Együttműködés a rendvédelmi szervekkel


A Yettel Magyarország országos szinten tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének a nyomozati jogkörrel rendelkező hatóságok (rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ügyészség, bíróság, stb.) részére, szigorú törvényi szabályozás keretein belül, a nap 24 órájában.
A kezelhető és rendelkezésre bocsátható adatok körét, illetve az adatok megőrzésének idejét jogszabály határozza meg.
2000. óta közel ötszörösére nőtt a hatósági adatkérések száma, mely továbbra is folyamatos növekedést mutat. 


 

grafikon_1.jpg

*2016. júliusától a Yettel a Rendőrséggel együttműködve elektronikus adatcserére tért át. 
Ezen megkeresésekben, eltérve a korábbiaktól, - egy megkeresésben több adatkérés is szerepelhetett – most egy megkeresés, csak egy adatkérést tartalmaz; ezért a megkeresések darabszámában némi növekedés tapasztalható.


A megkereséseket a Rendvédelmi kapcsolatok csoportja kezeli, figyelembe véve az adatok kiadása során a "szükséges minimum elvét", mely megteremti az egyensúlyt az ügyféladatok védelme és a hatékony nyomozati munkához nyújtott segítség között.

A csoport speciálisan az adatszolgáltatás igényeire kialakított szoftvereket használ az adatkérések - beérkezésétől számított 30 napon belüli - megválaszolásra. A munkatársak munkaidőn túli adatszolgáltatással segítik a nyomozó hatóságok munkáját, többnyire halasztást nem tűrő, életellenes ügyekben (pl.: eltűnés, emberölés, közveszéllyel fenyegetés, fegyveres rablás, terrorcselekmény, embercsempészés, stb.).

Fontos kiemelni a terrorfenyegetettség, illetve a külföldi terrorcselekmények miatti hatékony felderítés érdekében történő adatszolgáltatási tevékenységet, mely esetekben soron kívül történik a feldolgozás.

Meg kell említeni a nagy számban eltűnt személyek felkutatásában nyújtott segítséget, melyek esetenként az áldozat önhibáján kívül történnek; elkóborolt gyerekek, idősek, eltévedt kirándulók, balesetek áldozatai. Sok öngyilkossági szándékkal, ismeretlen helyre távozót sikerült már megmenteni a gyors adatszolgáltatással.

hatosagi_grafikon

Adatvédelemre és jogszabályokra vonatkozó bővebb információk az Adatkezelési tájékoztatónkban találhatók.


 

hatósági  megkeresések

kiadott adatok száma

*A feltüntetett adatok tartalmazzák a kiadott hívásrekordok számát, mint például adat-, cella-, és hívásforgalom, illetve az előfizetői adatokat.