var gtmExponeaConfig = { target: 'https://api-erica.pannon.hu', token: '3aaa625a-71d2-11eb-a41d-0eef85269f59', new_experiments: 'sync', track: { google_analytics: false, visits: true, default_properties: { source: 'WEB', language: 'hu', logged_in: false} } }; if (false) { gtmExponeaConfig.push = { safari: { websitePushID: 'web.hu.yettel' }, } } !function(e,n,t,i,o,r){var a=4e3,c="xnpe_async_hide";function s(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n]=function(){e._.push([n.toString(),arguments])},e}),{_:[]})}function m(e,n,t){var i=t.createElement(n);i.src=e;var o=t.getElementsByTagName(n)[0];return o.parentNode.insertBefore(i,o),i}r.target=r.target||"https://api.exponea.com",r.file_path=r.file_path||r.target+"/js/exponea.min.js",e[t]=s(["anonymize","initialize","identify","update","track","trackLink","trackEnhancedEcommerce","getHtml","showHtml","showBanner","showWebLayer","ping","getAbTest","loadDependency","getRecommendation","reloadWebLayers"]),e[t].notifications=s(["isAvailable","isSubscribed","subscribe","unsubscribe"]),e[t].snippetVersion="v2.1.0",function(e,n,t){e[n]["_"+t]={},e[n]["_"+t].nowFn=e[t]&&e[t].now?e[t].now.bind(e[t]):Date.now,e[n]["_"+t].snippetStartTime=e[n]["_"+t].nowFn()}(e,t,"performance"),function(e,n,t,i,o,r){e[o]={sdk:e[i],sdkObjectName:i,skipExperiments:!!t.new_experiments,sign:t.token+"/"+(r.exec(n.cookie)||["","new"])[1],path:t.target}}(e,n,r,t,o,RegExp("__exponea_etc__"+"=([\w-]+)")),function(e,n,t){m(e.file_path,n,t)}(r,i,n),function(e,n,t,i,o,r,s){if(e.new_experiments){!0===e.new_experiments&&(e.new_experiments={});var p=e.new_experiments.hide_class||c,u=e.new_experiments.timeout||a,_=encodeURIComponent(r.location.href.split("#")[0]),l=e.target+"/webxp/"+n+"/"+r[t].sign+"/modifications.min.js?http-referer="+_+"&timeout="+u+"ms";"sync"===e.new_experiments.mode&&r.localStorage.getItem("__exponea__sync_modifications__")?function(e,n,t,i,o){t[o][n]="<"+n+' src="'+e+'">",i.writeln(t[o][n]),i.writeln("<"+n+">!"+o+".init && document.writeln("+o+"."+n+'.replace("/'+n+'/", "/'+n+'-async/").replace("><", " async><"))")}(l,n,r,s,t):function(e,n,t,i,o,r,a,c){r.documentElement.classList.add(e);var s=m(t,i,r);function p(){o[c].init||m(t.replace("/"+i+"/","/"+i+"-async/"),i,r)}function u(){r.documentElement.classList.remove(e)}s.onload=p,s.onerror=p,o.setTimeout(u,n),o[a]._revealPage=u}(p,u,l,n,r,s,o,t)}}(r,i,o,0,t,e,n),function(e,n,t){e[n].start=function(i){i&&Object.keys(i).forEach((function(e){return t[e]=i[e]})),e[n].initialize(t)}}(e,t,r)}(window,document,"exponea","script","webxpClient", gtmExponeaConfig); 1;

Régebbi tarifák kivezetése

Régebbi tarifák kivezetése

Miért van szükség a tarifacsomagok kivezetésére?

A korábban a Yettel és partnere között fennállt, kedvezményes dolgozói programról szóló együttműködési szerződés megszűnt, amely alapján korábban biztosítottuk a kedvezményprogramba bevont személyek számára a dolgozói program kedvezményes tarifáira és szolgáltatásaira az előfizetői szerződéskötés lehetőségét. Ennek értelmében a jelenlegi tarifacsomagod is kivezetésre kerül és helyette egy lakossági tarifát biztosítunk számodra.

Mikor és hogyan történik a tarifák kivezetése?

A tarifák kivezetése szolgáltatói egyoldalú szerződésmódosítással történik, amelyről minden érintettet a 2023. szeptember 1-jét követően kiállított első számlalevélben tájékoztatunk.
A tarifacsomagváltásra számlázási ciklushoz igazítva, a 2023. november 1-jét követő első számlazárással kerül sor, a számlán található számlázási időszakot követő első napon. Ennek megfelelően legkésőbb 2023. december 5-ig minden érintett ügyfelünknél megtörténik a tarifacsomagváltás. 

Hol lehet tájékozódni az új tarifáról?

Az új tarifád nevét és havidíját, valamint a tarifacsomagváltás egyéb részleteiről szóló tájékoztatást megtalálod a 2023. szeptember 1-jét követő első számlalevélben. 

Új számlás tarifacsomagjainkról itt tájékozódhatsz:

Megnézem
Új hordozható internet tarifacsomagjainkról itt tájékozódhatsz:

Megnézem

Igénybevehető kedvezmények lakossági hangalapú tarifacsomagok esetén:    

11 hónapos tarifahűség 

Lehetőséged van új tarifacsomagod havidíját csökkenteni 11 hónapos hűségvállalással, az alábbiak szerint:

Tarifa

Kedvezmény 11 hónap hűség vállalása esetén

Yettel XS+

500 Ft

Yettel S Net+

1 000 Ft

Yettel S Talk+

1 000 Ft

Yettel M Talk+

1 500 Ft

Yettel Prime +

1 500 Ft

Yettel Prime Plus+

2 000 Ft

Yettel Prime Max+

3 500 Ft

 

Kedvezményes készülékvásárlás: 
Tarifacsomagodtól függően jogosult vagy készülékkedvezmény igénybevételére 24 hónapos hűségszerződés mellett. A fenti lehetőségek igénybevételéről tájékozódj értékesítési pontjainkon vagy kérj visszahívást!

Visszahívást kérek
 

Új tarifacsomagoddal igénybevehető szolgáltatások

A tarifacsomag-váltás miatt számos, korábban igénybe vett kiegészítő szolgáltatás már nem lesz elérhető. 
Ugyanakkor, ha az alábbi szolgáltatások közül egy vagy több jelenleg is aktív előfizetéseden, azokat továbbra is változatlan feltételekkel és díjakon veheted igénybe:

  • Hívócsoporton belüli 0 Ft-os hívások kizárólag a korábban azonos dolgozói flottába tartozó előfizetők alkotta hívócsoporton és ügyfélszámon belül
  • Külföldi mobilinternet használat tiltása
  • EU-n belüli üdvözlő SMS-ek letiltása
  • GPRS roaming korlátozás
  • HBO Max
  • Készülékbiztosítás
  • Nemzetközi hívástiltás
  • Elektronikus hívásrészletezés
  • Roaming korlátozás

Milyen egyéb lehetőség van, ha nem értek egyet a módosítással?

A tarifacsomag változására tekintettel, az egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal jogosult vagy felmondani az Előfizetői Szerződést. A törvényi és ÁSZF-előírások szerint, amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést az ebből eredő készülékvásárlási kedvezmények igénybevétele mellett kötötte meg, és a szerződést a fent megjelölt változásra tekintettel, a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket (idő előtti megszüntetés díját) köteles megfizetni, a felmondáshoz más jogkövetkezmény nem kapcsolódik.