Adatvédelem

Vállalatunk tevékenységének jellegéből adódóan mindennapi működésünk során szinte minden területen kezelünk személyes adatokat, amelyek védelme a technológiai és digitális világ fejlődésének köszönhetően az utóbbi években soha nem látott jelentőséget kapott. Éppen ezért a Yettel kiemelten fontosnak tartja, hogy szigorúan szabályozza a biztonság megőrzésével kapcsolatos folyamatokat, ügyfeleink elvárásának megfelelve elhárítsuk azokat a kockázatokat, amelyek az adatok biztonságát, rendelkezésre állását veszélyeztetik.

A Yettel az információ biztonsági kockázatok strukturált és hatékony kezelése érdekében folyamatosan azon dolgozik, hogy az ügyfelek adatai mellett a társaság bizalmas információit is hatásosan védje az esetleges támadásoktól és visszaélésektől.

A Yettel adatkezelési tevékenységét a hatályos jogszabályok rendelkezései, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.) és az Eht. előírásai határozzák meg. A Yettel jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően előfizetői személyes adatai kezelésének rendjét az Általános Szerződési Feltételekben, valamint belső adatvédelmi szabályzatban határozza meg.

A 2014-es évhez képest 2015-ben csökkent a személyes adatokkal kapcsolatos adatsértések száma, ami azzal magyarázható, hogy az adatvédelem jelentőségét hangsúlyozó képzések és workshopok hatására a munkatársak sokkal nagyobb figyelmet szentelnek az adatvédelem kérdésének. A Yettel folyamatosan dolgozik a szervezet adatbiztonságának fejlesztésén. Továbbképzéseket, workshopokat tartunk az adatkezelésért felelős kollégáknak, Yettel partnereknek, illetve értékesítőknek, továbbá 2015-ben egy új, biztonságosabb adattovábbítási csatornát is bevezettünk, amely intézkedésektől a jövőben az adatvédelmi panaszok további csökkenését várjuk.

Adatvédelmi panaszok száma és típusa

20112012201320142015
Adatvédelemmel kapcsolatosan beérkezett panaszok653555169113
Bizonyított panaszok33113212883
Külső fél által jelzett bizonyított panaszok2911256047
Hatóság részéről jelzett bizonyított panaszok11111
Adatok szivárogtatásával kapcsolatos esetek száma354114
Adatok lopásával kapcsolatos esetek száma31013
Adatok elvesztésével kapcsolatos esetek száma10000