var gtmExponeaConfig = { target: 'https://api-erica.pannon.hu', token: '3aaa625a-71d2-11eb-a41d-0eef85269f59', new_experiments: 'sync', track: { google_analytics: false, visits: true, default_properties: { source: 'WEB', language: 'hu', logged_in: false} } }; if (false) { gtmExponeaConfig.push = { safari: { websitePushID: 'web.hu.yettel' }, } } !function(e,n,t,i,o,r){var a=4e3,c="xnpe_async_hide";function s(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n]=function(){e._.push([n.toString(),arguments])},e}),{_:[]})}function m(e,n,t){var i=t.createElement(n);i.src=e;var o=t.getElementsByTagName(n)[0];return o.parentNode.insertBefore(i,o),i}r.target=r.target||"https://api.exponea.com",r.file_path=r.file_path||r.target+"/js/exponea.min.js",e[t]=s(["anonymize","initialize","identify","update","track","trackLink","trackEnhancedEcommerce","getHtml","showHtml","showBanner","showWebLayer","ping","getAbTest","loadDependency","getRecommendation","reloadWebLayers"]),e[t].notifications=s(["isAvailable","isSubscribed","subscribe","unsubscribe"]),e[t].snippetVersion="v2.1.0",function(e,n,t){e[n]["_"+t]={},e[n]["_"+t].nowFn=e[t]&&e[t].now?e[t].now.bind(e[t]):Date.now,e[n]["_"+t].snippetStartTime=e[n]["_"+t].nowFn()}(e,t,"performance"),function(e,n,t,i,o,r){e[o]={sdk:e[i],sdkObjectName:i,skipExperiments:!!t.new_experiments,sign:t.token+"/"+(r.exec(n.cookie)||["","new"])[1],path:t.target}}(e,n,r,t,o,RegExp("__exponea_etc__"+"=([\w-]+)")),function(e,n,t){m(e.file_path,n,t)}(r,i,n),function(e,n,t,i,o,r,s){if(e.new_experiments){!0===e.new_experiments&&(e.new_experiments={});var p=e.new_experiments.hide_class||c,u=e.new_experiments.timeout||a,_=encodeURIComponent(r.location.href.split("#")[0]),l=e.target+"/webxp/"+n+"/"+r[t].sign+"/modifications.min.js?http-referer="+_+"&timeout="+u+"ms";"sync"===e.new_experiments.mode&&r.localStorage.getItem("__exponea__sync_modifications__")?function(e,n,t,i,o){t[o][n]="<"+n+' src="'+e+'">",i.writeln(t[o][n]),i.writeln("<"+n+">!"+o+".init && document.writeln("+o+"."+n+'.replace("/'+n+'/", "/'+n+'-async/").replace("><", " async><"))")}(l,n,r,s,t):function(e,n,t,i,o,r,a,c){r.documentElement.classList.add(e);var s=m(t,i,r);function p(){o[c].init||m(t.replace("/"+i+"/","/"+i+"-async/"),i,r)}function u(){r.documentElement.classList.remove(e)}s.onload=p,s.onerror=p,o.setTimeout(u,n),o[a]._revealPage=u}(p,u,l,n,r,s,o,t)}}(r,i,o,0,t,e,n),function(e,n,t){e[n].start=function(i){i&&Object.keys(i).forEach((function(e){return t[e]=i[e]})),e[n].initialize(t)}}(e,t,r)}(window,document,"exponea","script","webxpClient", gtmExponeaConfig); 1;

Újra megnyílt a Digitális Felzárkóztatási Alap!

Kórházak, idősotthonok, gyermekotthonok és magánszemélyek is pályázhatnak

Okostelefon, tablet, laptop – eszközök, amelyek ma már elengedhetetlenek a kapcsolattartáshoz, a tanuláshoz, vagy akár a munkakereséshez, a munkavégzéshez is. A szociálisan rászorulók azonban nehéz anyagi körülményeik miatt sok esetben nem rendelkeznek az élethelyzetüknek megfelelő informatikai eszközökkel, szoftverekkel. Ennek leküzdésében segít a Magyar Vöröskereszt és a Yettel által létrehozott Digitális Felzárkóztatási Alap, amelynek forrásaira 2023. június 30-ig lehet pályázni.

Az Alap a Magyar Vöröskereszt szakmai támogatásával és a Yettel 50 millió forintos adományából jött létre 2021-ben azzal a céllal, hogy szociálisan rászoruló személyek és intézmények digitalizációban való részvételét segítse elő modern informatikai eszközök biztosításával.      

A programban eddig résztvevők a három évre tervezett összeg 32 százalékát használták fel, így idén és jövőre még összesen nagyságrendileg 34 millió forint értékben lehet digitális eszközökhöz – okostelefon, tablet, laptop, nyomógombos mobilkészülék – és szoftverekhez jutni. A kezdeményezés keretében a Yettel a pénzösszeget biztosítja, a készülékek típusáról a szükségletek ismeretében a Magyar Vöröskereszt szakértő csapata hoz döntést.

A pályázatra szociálisan rászoruló személyek – elsősorban tanulók, idősek, nagycsaládosok, gondozásra szorulók, egyszülős családok gyermekei és szociális- és gyermekjóléti intézmények ellátottjai –, valamint az Alap éves költségvetésének 10 százalékáig intézmények – például egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények (kórházak, idősotthonok, családok átmeneti otthona, valamint gyermekotthonok) és ezen intézmények ellátottjai – is jelentkezhetnek.  

Az online kapcsolattartásra, tanulásra, információszerzésre alkalmas digitális eszközök és/vagy szoftverek vásárlásával a humanitárius szervezet kiemelt célkitűzése a társadalmilag sérülékeny csoportba tartozó személyek támogatása, egyes esetekben az elmagányosodás, más esetekben az esélyegyenlőtlenség csökkentése. A pályázati lehetőség elősegíti a Magyar Vöröskereszt azon törekvését, amellyel az akaratlan digitális elszigeteltségben élők számának csökkentését célozza.

A pályázatok beadási határideje: 2023. június 30.

A program fenntartható, hosszabb távú működéséhez a kiírók más cégek, szervezetek és magánszemélyek számára is megnyitották a lehetőséget az Alap támogatására. További információ és a pályázattal kapcsolatos részletek: https://voroskereszt.hu/digitalis-felzarkoztatasi-alap/

A Yettel immár tíz éve telekommunikációs és stratégiai partnerként segíti a Magyar Vöröskereszt munkáját. A humanitárius szervezet 2023 májusában az „Év Támogatója” díját adta át a mobilszolgáltatónak a rászorulókért végzett folyamatos segítő munkája elismeréseként.