A tanulás gyógyító ereje - KórházSuli már öt éve

Önkéntes diákok segítik beteg kortársaikat a tanulásban

Öt éve segíti a hosszabb ideig otthon vagy a kórházban gyógyuló gyermekek tanulását és iskolai visszailleszkedését a KórházSuli. A betegekkel közel egyidős önkéntes középiskolások és egyetemisták nemcsak a lemaradás csökkentésében, a tananyag átadásában segítenek, de az orvosok szerint az aktivitás a gyógyulási folyamatot is gyorsítja. Eközben maguk is komoly önismereti és személyiségfejlődési folyamaton mennek keresztül. Egy 2014-es adat szerint Magyarországon közel másfélezer gyerek kényszerült betegség miatt magántanulói státuszba. Az ellátórendszer hiányosságai miatt azonban az az alapvető jog, hogy a gyógyulásuk alatt is megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljenek, nagyon esetlegesen érvényesül. Az oktatási és egészségügyi intézmények közötti rést az alapítvány az önkénteseik és támogatóik segítségével igyekszik betölteni.

korhazsuli-oteves

 

2014-es megalakulása óta több mint 400, betegsége vagy balesete miatt az oktatásból tartósan kimaradó gyermek felzárkózását és visszailleszkedését segítette 1500 önkéntesével a KórházSuli Alapítvány. Az Oktatási Hivatal jelentése szerint 2014-ben Magyarországon közel 1500 gyerek kényszerült betegség miatt magántanulói státuszba, és számuk növekvő tendenciát mutat. Bár egyre több, korábban végzetes kimenetelű betegség vált gyógyíthatóvá, a teljes felépüléshez hónapokig, akár évekig is eltartó kórházi kezelésre és otthoni lábadozásra is szükséges lehet, amely alatt is a beteg gyermekek alapvető érdeke és joga, hogy állapotuknak és képességeiknek megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljenek. A kórházba kerülő gyermekek számára tehát nem csak gyógyulásuk, de a tananyaggal és iskolatársaikkal való lépést tartás is komoly kihívás. Ennek ellenére Magyarországon a tartósan otthon gyógyuló gyermekek helyzete, a törvényi szabályozás ellenére, állami szinten megoldatlan.

Három pillérre épülő programjával ezen segít öt éve a KórházSuli:

 1. A kórházba kerülő diákok az őket segítő kórházpedagógus vagy más szakember támogatásával kapcsolatba kerülnek egy olyan középiskolai szaktanárból és diákokból álló csapattal, akik személyre szabott, online és interaktív tananyagot fejlesztenek számukra.
 2. Személyes és/vagy online mentorálás,korrepetálás: az otthonukban gyógyuló gyermekeknek egyetemisták segítenek a tanulásban mentor tanári segítség és szülői felügyelet mellett.
 3. Az integrációt és inklúziót egyaránt támogató közösségépítés: közös alkotás, koncert vagy tábor ad  lehetőséget a gyógyuló fiataloknak és az őket segítő önkéneseknek a kötetlen találkozásra.

A beteg gyermekek így kortárs támogatást kapnak ahhoz, hogy a gyógyulásuk után minél kisebb lemaradással tudjanak visszailleszkedni iskolájukba, miközben a bezárt környezetben is megmaradhat a  kapcsolatuk a külvilággal. A programban résztvevő orvosok tapasztalatai szerint egy célokat kitűző gyerek sokkal aktívabban vesz részt a gyógyító folyamatban is. Ráadásul  gyógyulás után többen tananyagfejlesztőként bent maradnak a programban, azaz csatlakoznak az önkéntes középiskolások és egyetemisták csapatához. Mivel a program nagy részben a segítő diákok  tudására és önkéntes munkájára épül, a KórházSuli nemcsak a beteg, hanem az egészséges gyermekek széles rétegeinek tudását, szociális érzékenységét is fejleszti. Az önkéntes diákok közösen dolgoznak tanárukkal és valódi értéket hoznak létre, amely segít a beteg gyermeknek abban, hogy saját tempójában, játszva tudjon fejlődni. A segítők a tananyagfejlesztés közben saját tudásukat is folyamatosan bővítik, emellett személyiségfejlődésükben is nagy szerepe van az önkéntes munkának, hiszen érzékenyebbé válnak a rászorulók segítésére.

