var gtmExponeaConfig = { target: 'https://api-erica.pannon.hu', token: '3aaa625a-71d2-11eb-a41d-0eef85269f59', new_experiments: 'sync', track: { google_analytics: false, visits: true, default_properties: { source: 'WEB', language: 'hu', logged_in: false} } }; if (false) { gtmExponeaConfig.push = { safari: { websitePushID: 'web.hu.yettel' }, } } !function(e,n,t,i,o,r){var a=4e3,c="xnpe_async_hide";function s(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n]=function(){e._.push([n.toString(),arguments])},e}),{_:[]})}function m(e,n,t){var i=t.createElement(n);i.src=e;var o=t.getElementsByTagName(n)[0];return o.parentNode.insertBefore(i,o),i}r.target=r.target||"https://api.exponea.com",r.file_path=r.file_path||r.target+"/js/exponea.min.js",e[t]=s(["anonymize","initialize","identify","update","track","trackLink","trackEnhancedEcommerce","getHtml","showHtml","showBanner","showWebLayer","ping","getAbTest","loadDependency","getRecommendation","reloadWebLayers"]),e[t].notifications=s(["isAvailable","isSubscribed","subscribe","unsubscribe"]),e[t].snippetVersion="v2.1.0",function(e,n,t){e[n]["_"+t]={},e[n]["_"+t].nowFn=e[t]&&e[t].now?e[t].now.bind(e[t]):Date.now,e[n]["_"+t].snippetStartTime=e[n]["_"+t].nowFn()}(e,t,"performance"),function(e,n,t,i,o,r){e[o]={sdk:e[i],sdkObjectName:i,skipExperiments:!!t.new_experiments,sign:t.token+"/"+(r.exec(n.cookie)||["","new"])[1],path:t.target}}(e,n,r,t,o,RegExp("__exponea_etc__"+"=([\w-]+)")),function(e,n,t){m(e.file_path,n,t)}(r,i,n),function(e,n,t,i,o,r,s){if(e.new_experiments){!0===e.new_experiments&&(e.new_experiments={});var p=e.new_experiments.hide_class||c,u=e.new_experiments.timeout||a,_=encodeURIComponent(r.location.href.split("#")[0]),l=e.target+"/webxp/"+n+"/"+r[t].sign+"/modifications.min.js?http-referer="+_+"&timeout="+u+"ms";"sync"===e.new_experiments.mode&&r.localStorage.getItem("__exponea__sync_modifications__")?function(e,n,t,i,o){t[o][n]="<"+n+' src="'+e+'">",i.writeln(t[o][n]),i.writeln("<"+n+">!"+o+".init && document.writeln("+o+"."+n+'.replace("/'+n+'/", "/'+n+'-async/").replace("><", " async><"))")}(l,n,r,s,t):function(e,n,t,i,o,r,a,c){r.documentElement.classList.add(e);var s=m(t,i,r);function p(){o[c].init||m(t.replace("/"+i+"/","/"+i+"-async/"),i,r)}function u(){r.documentElement.classList.remove(e)}s.onload=p,s.onerror=p,o.setTimeout(u,n),o[a]._revealPage=u}(p,u,l,n,r,s,o,t)}}(r,i,o,0,t,e,n),function(e,n,t){e[n].start=function(i){i&&Object.keys(i).forEach((function(e){return t[e]=i[e]})),e[n].initialize(t)}}(e,t,r)}(window,document,"exponea","script","webxpClient", gtmExponeaConfig); 1;

Inflációkövető díjkorrekció

Inflációkövető díjkorrekció

Miért van szükség díjkorrekcióra?

Ahogy azt ügyfeleink tapasztalhatták, a Yettel eddig nem vezetett be olyan rendszeres díjváltozást, ami az inflációval megegyező mértékben minden évben módosította volna a díjakat, miközben a működési költségei folyamatosan emelkedtek. Ezért a szolgáltatási díjak értékarányos megőrzése érdekében 2022. március 10-én módosítottuk az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), valamint 2022. november 27-én az Üzleti Általános Szerződési Feltételeit (ÜÁSZF). Az ÁSZF változással együtt az azokkal való összhang érdekében módosult a Kisvállalati Előfizetők egyedi Üzleti Előfizetői Szerződése [keretmegállapodás], valamint a vállalati Előfizetők egyedi Üzleti Előfizetői szerződése, illetve Keretszerződése, továbbá az ÁSZF-ben nem szereplő szolgáltatásokra, tarifákra vonatkozó egyedi előfizetések is.
A fenti módosítások alapján az érintett tarifacsomagoknál és szolgáltatásoknál az inflációt követő díjkorrekcióra kerül sor, amit 2023-ban alkalmazzuk először, a 2022. évre meghatározott éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően.
 

Hogyan történik a díjkorrekció? 

A díjkorrekcióra a KSH által meghatározott és kihirdetett előző évi inflációs ráta mértékével kerül sor. Ezt a rátát a Yettel változtatás nélkül alkalmazza, a díjak korrekciójára minden év első hónapjaiban sor kerül, ennek megfelelően előre számolni lehet a díjváltozás lehetőségével.

A díjkorrekció biztosít felmondási jogot?

Az inflációkövető díjkorrekció egy automatizmus, melynek szabályait lakossági ügyfelek esetén 2022.03.10-én, az ÁSZF-ben, üzleti ügyfelek esetén 2022.11.27-én az ÜÁSZF-ben rögzítettük és erről a szolgáltatói egyoldalú módosításról ügyfeleinket jogszabály szerint tájékoztattuk. Ez a módosítás felmondási jogot biztosított ügyfeleinknek, melyre az értesítés kézhezvételét követő 45 napon belül volt lehetőségük.
A jelenlegi díjkorrekció végrehajtása már nem minősül egyoldalú módosításnak, így idő előtti megszüntetési díjtól mentes azonnali felmondásra nincs lehetőség.

Az inflációkövető díjmódosítás lehetőségével az NMHH is foglalkozott, ennek hatósági megítéléséről egy tájékoztatót is kiadtak, amely általános tudnivalókkal szolgál. A tájékoztató itt érhető el.

 

A 2023-as inflációkövető díjkorrekció részletei