Felelős marketing

A Yettel marketingtevékenysége során a hatályos jogszabályok szerint igyekszik eljárni, és maximálisan figyelembe veszi a piaci környezetet, valamint a tevékenységéről érkező fogyasztói és hatósági visszajelzéseket. A Yettel számára különösen fontos, hogy ügyfeleit, illetve leendő ügyfeleit pontosan és egyértelműen tájékoztassa a nyújtott szolgáltatásairól, a szolgáltatások igénybevételének feltételeiről. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az ügyfelek megfelelő tájékoztatását, a Yettel a marketingaktivitás minden területén, a szolgáltatások tervezésétől azok bevezetéséig folyamatosan kontrollálja a fogyasztóvédelmi és egyéb jogi szempontoknak való megfelelést. A Yettel arra törekszik, hogy üzeneteit a fogyasztókhoz valamennyi csatorna felhasználásával juttassa el, így gondoskodva a megfelelő tájékoztatásról.

A Yettel marketingaktivitását elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénynek, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. Évi C. törvénynek (továbbiakban Eht.), valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénynek megfelelve folytatja. A marketingkommunikáció területén végzett tevékenységet a hatályos jogszabályoknak megfelelően több hatóság felügyeli: az NMHH[1], a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal. Ezek a hatóságok a felügyeleti tevékenységük körében részben ütemezett, részben ad hoc jellegű adatkérésekkel fordulnak a Yettelhez. E szervezetek nem csupán fogyasztói bejelentések alapján kezdeményeznek vizsgálatokat, hanem saját jogkörükben is eljárnak.

[1] Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság