var gtmExponeaConfig = { target: 'https://api-erica.pannon.hu', token: '3aaa625a-71d2-11eb-a41d-0eef85269f59', new_experiments: 'sync', track: { google_analytics: false, visits: true, default_properties: { source: 'WEB', language: 'hu', logged_in: false} } }; if (false) { gtmExponeaConfig.push = { safari: { websitePushID: 'web.hu.yettel' }, } } !function(e,n,t,i,o,r){var a=4e3,c="xnpe_async_hide";function s(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n]=function(){e._.push([n.toString(),arguments])},e}),{_:[]})}function m(e,n,t){var i=t.createElement(n);i.src=e;var o=t.getElementsByTagName(n)[0];return o.parentNode.insertBefore(i,o),i}r.target=r.target||"https://api.exponea.com",r.file_path=r.file_path||r.target+"/js/exponea.min.js",e[t]=s(["anonymize","initialize","identify","update","track","trackLink","trackEnhancedEcommerce","getHtml","showHtml","showBanner","showWebLayer","ping","getAbTest","loadDependency","getRecommendation","reloadWebLayers"]),e[t].notifications=s(["isAvailable","isSubscribed","subscribe","unsubscribe"]),e[t].snippetVersion="v2.1.0",function(e,n,t){e[n]["_"+t]={},e[n]["_"+t].nowFn=e[t]&&e[t].now?e[t].now.bind(e[t]):Date.now,e[n]["_"+t].snippetStartTime=e[n]["_"+t].nowFn()}(e,t,"performance"),function(e,n,t,i,o,r){e[o]={sdk:e[i],sdkObjectName:i,skipExperiments:!!t.new_experiments,sign:t.token+"/"+(r.exec(n.cookie)||["","new"])[1],path:t.target}}(e,n,r,t,o,RegExp("__exponea_etc__"+"=([\w-]+)")),function(e,n,t){m(e.file_path,n,t)}(r,i,n),function(e,n,t,i,o,r,s){if(e.new_experiments){!0===e.new_experiments&&(e.new_experiments={});var p=e.new_experiments.hide_class||c,u=e.new_experiments.timeout||a,_=encodeURIComponent(r.location.href.split("#")[0]),l=e.target+"/webxp/"+n+"/"+r[t].sign+"/modifications.min.js?http-referer="+_+"&timeout="+u+"ms";"sync"===e.new_experiments.mode&&r.localStorage.getItem("__exponea__sync_modifications__")?function(e,n,t,i,o){t[o][n]="<"+n+' src="'+e+'">",i.writeln(t[o][n]),i.writeln("<"+n+">!"+o+".init && document.writeln("+o+"."+n+'.replace("/'+n+'/", "/'+n+'-async/").replace("><", " async><"))")}(l,n,r,s,t):function(e,n,t,i,o,r,a,c){r.documentElement.classList.add(e);var s=m(t,i,r);function p(){o[c].init||m(t.replace("/"+i+"/","/"+i+"-async/"),i,r)}function u(){r.documentElement.classList.remove(e)}s.onload=p,s.onerror=p,o.setTimeout(u,n),o[a]._revealPage=u}(p,u,l,n,r,s,o,t)}}(r,i,o,0,t,e,n),function(e,n,t){e[n].start=function(i){i&&Object.keys(i).forEach((function(e){return t[e]=i[e]})),e[n].initialize(t)}}(e,t,r)}(window,document,"exponea","script","webxpClient", gtmExponeaConfig); 1;

Tanárok, iskolák, startupok a digitális oktatásért a Hipersuliban

Új partnerek segítik, hogy több gyerek szeresse meg a fizikát és a nyelvtanulást.

Élvezetesebb, gyakorlati tudást adó nyelvórák, szemléletes természettudományos kísérletek – a tanórák izgalmasabbá tételéhez kapnak még több digitális segítséget a Hipersuli tanárai a programhoz újonnan csatlakozó két magyar startup, a Tabello és az Intellisense révén. A Telenor digitális oktatási programjához mellettük szintén stratégiai partnerként csatlakozó Magyar Digitális Oktatásért Egyesülettel pedig képzéseken keresztül fejlesztik a magyar pedagógusok digitális ismereteit és eszköztárát.

Újabb tagokkal bővül a Hipersuli program stratégiai együttműködő partnereinek köre. Az online feladatlap-készítő Redmenta után újabb két magyar startup, a Tabello és az Intellisense szolgáltatásait is használhatják a program pedagógusai, így még több digitális eszköz áll rendelkezésükre ahhoz, hogy óráikat élvezetesebbé és hatékonyabbá tegyék. Az együttműködés keretében a startupok díjmentesen a Hipersuli iskolák rendelkezésére bocsájtják megoldásaikat, segítik azok integrálását az oktatásba, a tanórákon szerzett tapasztalatokról pedig a pedagógusok közvetlenül adnak visszajelzést, javaslatokat a fejlesztőknek.

