Civil szervezetek munkájának támogatása

Adománygyűjtő tevékenység támogatása táblagépekkel

A világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezetének magyarországi képviselete, a WWF Magyarország 2013 nyarán kezdte meg utcai adománygyűjtésének technikai fejlesztését. Ehhez partnerként – a korábbi sikeres együttműködésre való tekintettel – a Yettelt választotta. A két szervezet 2013-ban újszerű, a hazai utcai adománygyűjtésben egyedülálló kísérletbe vágott bele. A fejlesztés keretein belül a Yettel 5 táblagéppel és szélessávú Hipernet hozzáféréssel támogatta a WWF Magyarországot. A modern eszközöket a civilszervezet utcai adománygyűjtést végző munkatársai, a WWF Követek használják napi rendszerességgel. A táblagépekkel dolgozó adománygyűjtőknek már nincs többé szükségük papír alapú bemutató anyagokra munkájukhoz.

A két hónapos tesztidőszak eredménye kiemelkedő volt: az utcán, a közösségi tereken elért emberek száma megduplázódott, így a gyűjtött adományok nagyságrendje is jól látható növekedést mutat.

  

Adományvonalak a társadalom szolgálatában

Az alkalmazások mellett több adományvonalat és segélyvonalat is működtetünk, így szolgáltatásunkat a rászorulók megsegítésére használhatjuk. Így többek között a Yettel a 13600-Adhat Vonalon keresztül — amelyet más telekommunikációs cégekkel és a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvánnyal közösen üzemeltet—, adott időszakban 60-70 civil szervezet számára nyújt támogatást azok adománygyűjtő tevékenységéhez. 

Magyarországon az országos civilszervezetek mellett számos kisebb szervezet is rendelkezik pénzbeli adománygyűjtő telefonszámmal. Az alábbi oldalon az adományvonallal rendelkező civilszervezetekről nyújtunk rövid ismertetőt ezzel bíztatva előfizetőinket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a számukra is fontos társadalmi ügyeket.

 • Nemzeti Összefogás Vonala: 1357
 • Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Adományvonal: 1355 
 • Katolikus Karitász – Caritas Hungarica, Adományvonal: 1356 
 • Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Adományvonal: 1353 
 • Magyar Vöröskereszt, Adományvonal: 1359
 • Máltai Szeretetszolgálat, Adományvonal: 1350 
 • Magyar Református Szeretetszolgálat, Adományvonal: 1358
 • Minden gyerek lakjon jól alapítvány 13611 
 • WWF Magyarország Alapítvány: 13655 
 • UNICEF Magyar Bizottság 13666 
 • Adhat vonal: 13600/XX mellék (500 Ft), támogatható civil szervezetek listája 

Adományozást támogató mobilapplikáció

Telefonszámok a társadalom szolgálatában

Kiemelt társadalmi szereppel bír a Kék-vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24 óráig ingyenesen elérhető Lelkisegély-vonala és az Eltűnt Gyermekek Segélyvonala (belföldről ingyenesen hívható számok)

 • Lelkisegély-vonal: 116-111
 • Eltűnt Gyerekek Segélyvonala: 116-000

Általános információk az Adományvonalak igénybevételéről

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendelet 1. számú mellékletének 2.6 és 3.8.3. pontjában meghatározott információk alapján különféle alapítványok és szervezetek számára rövidszámos adománygyűjtésre biztosít lehetőséget.

A fentebb felsorolt hívószámok felhívásakor (avagy a hívószámra küldött SMS-t követően) az adományozó (előfizető) tájékoztatást kap a kedvezményezett alapítvány kilétéről, mely alapítvány a számra kezdeményezett hívás (vagy lehetőség esetén üzenetküldés) díját felhasználja.

A rövid számokat hívó, illetve a számra szöveges üzenetet küldő ügyfeleink a szervezet hívószáma mellett megjelölt összeget adományoznak a hívószámhoz tartozó alapítvány(ok) céljainak megvalósítására. Az összeget a kedvezményezett alapítványok juttatják célba. Az Adományvonalak igénybevétele esetén a Yettel semmilyen külön díjat nem számol fel a hívások (illetve az SMS-ek) után ügyfelei felé.

Számlázással kapcsolatos információk

Számlás ügyfelek esetében az összeg SMS és hívás esetében is számlazáráskor kerül kiszámlázásra.

Kártyás ügyfelek esetében is bruttó 250/300/500 forintot vonunk le, azonban kártyás ügyfeleink az ÁFA részt feltöltő kártyájuk megvásárlásával kifizették, az adományvonal összegéből azzal csökkentett összeg kerül továbbításra, a levonás azonnal megtörténik.

Korlátozások

A szolgáltatást kizárólag olyan feltöltő kártyás egyenleggel vehetik igénybe ügyfeleink, amely Emelt Díjas Szolgáltatásra is felhasználható, azonban az előfizetői EDSZ tiltás az adományozásra nem vonatkozik. A feltöltőkártya-kedvezményeket, a kezdőegyenleget, illetve az akciós egyenleget ügyfeleink nem használhatják fel adományozási célra.

A fenti számok hívása mobil-alközpont esetén nem lehetséges.

Amennyiben külföldről történik SMS küldés, levonjuk az adományvonal tarifa-összegét (250/300/500 Ft) és emellett a roaming SMS díját is.

Igazolás az adományozásról

A Yettel csak közvetítőként működik, így adományozásról szóló igazolást nem áll módunkban kiállítani. 2010. január 1-jétől magánszemélyek nem számolhatnak el igazolást ilyen eseti adományozásról, így nincs lehetőség az adóigazolással adóalap csökkentést kérni. Céges ügyfeleink az adóigazolásra vonatkozó lehetőségekkel kapcsolatban (szükség esetén telefonszámlával illetve hívásrészletezéssel) kizárólag a kedvezményezett alapítványokhoz fordulhatnak.

Amennyiben úgy érzi, valamely kérdésére nem kapott választ oldalunkon, további információkért hívja bizalommal 1220-as, a Yettel hálózatából belföldről díjmentesen elérhető ügyfélszolgálati telefonszámunkat!