var gtmExponeaConfig = { target: 'https://api-erica.pannon.hu', token: '3aaa625a-71d2-11eb-a41d-0eef85269f59', new_experiments: 'sync', track: { google_analytics: false, visits: true, default_properties: { source: 'WEB', language: 'hu', logged_in: false} } }; if (false) { gtmExponeaConfig.push = { safari: { websitePushID: 'web.hu.yettel' }, } } !function(e,n,t,i,o,r){var a=4e3,c="xnpe_async_hide";function s(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n]=function(){e._.push([n.toString(),arguments])},e}),{_:[]})}function m(e,n,t){var i=t.createElement(n);i.src=e;var o=t.getElementsByTagName(n)[0];return o.parentNode.insertBefore(i,o),i}r.target=r.target||"https://api.exponea.com",r.file_path=r.file_path||r.target+"/js/exponea.min.js",e[t]=s(["anonymize","initialize","identify","update","track","trackLink","trackEnhancedEcommerce","getHtml","showHtml","showBanner","showWebLayer","ping","getAbTest","loadDependency","getRecommendation","reloadWebLayers"]),e[t].notifications=s(["isAvailable","isSubscribed","subscribe","unsubscribe"]),e[t].snippetVersion="v2.1.0",function(e,n,t){e[n]["_"+t]={},e[n]["_"+t].nowFn=e[t]&&e[t].now?e[t].now.bind(e[t]):Date.now,e[n]["_"+t].snippetStartTime=e[n]["_"+t].nowFn()}(e,t,"performance"),function(e,n,t,i,o,r){e[o]={sdk:e[i],sdkObjectName:i,skipExperiments:!!t.new_experiments,sign:t.token+"/"+(r.exec(n.cookie)||["","new"])[1],path:t.target}}(e,n,r,t,o,RegExp("__exponea_etc__"+"=([\w-]+)")),function(e,n,t){m(e.file_path,n,t)}(r,i,n),function(e,n,t,i,o,r,s){if(e.new_experiments){!0===e.new_experiments&&(e.new_experiments={});var p=e.new_experiments.hide_class||c,u=e.new_experiments.timeout||a,_=encodeURIComponent(r.location.href.split("#")[0]),l=e.target+"/webxp/"+n+"/"+r[t].sign+"/modifications.min.js?http-referer="+_+"&timeout="+u+"ms";"sync"===e.new_experiments.mode&&r.localStorage.getItem("__exponea__sync_modifications__")?function(e,n,t,i,o){t[o][n]="<"+n+' src="'+e+'">",i.writeln(t[o][n]),i.writeln("<"+n+">!"+o+".init && document.writeln("+o+"."+n+'.replace("/'+n+'/", "/'+n+'-async/").replace("><", " async><"))")}(l,n,r,s,t):function(e,n,t,i,o,r,a,c){r.documentElement.classList.add(e);var s=m(t,i,r);function p(){o[c].init||m(t.replace("/"+i+"/","/"+i+"-async/"),i,r)}function u(){r.documentElement.classList.remove(e)}s.onload=p,s.onerror=p,o.setTimeout(u,n),o[a]._revealPage=u}(p,u,l,n,r,s,o,t)}}(r,i,o,0,t,e,n),function(e,n,t){e[n].start=function(i){i&&Object.keys(i).forEach((function(e){return t[e]=i[e]})),e[n].initialize(t)}}(e,t,r)}(window,document,"exponea","script","webxpClient", gtmExponeaConfig); 1;

Üzleti ügyfélkártya

Intézd gyorsabban és egyszerűbben előfizetéssel kapcsolatos ügyeid!
 

Az Üzleti ügyfélkártya használatának előnyei

Az Üzleti ügyfélkártya birtokosa teljes körű ügyintézésre jogosult a 6 számjegyű PIN kód ismeretében, így például szolgáltatások megrendelésére és számlainformációk megtekintésére is.

Egyszerű és kényelmes ügyintézés: elegendő a virtuális ügyfélkártya adatait vinni azon ügyintézésekhez, amelyek nem járnak szerződésmódosítással -  így helyettesíthetők a céges dokumentumok.

Előfizetői azonosítóként használhatja, minden ügyfélszolgálati csatornán: Telefonos ügyfélszolgálaton, személyesen a Yettel üzletekben és Yettel Partner üzletekben, illetve a Yettel internetes ügyfélszolgálatán is.


Új ügyfélkártya aktiválása

A kártya aktiválása automatikusan történik az Ügyfél által megadott 6 jegyű PIN kód segítségével, melyet az Yettel fiók oldalon vagy a 1220 menüjén keresztül lehet megadni.


Az Ügyfélkártya letiltása és használatának felfüggesztése

Az Ügyfélkártya  adatok tartalmának ellopása esetén haladéktalanul kérd a kártya letiltását vagy használatának felfüggesztését Telefonos ügyfélszolgálatunkon, az Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az intézkedéshez ügyfél-azonosítóként meg kell adni az Üzleti ügyfélkártya számát és PIN kódját vagy a cég kapcsolattartója hívja az Üzleti Telefonos ügyfélszolgálatot a korábban megadott kapcsolattartói telefonszámról. A felfüggesztés vagy letiltás minden rendszerben azonnal megtörténik.

Az ügyfélkártya visszaaktiválása

Amennyiben az ügyfélkártya felfüggesztését rendszerünk automatikusan végezte el (például többszöri téves PIN kód megadása miatt), Üzleti telefonos ügyfélszolgálatunk segít a kártya újraaktiválásában. Azonosítást követően a kártya aktiválása minden rendszerünkben azonnal megtörténik. 


PIN kód pótlása, módosítása

  • Elfelejtett PIN kódot a Yettel internetes ügyfélszolgálatán tudja pótolni: válaszd az „Elfelejtett jelszó” menüpontot, és kövesd az utasításokat!
  • PIN kód módosítása: PIN kódot a Yettel internetes ügyfélszolgálatán a Beállítások oldalon a Jelszóváltás menüpontban lehet módosítani, vagy kövesd az automatikus menürendszer utasításait! A PIN kód módosításához a kártyaszám és az eredeti kód ismerete feltétlenül szükséges.


Új Ügyfélkártya igénylése

Új ügyfélkártyát az Üzleti ügyfélszolgálaton keresztül lehet igényelni. Az Ügyfél által megadott 6 számjegyű PIN kóddal automatikusan aktiválásra kerül a Szolgáltató rendszerében.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1220