Szolgáltatásnyújtás biztonságosan

Minden készülék, amelyet elektromos hálózathoz csatlakoztatunk, elektromos mezőt hoz létre. A rádiós és televíziós műsorszóró antennák, valamint a mobiltelefon-antennák rádiófrekvenciás elektromágneses mezőt keltenek.

Új bázisállomások telepítésekor a Yettel szakemberei személyesen is konzultálnak a létesítmények üzemeltetésének hatásairól az érintettekkel, hogy minden felmerülő kérdést megnyugtatóan megválaszoljanak. A bázisállomások és tornyok minden esetben az egészségügyi határértékek szigorú betartásával épülnek, melyek során a Yettel betartja mind a telephely létesítésében részt vevő dolgozókra, mind a lakosokra vonatkozó biztonsági határértékeket, valamint a WHO[1] iránymutatásait is.

2015-ben nem született olyan, a Yettelt elmarasztaló hatósági határozat, mely szerint a társaság a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, gondosságra és használatra vonatkozó[2] vagy a termékek és szolgáltatások[3] egészségi és biztonsági hatásait szabályozó jogszabályokat megsértette volna.

A jelentősebb bírsággal büntetett[4], termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be nem tartásának mértéke, azaz a büntetések pénzben kifejezett összege:

Bírság értéke (HUF)

0

Azon esetek száma, amelyekben a jogszabályok be nem tartása vagy az önkéntesen vállalt normák megszegése fordul elő a termékek és szolgáltatások egészségi és biztonsági hatásait illetően, az ügyek kimenetele szerinti lebontásban:

Jogi esetek száma (db)

0

[1] Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization)
[2] a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
[3] termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. Törvény
[4] Ide azok az esetek tartoznak, amelyekben a hatóság által megállapításra került, hogy a Yettel nem adott megfelelő használati utasítást az általa forgalmazott egyes termékekhez és ezzel egyidejűleg a hatóság 1.000.000,- Ft összeget meghaladó bírságot szabott ki. Ilyen eset 2015-ben nem fordult elő.