Interaktív nyelvórák, izgalmas kísérletek

A Tabello egy mobil eszközökről és számítógépről is használható nyelvoktató weboldal, amely jelenleg nyolc nyelv (többek között angol, német, spanyol, francia és olasz) elsajátítását segíti a hagyományos tankönyvekben találhatóknál változatosabb, interaktív feladatokkal. A digitális platform a nyelvtanuláshoz köthető négy készséget – hallás utáni szövegértés, olvasás utáni szövegértés, írás és beszédkészség – méri, értékeli és fejleszti. A Tabello három szakaszra bontja a nyelvtanulást: tanulás, gyakorlás és teszt; a feladatok nehézségét pedig személyre szabva, a tanuló pillanatnyi felkészültségéhez, eredményeihez viszonyítva állítja be.

A természettudományos tantárgyi alapok mélyebb megértését támogató szoftvereket fejlesztő  Intellisense két alkalmazása válik elérhetővé a Hipersuli iskoláiban, a pedagógusok pedig a használatukhoz kapcsolódó képzésen vehetnek részt. A LabCamera a kísérletezést helyezi új alapokra: segítségével bármilyen egyszerű webkamerát precíz mérőeszközként lehet használni, elsősorban fizikai és természettudományos kísérletekben. A cég másik alkalmazása, a FIZIKA leginkább egy táblagépen és számítógépen használható fizikai szimulátornak tekinthető, amellyel a videojátékokhoz hasonló környezetben érthető meg például az ütközés vagy az ingamozgás fizikája. A két szoftver használata a tanórákon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának egy kutatása szerint nagyban segíti a természettudományos problémák jobb megértését.

Játékosabb matek- és tudományos órák

A digitális oktatáshoz kapcsolódó tudás minél szélesebb körben való megosztását, a pedagógusok szakmai együttműködését és fejlődését segíti elő a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület (MDOE) és a Hipersuli stratégiai partnersége. Az egyesület országos hálózatának jelenleg 53 iskola, és 196 település 406 iskolájában tanító több mint 1000 pedagógus a tagja, akik elkötelezettek a digitális eszközök változatos és innovatív tanórai használatában a matematika- és természettudományos oktatás során.

Az együttműködés keretében az MDOE tagjai kölcsönösen megosztják a digitális oktatásban szerzett tapasztalataikat a hipersulis tanárokkal, akiket az Egyesület trénerei képeznek ki a GEOMATECH nevű interaktív természettudományos oktatási keretrendszer használatára. Az MDOE intézményi és pedagógus tagjai pedig részt vehetnek a Hipersuli képzésein, ezáltal továbbfejleszthetik a digitális eszközök tantermi használatához kapcsolódó módszertani ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat. Az együttműködés célja, hogy növekedjen a közoktatás digitális lépésváltása iránt szakmailag elkötelezett, és az ehhez szükséges tudással rendelkező iskolák és pedagógusok száma, továbbá még többük számára váljon elérhetővé a korszerű, digitális eszközök használatán alapuló innovatív oktatási módszertani képzés. 

A Hipersuliról

A Telenor digitális oktatási programja egy pilot után 2015 májusában indult el az ország különböző térségeiben. A Hipersuli keretében a pedagógusok rendszeres szakmai képzést kapnak, a diákok pedig táblagépeken és mobilinternet segítségével – akár az iskola falain kívül is – fejleszthetik digitális kompetenciáikat. A program kiemelten épít a résztvevő pedagógusok digitális szakmai tapasztalataira, ösztönzi és elősegíti tapasztalatcseréjüket, munkájukat szakmai szervezetek és vezető oktatási startupok bevonásával segíti. A Hipersuli hosszú távú célja, hogy a program működése során felgyülemlett ismereteket a közoktatás bármely szereplője felhasználhassa. A Telenor 2016 novemberében megnyitotta a lehetőséget minden intézmény számára, hogy csatlakozzanak a Hipersuli programhoz. Ennek részletei és pontos feltételrendszere a www.hipersuli.hu oldalon olvasható.

A Magyar Digitális Oktatásért Egyesületről

Az Egyesület az MTMI/STEAM tantárgyak oktatásának innovatív oktatástechnológiákra épülő, játékos, interaktív tartalmakon és módszereken keresztül történő fejlesztése iránt elkötelezett köznevelési intézmények, pedagógusok és kutatók országos szakmai szervezete. Az Egyesület a GEOMATECH projekt szakmai és tudományos szakemberei által, a projekt során a kiképzett pedagógus kollégák számára és részvételével létrehozott szakmai szervezet. Célja, hogy a projekt során elsajátított digitális módszertani ismeretek a legnagyobb mértékben hasznosuljanak a magyar köznevelési rendszerében, és a kiképzett pedagógus kollégák aktív részvételével egy működő, azonos szakmai értékekkel rendelkező tudásközösség jöjjön létre. Továbbá a modern digitális oktatási technológiák használatának ösztönzése, támogatása és széles körben történő elterjesztése, valamint a tanárok MTMI tantárgyakhoz fűződő tanítási gyakorlatának és a diákok tanulási viszonyának javítása. Elkötelezett a diákok e tantárgyakra épülő életpályák felé történő orientálása iránt.