var gtmExponeaConfig = { target: 'https://api-erica.pannon.hu', token: '3aaa625a-71d2-11eb-a41d-0eef85269f59', new_experiments: 'sync', track: { google_analytics: false, visits: true, default_properties: { source: 'WEB', language: 'hu', logged_in: false} } }; if (false) { gtmExponeaConfig.push = { safari: { websitePushID: 'web.hu.yettel' }, } } !function(e,n,t,i,o,r){var a=4e3,c="xnpe_async_hide";function s(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n]=function(){e._.push([n.toString(),arguments])},e}),{_:[]})}function m(e,n,t){var i=t.createElement(n);i.src=e;var o=t.getElementsByTagName(n)[0];return o.parentNode.insertBefore(i,o),i}r.target=r.target||"https://api.exponea.com",r.file_path=r.file_path||r.target+"/js/exponea.min.js",e[t]=s(["anonymize","initialize","identify","update","track","trackLink","trackEnhancedEcommerce","getHtml","showHtml","showBanner","showWebLayer","ping","getAbTest","loadDependency","getRecommendation","reloadWebLayers"]),e[t].notifications=s(["isAvailable","isSubscribed","subscribe","unsubscribe"]),e[t].snippetVersion="v2.1.0",function(e,n,t){e[n]["_"+t]={},e[n]["_"+t].nowFn=e[t]&&e[t].now?e[t].now.bind(e[t]):Date.now,e[n]["_"+t].snippetStartTime=e[n]["_"+t].nowFn()}(e,t,"performance"),function(e,n,t,i,o,r){e[o]={sdk:e[i],sdkObjectName:i,skipExperiments:!!t.new_experiments,sign:t.token+"/"+(r.exec(n.cookie)||["","new"])[1],path:t.target}}(e,n,r,t,o,RegExp("__exponea_etc__"+"=([\w-]+)")),function(e,n,t){m(e.file_path,n,t)}(r,i,n),function(e,n,t,i,o,r,s){if(e.new_experiments){!0===e.new_experiments&&(e.new_experiments={});var p=e.new_experiments.hide_class||c,u=e.new_experiments.timeout||a,_=encodeURIComponent(r.location.href.split("#")[0]),l=e.target+"/webxp/"+n+"/"+r[t].sign+"/modifications.min.js?http-referer="+_+"&timeout="+u+"ms";"sync"===e.new_experiments.mode&&r.localStorage.getItem("__exponea__sync_modifications__")?function(e,n,t,i,o){t[o][n]="<"+n+' src="'+e+'">",i.writeln(t[o][n]),i.writeln("<"+n+">!"+o+".init && document.writeln("+o+"."+n+'.replace("/'+n+'/", "/'+n+'-async/").replace("><", " async><"))")}(l,n,r,s,t):function(e,n,t,i,o,r,a,c){r.documentElement.classList.add(e);var s=m(t,i,r);function p(){o[c].init||m(t.replace("/"+i+"/","/"+i+"-async/"),i,r)}function u(){r.documentElement.classList.remove(e)}s.onload=p,s.onerror=p,o.setTimeout(u,n),o[a]._revealPage=u}(p,u,l,n,r,s,o,t)}}(r,i,o,0,t,e,n),function(e,n,t){e[n].start=function(i){i&&Object.keys(i).forEach((function(e){return t[e]=i[e]})),e[n].initialize(t)}}(e,t,r)}(window,document,"exponea","script","webxpClient", gtmExponeaConfig); 1;

Tanároknak nyújt digitális képességfejlesztést a Debreceni Egyetem a Yettel támogatásával

Ezzel tovább bővült a Yettel ProSuli program által támogatott tanárképzési portfólió

Neveléspszichológia, számítógépes gondolkodás, digitális óraszervezés, programozási alapismeretek, prezentációs technológiák, adatvizualizáció. A Debreceni Egyetem 480 órás, akkreditált felsőfokú szakképzése a pedagógusok digitális kompetenciafejlesztését célozza, amely az új Nemzeti Alaptanterv alapján bevezetett digitális kultúra tantárgy oktatásában nyújt hiánypótló segítséget.

A korábban informatika néven ismert tantárgy továbbfejlesztéseként, az új Nemzeti Alaptanterv alapján az idei tanévtől már digitális kultúra tanórákkal találkozhatnak a gyerekek, ennek oktatásában nyújt segítséget a Debreceni Egyetem szakemberei által kidolgozott, a ProSuli támogatásával megvalósuló kétszemeszteres, akkreditált felsőfokú szakképzés. A pedagógusok digitális kompetenciafejlesztését célzó kooperáció első pilléreként, a pilot időszakot követően, idén már 10 pedagógus vesz részt az egyetemi szakvizsgát adó, összesen 480 órás képzésen. A 2022 szeptemberében indult kurzus alapvetően már gyakorló tanároknak szól, függetlenül attól, milyen szakon oktatnak. A résztvevőnkénti 130 000 forintos tandíj több mint 90%-át a Yettel ProSuli program vállalta át.

A képzés keretében oktatott tantárgyak a digitális kultúra jellegzetességeire fókuszálnak, valamint a digitális képességeket fejlesztik. A pedagógusok többek közt részt vehetnek neveléspszichológiai órákon, tanulhatnak a számítógépes gondolkodásról, a digitális szövegkezelésről, az adatvizualizálásról és a digitális óraszervezésről, valamint programozási alapismereteket és prezentációs technológiákat is szerezhetnek. A képzés második szemeszterében a tervezési ismeretek gyakorlati alkalmazása történik, valamint a hallgatók a tanultak alapján saját témát választanak és szakdolgozatot írnak.

A képzést indító Média- és Könyvtártudományi Intézetben eddig is fontos szempont volt a digitális képességek oktatása, fejlesztése, valamint annak a digitalizálódó világnak és a hozzá kapcsolódó eszközöknek a megértése, amelyben a mindennapjainkat éljük. Az új képzés e két területet kapcsolja össze.

„A tanárok részéről több csatornán is érkezett hozzánk az igény, hogy segítségre lenne szükségük a digitális képességeik fejlesztésében. Azt láttuk, hogy a pandémia felgyorsította és előtérbe helyezte ezt az igényt. A pedagógusok ugyan sok mindent megtanulnak maguktól is, de a képzés remek lehetőséget ad arra, hogy a témában jártas és kompetens szakemberektől lehessen tudást szerezni, a módszertant megismerni, majd azt a mindennapokban alkalmazni” – mondta el Dr. Kálai Sándor, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének egyetemi docense.

„Az együttműködés révén egy olyan szakmai partnerrel lett gazdagabb a ProSuli program kínálata, amivel még magasabb szintre emelhetjük a pedagógusokat támogató aktivitásainkat. Hosszú távon gondolkodunk az egyetemmel, és bízunk abban, hogy a jövőben más területekre is ki tudjuk majd terjeszteni a kooperációt, és újabb együttműködési lehetőségekben is gondolkodhatunk” – mondta el Koren Balázs, a ProSuli program szakmai vezetője.

További információ a Debreceni Egyetem képzéséről:
https://informatikuskonyvtaros.unideb.hu/hu/informacios-es-kommunikacios-technologiak-ikt-szakiranyu-tovabbkepzes