Megjelent a Telenor 2015-ös fenntarthatósági jelentése

A korszerű digitális oktatást segítő Hipersuli program útjára indítása, a gyermekek digitális biztonságát szolgáló oktatóanyag, a korrupciómentes vállalati működés ösztönzése nem csak a munkavállalók, hanem a beszállítók körében is – néhány példa azon erőfeszítésekre, amelyekkel a Telenor egy fenntarthatóbb vállalati közeg és társadalom kialakításához igyekszik hozzájárulni. A Telenor Magyarország publikálta 2015-ös fenntarthatósági jelentését, melyben a tavaly elért gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatósági teljesítményét mutatja be.

Mi értelme van a fenntarthatósági jelentéseknek?

A fenntarthatósági jelentéstétel haszna kettős. Segítségével a vállalatok egyrészt beszámolnak nem-pénzügyi tevékenységükről az érintettjeik (vagyis a fogyasztóik, a munkavállalóik, az üzleti partnereik, a hatóságok, a média, a helyi közösségek stb.) felé, másrészt maguk is számba vehetik a környezeti, társadalmi és gazdasági felelősségvállalás terén elért eredményeiket és az előttük álló kihívásokat. Az évről-évre kiadott jelentések a mérhető, összehasonlítható és hiteles adatok révén elengedhetetlen támpontot adnak ahhoz, hogy a vállalatok képesek legyenek folyamatosan javítani társadalmi és környezeti teljesítményükön, figyelembe véve az érintettek véleményét és szempontjait.

„Bár ezen ügyek kapcsán egy magát valóban felelősnek érző vállalat sosem lehet elégedett, ám mi a Telenornál büszkék vagyunk mindarra, amit a fenntarthatóság terén az elmúlt néhány évben elértünk, és elkötelezettek vagyunk a további fejlődés iránt” – mondta el Vécsei Gábor, a Telenor Magyarország vezető vállalati felelősségvállalás szakértője.

A Telenor 2015-ös fenntarthatósági jelentését a Global Reporting Initiative nemzetközi jelentéstételi keretrendszer negyedik generációs irányelve (GRI G4) alapján készítette el. A jelentés GRI G4-nek való megfelelését Csutora Mária, Fenntarthatósági Indikátorok Kutatásvezető, egyetemi professzor tanúsította.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – röviden bemutatjuk a Telenor teljesítményét néhány fontos részterületen.

Korrupcióellenes tevékenység, fenntartható beszállítói lánc, etikus újságírói különdíj

A Telenor alapértéke az átlátható és etikus működés, melyet saját munkavállalóin kívül beszállítói láncának egészében is különböző eszközökkel ösztönöz. A korrupciós kockázatok csökkentése érdekében a Telenor 2015-ben is folytatta a munkavállalók szemléletformálását és tudatosítását – megújult a témához kapcsolódó online ismeretanyag és interaktív workshopokon is lehetőség nyílt a korrupcióval összefüggő dilemmák megvitatására. A vállalat szállítói körében is szervezett interaktív workshopokat, amelyek nem csak a beszállítók tudatosságának növelésével jártak, hanem közvetlenebb kapcsolattartást és az ellenőrzések során tanúsított bizalommal teli hozzáállást is eredményeztek.

A Telenor ezen felül a civil életben is igyekszik felhívni a figyelmet az etikus üzleti működés jelentőségére. 2015-ben negyedik alkalommal adta át a Telenor Etikus Vállalat Díjat, amelyet a hazai vállalatok tisztességes üzleti magatartást célzó vállalati programjainak elismerésére alapított a Transparency Internationallel. Ismét átadta továbbá a „Tények nyomában” etikus újságírói különdíjat, melyet a korrupciómentesség és átláthatóság fontosságának fiatal generációkban történő tudatosítása érdekében alapított a Diákújságíró Egyesülettel közösen.

Hipersuli oktatási program

2015 májusában, a Hipersuli pilot program folytatásaként a Telenor útjára indította a Hipersuli Oktatási Programot 1 budapesti és 4 vidéki iskola, összesen 31 tanár és 360 diák részvételével. A kezdeményezés a digitális technológiák iskolai oktatásban történő alkalmazását vizsgálta, azzal a céllal, hogy a mobileszközök és a Hipernet révén segítse a korszerű, digitális oktatás terjedését - a fiatalokat a tanulásban, a pedagógusokat pedig az oktatásban segítse innovatív, eredményesebb módszerekkel.

Tudatos és biztonságos internet oktatás

2015 őszén minden érdeklődő számára elérhetővé vált a Telenor Tudatos Net oktatóanyaga, amelynek legfőbb célja az internethasználat tudatosabbá tétele a fiatalok körében. Ennek érdekében a Telenor önkéntes napján, valamint decemberi kampányának keretében a vállalat 142 munkatársa önkéntes oktatóként összesen 10 iskola 28 osztályának 840 diákja számára tartott biztonságos internet képzést. A kezdeményezés oktatói és hallgatói oldalról is pozitív fogadtatásban részesült, ami jó alapot teremtett a program folytatására.

A Telenor 2015-ös fenntarthatósági jelentése teljes terjedelmében ezen a weboldalon érhető el.