A KórházSuli segítettjeinek visszailleszkedése az iskolába csak az intézmény tanárainak bevonásával történhet zökkenőmentesen. Mivel a Moodle tananyagfejlesztő-rendszer alkalmas az anyaiskolák bevonására is, ezért az alapítvány következő célkitűzése, hogy kidolgozza ennek a folyamatát. Mivel a tartós távollét idején a gyerekek digitális környezetben tanulnak, így a visszafogadó iskolák tanárainak is fel kell készülni, hogy komfortosan mozogjanak ebben a környezetben. A Telenor – a KórházSuli főtámogatója a kezdetek óta – saját digitális oktatási módszertani képzést hozott létre, amelyet januárban az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó Oktatási Hivatal is akkreditált. A Telenor mostani felajánlása szerint a KórházSuli segített diákjait visszafogadó intézmények pedagógusainak és önkéntes segítőinek a  digitális képzését díjmentesen vállalja, azaz a visszafogadó tanárok felkészülten fogadhatják a tartós betegségből visszatérő diákokat, egy naprakész és modern digitális oktatási módszertani gyakorlat birtokában.

„Külső segítség nélkül a beteg gyermeket az otthon töltött hosszabb idő alatt egyre több veszteség éri. Bezárul számára a világ, kirekesztetté, kiszolgáltatottá válik, társas kapcsolatainak nagy részét elveszíti és megsérül legfőbb szerepköre, az, hogy ő diák. Miközben újra kell terveznie eredeti céljait, jövőjét, önbecsülése meginog. Könnyen válik motiválatlanná,  és mindezek mellett együtt kell élnie fizikai fájdalmaival. A KórházSuliban olyan közösséget építünk, amelynek mindegyik tagja nyer:  a segített fiatalok nem maradnak ki a tanulásból, a kortárs közösségből, segítőikből pedig olyan felnőttek válnak, akik kreatívak, csapatjátékosok, érzékenyek a társadalmi problémákra,  megtapasztalják az önkéntes segítés örömét” - nyilatkozta Tóthné Almássy Monika, a KórházSuli vezetője, aki előtte 15 évig dolgozott kórházpedagógusként egy gyermekonkológiai osztályon.

Az MRE Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, Dr. Velkey György szerint a KórházSuli a gyermek igényeihez és betegségéhez alkalmazkodó tanítási forma, amely hatalmas újdonság a hosszan bentfekvő, tartósan beteg gyermekek életében. „A Bethesda Gyermekkórház büszke arra, hogy referenciaintézménye lehet egy ilyen széleskörű, érzékenyítő programnak. A nálunk gyógyulók és rehabilitációjukat segítő szakemberek számára is napi segítséget jelentenek a KórházSuli önkénteseinek újszerű látásmódja, tenni akarása” - nyilatkozta a főigazgató.

„Amikor ceruzát adunk a gyerek kezébe, egy idő után megtanítjuk őt ezzel rajzolni, írni, számolni. Ha ma mobileszköz kerül a kezébe, leginkább csak tétlenül, kívülállóként szemléljük, ennek pedig épp a gyerek lesz a vesztese. Úgy gondoljuk, hogy ebben nem hagyhatjuk magukra sem a diákokat, sem a szülőket, sem a tanárokat” mondta el Mészáros Attila, a Telenor vállalati kommunikációs igazgatója.

A hazai egészségügy és oktatás elkötelezett támogatója, a Richter Gedeon Nyrt. már harmadik éve járul hozzá a KórházSuli céljainak megvalósításához. „Azért is fontos számunkra a KórházSuli hiánypótló kezdeményezése, mert önkénteseinek odaadó munkájával, odafigyelésével egyszerre segíti elő a gyermekek mielőbbi gyógyulását és azt, hogy a betegségük ne lehessen akadálya a megfelelő minőségű tudás megszerzésének és az álmaik megvalósításának” - mondta Csaba Lajos, a cég PR és kormányzati kapcsolatok osztályvezető-helyettese.

***

A KórházSuli számokban

 • a KórházSuli az elmúlt 5 évben 18 kórházból több mint 400 beteg gyermeken segített
 • közel 1500 önkéntes segítőjük országszerte 19 középiskolát és 7 egyetemet képvisel
 • a Moodle tananyagfejlesztő rendszert két  tanévvel ezelőtt vezették be,  ezalatt 190 db online tananyag készült és 1000 egyéni órát tartottak meg

Bármelyik szülőt érintheti a probléma

 • a KórházSuli klienseinek többsége szomatikus betegségben szenved, de gyorsan növekszik a pszichoszomatikus, illetve pszichés problémákkal küzdök száma is
 • az érintett gyermekek lehetnek baleseti-és sportsérültek, gerincsérültek, égettek, onkológiai osztályon kezeltek, transzplantáltak, tüdőbetegségből, izomsorvadásból vagy Chron-betegségből felépülők és pszichés betegséggel küzdő fiatalok

