További részletek és fontos információk:
 

A Yettel ÁSZF/ÜÁSZF 2022. november 27-én lép hatályba. 

A módosítással érintett tarifacsomagok, tarifák, és kiegészítő szolgáltatások havi vagy egyszeri díjai a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékével (a fogyasztói árindex mértékével) megegyezően fognak változni.
Tehát a jelen ÁSZF/ÜÁSZF módosítás hatálybalépésének időpontjában nem módosulnak az előfizetői díjak. Az érintett díjak változására a 2022. évi infláció aktuális értékéhez igazodó mértékben a 2023-as évtől kerül sor.

Amennyiben 2022. október 17. és október 27. között SMS-ben, vagy 2022. október 17-én e-mailben figyelemfelhívást kaptál arról, hogy az ÁSZF / Üzleti ÁSZF változásról szóló értesítés hol és milyen formában érhető el, úgy abban az esetben téged is érinti az értesítésben foglalt módosítás.

A díjkorrekció az alábbi szolgáltatásokra, elemekre fog kiterjedni:

  • Kisvállalati Előfizetők esetében az ÁSZF 3. sz. mellékletében szereplő üzleti számlás hangalapú és mobilinternet tarifacsomagok havidíjai és kiegészítő havidíjai, valamint az ÁSZF-ben nem szereplő, Üzleti Előfizetői Szerződésben foglalt zártkörű számlás tarifacsomagok havi előfizetési díjai és kiegészítő havidíjai, továbbá mindezen – akár publikus, akár zártkörű - tarifacsomagokhoz kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatások közül a zárt hívócsoportot és csoporthívást biztosító szolgáltatások havidíjai (például: cégen belül 0 Ft), és a Forgalmi Keretet vagy Kedvezményt Biztosító Szolgáltatások havi- és egyszeri díjai (például: egyszeri adatjegy, megújuló adatcsomag)
  • Üzleti Előfizetők esetében az Üzleti Előfizetői Szerződésben foglalt és az ÜÁSZF 1. mellékletében („Díjszabás”) szereplő, hangalapú és mobil internet tarifák és tarifacsomagok havidíjai és kiegészítő havidíjai, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások közül a zárt hívócsoportot és csoporthívást biztosító szolgáltatások havidíjai (pl. MobiTrend Max), és a Forgalmi Keretet vagy Kedvezményt Biztosító Szolgáltatások havi- és egyszeri díjai (pl. egyszeri adatjegy, megújuló adatcsomag) 
  • A kedvezményes dolgozói és flotta tarifával rendelkező lakossági (egyéni) számlás Előfizetők esetében az ÁSZF-ben nem szereplő, Egyedi Előfizetői Szerződésben foglalt, kedvezményes dolgozói és flotta hangalapú és mobilinternet számlás tarifák és tarifacsomagok havi előfizetési díjai, valamint, a tarifához kapcsolódó kiegészítő havidíj, és havidíjas kiegészítő szolgáltatások közül a zárt hívócsoportot és csoporthívást biztosító szolgáltatások havidíjai, - ami a flottán belüli beszélgetéseket jelenti - és a Forgalmi Keretet vagy Kedvezményt Biztosító Szolgáltatások havi- és egyszeri díjai (például: egyszeri adatjegy, megújuló adatcsomag)

Amennyiben nem szeretnéd elfogadni a díjemeléssel kapcsolatos változásokat, lehetőséged van az értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal felmondani az Előfizetői / Üzleti Előfizetői Szerződésedet.

Abban az esetben, ha határozott idejű előfizetői szerződésedet készülékvásárlási kedvezménnyel kötötted meg, és az ÁSZF/ÜÁSZF módosítás miatt a határozott idő lejárta előtt élsz az azonnali hatályú felmondás jogával, akkor a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket köteles vagy megfizetni. A felmondáshoz más jogkövetkezmény nem tartozik.

Ha kisvállalati vagy új generációs dolgozói és flottás ügyfeleként szeretnél élni a felmondás lehetőségével és tarifahűségben vagy, akkor ebből eredően az idő előtti megszűnési díjat nem kell a Yettel felé megfizetned.