A digitalizált vízszolgáltatással a lakosság és a környezet is nyer

A szennyvízkezelésből nyert biogáz hajtja a vízmű autóit

A térség 161 településének ivóvízellátásáért és 99 település szennyvízkezeléséért felelős zalaegerszegi székhelyű Zalavíz Zrt. a digitális átalakulás útjára lépett: vízhálózatán és víztisztító telepein olyan online kommunikációra képes eszközöket és jeladó műszereket telepített, melyek a Telenor Hipernet-hálózatán keresztül valós idejű adatokkal és hozzáférhetőséggel támogatják a vízmű irányítástechnikai, karbantartási és üzembiztonsági feladatait.

A Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén évente közel 7,5 millió köbméter ivóvizet bocsát a hálózatra és több mint 7,5 millió köbméter szennyvíz kezeléséről gondoskodik. Néhány éve a vízmű szakemberei egy esetleges szolgáltatás-kiesésről, vagy meghibásodásról jellemzően lakossági bejelentés alapján értesültek. Azóta az ivó- és szennyvízhálózat, valamint a vízmű központjának digitális átalakítását követően a szivattyúk, víztározók és más fontos üzemeltetési komponensek valósidejű monitorozásának köszönhetően ma már azelőtt megkezdhetik a szükséges hibaelhárítást, illetve karbantartást, hogy a lakosság bármit érzékelne ebből. Emellett komolyabb műveletek, például a részleges vízhiánnyal járó karbantartások is előre jobban tervezhetők.

Az online berendezések a Telenor Hipernet-hálózatán továbbítják az adatokat a központba, ami nemcsak meggyorsítja a vízmű irányítási folyamatait, de hatékonyabbá is teszi azokat. A felügyeleti és a karbantartási tevékenységekhez szükséges információk és adatok megszerzéséhez a szakembereknek nem kell személyesen, egyenként a gépekhez elmenni, minden rendszerinformáció azonnal, online láthatóvá és mérhetővé vált, és a megújult rendszer a központból akár távoli vezérlést (beavatkozást) is lehetővé tesz. Járulékos haszon, hogy a digitalizált vízműtelepekkel kialakított valósidejű online kapcsolat az üzemi területek biztonságát is támogatja, például a behatolás-védelem vagy az esetleges szabálytalan vízvételezések azonnali észlelése terén.

Mennyibe kerül egy vízszolgáltató digitális átalakítása?

A vízhálózatot érintő fejlesztések közel félmilliárd forint nagyságrendű beruházást igényeltek, ám ebből az informatikai fejlesztések ennek csak töredékét képezték. A rendszer üzemeltetése havonta közel 1 millió forintos költséggel jár, ami a szolgáltatás korábbinál lényegesen magasabb színvonalában, illetve üzembiztonságában térül meg, továbbá költséghatékonyabb humánerőforrás gazdálkodást is biztosít.

„Partnereink számára gyakran meglepetésként hat, hogy a gyakorlatban milyen egyszerű megoldások mennyivel képesek növelni a működés hatékonyságát, sokszor költségcsökkenést is eredményezve. Ebben látjuk a jövőt: az országosan kiváló Hipernet mobilinternet-lefedettség lehetővé teszi, hogy a piacon már könnyen elérhető online műszerek és megfelelő programok segítségével kis- és nagyvállalatok, vagy akár közüzemi szolgáltatók egyszeri beruházást követően hosszú távon is hatékonyabbá tegyék működésüket. Ezzel a vállalkozás és az általuk kiszolgált ügyfelek is nyernek.” – mondta el Fülöp Gábor, a Telenor üzleti marketing és értékesítési igazgatója.

„Mi sajátos területen dolgozunk, a vízszolgáltatást teljesen alapvető szolgáltatásként várják el az emberek. A digitális átalakulás a mi éltünkben is elhozta, hogy egy központi felületről felügyeljük szinte az összes rendszerünket, szakembereink irányításával az üzemeltetési költségeink csökkentek, míg a lakosság a vízfelhasználás területén korábban nem tapasztalt szolgáltatási minőséget ill. üzembiztonságot élvezhet.” – tette hozzá Hadnagy Gábor, a Zalavíz Zrt. beszerzési osztályvezetője.

Szennyvízből biomassza, biomasszából biogáz, biogázból üzemanyag

A hatékony szennyvízkezelés járulékos, pozitív környezeti hatása, hogy lehetőség nyílt a szennyvíz újrahasznosítására, amely egy biomassza-újrahasznosító rendszeren keresztül biogázt termel. A biogázt előállító rendszer szerves részét képezi az online irányítástechnikai és felügyeleti rendszer, főleg amiatt fontos ez, mert a biogáz igen veszélyes közeg, nagyon robbanásveszélyes, a legkisebb szivárgás is súlyos katasztrófát okozhat, de így folyamatos ellenőrzés alatt tartható. A biogáz felhasználható villamosenergia-termelésre, fűtésre és gépjárművek üzemanyagaként is. Mindhárom felhasználási mód megoldott a Zalavíz Zrt.-nél, ebből kiemelendő, hogy 16 db CNG üzemű gépjárművel rendelkezik a cég, amelynek használata jelentős környezeti terheléstől óvja környezetünket, nem beszélve a gazdaságosabb üzemeltetésről.

További információk a Zalavíz Zrt. tevékenységéről: https://www.zalaviz.hu/