A KórházSuli fejleszti a gyermekek

 • kooperációját: a tananyagfejlesztő csapatokban minden tag más-más rész kidolgozásáért felelős, a végén ezt kell összerakniuk ahhoz, hogy egy fejlesztés elkészüljön
 • kreativitását: a tananyag feldolgozása nem a tankönyv szövegének átmásolása, hanem nagyon sok forrás megismerése és beépítése, saját videó készítése, stb.
 • kommunikációs képességét: a diákok mentorrá válhatnak, akik aztán a program betanítóivá válnak, előadásokat tartanak, maguk is személyesen mentorálnak beteg gyerekeket

A KórházSuli hiánypótló, mert  elősegíti

 • a betegség miatt a tanulásban lemaradó gyermekek visszailleszkedését
 • az egészséges fiatalok társadalmi érzékenyítését
 • a XXI. századi oktatási eszközök széles körű terjesztését
 • a tanárképzésben résztvevő fiatalok látókörének szélesítését

KórházSuli rendezvények

 • évente megrendezett művészeti kiállítás, amelyre készülvén, közös alkotótevékenység keretében egy adott témakört dolgoznak fel beteg és egészséges fiatalok
 • integrációs tábor
 • karácsonyi koncert
 • nyitott kórház rendezvény

Külföldi példák, jó gyakorlatok

 • A kórházpedagógia területén élenjáró országokban felismerték, hogy a kórházi tartózkodási idő rövidülésével a beteg gyermekek rugalmas tanítását segítő rendszerek bevezetése szükséges, függetlenül attól, hogy kórházban vagy otthon gyógyulnak.
 • Németországban és több nyugat-európai országban például a gyermekpszichiátriák szerves része az ott működő kórháziskola.
 • Hollandiában az anyaiskolából kijáró tanárokkal és önkéntes felnőttek bevonásával igyekeznek biztosítani az otthoni tanulást.
 • Belgiumban egy online tanulási rendszert működtetnek a rászorulók számára.
 • Bécsben a kórházpedagógusok járnak ki az otthon gyógyuló gyermekekhez.

A programban résztvevők mondták:

Vargay Adrienn - klinikai szakpszichológus

„Számos aspektus mentén dicsérhetném pszichológus szemmel a KórházSulit, de számomra talán legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy az együttműködésre épít. Ahhoz, hogy működjön, mindkét oldalon nyitott és elkötelezett fiatalokra van szükség, akik képesek bízni és biztatni, és ami a legfontosabb, képesek egymásért felelősséget vállalni. Egymás tempóját és gondolkodásmódját tanulva tapasztalati úton szereznek tudást, és nemcsak tudást, mert a megismerésen keresztül a programban résztvevők kölcsönösen formálják és gazdagítják egymást. Mindez olyan tapasztalat, ami direkt es indirekt módon fejleszti a személyiséget, hozzájárul ahhoz, hogy érzelmileg érett, felelősségteljes, empatikus és stabil felnőttekké váljanak.”

Varga Enikő – kórházpedagógus

„A KórházSuli olyan lehetőség, ami megkönnyíti a tanulást a sok terhet viselő, bezártsággal küzdő, beteg gyereknek. Kinyílik a világ: nem csupán ismeretek jutnak el hozzá szórakoztató formában, hanem egészséges kortársak hatékony segítsége, egy csapat, amelynek minden egyes tagja azért dolgozik, hogy ő könnyebben vegye az akadályokat gyógyulása idején. Nemcsak pótolja az ismereteket, hanem megerősíti, újabb távlatokat nyitva a fejlődés felé. Mindezt XXI. századi módszerekkel, élménypedagógiai eszközökkel éri el, folyamatosan alkalmazkodva az igényekhez.”

Anett – otthon gyógyuló diák

„A KórházSuli programnak köszönhetően irodalom tantárgyból segítséget kaptam idei osztályozóvizsgám és a jövő évi érettségihez való felkészülésben. Az eddigi tapasztalataim kétségtelenül pozitívak. Első találkozásunkkor Bíborkával megbeszéltük, hogy mik is a közös céljaink, miben lenne hasznos, ha segítene, milyen legyen az órák menete. Heti rendszerességgel beszélgetünk 1-1 órát Skype-on, elemezzük az aktuális műveket, ezáltal lehetőségem volt más megközelítésből is szemlélni azokat. Maguk az órák közös megegyezés alapján beszédorientáltak voltak és a legvégén a jegyzeteket megkaptam leírva is. Bíborka minden alkalommal érezhetően fel volt készülve az adott témában, érdekes kérdéseket vetett fel és rávezetett bizonyos dolgokra. Eddigi vizsgáim közül most éreztem magam a legnagyobb biztonságban, a tanáraim is meglepődtek a nyugalmamon és tudásomon. Szerintem a KórházSuli program egy nagyszerű kezdeményezés és segítség a tartós betegségben szenvedő fiatalok számára.”