Felhasználási feltételek


Kiegészítő mobilinternet szolgáltatások flottás felhasználóknak

A tarifacsomagok mellé rendelhető, kiegészítő szolgáltatások igénybevételével az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy kapcsolódjon az internethez és így weboldalakat böngésszen vagy e-mail üzeneteket olvasson. A szolgáltatás használatához a publikus IP-címet a Szolgáltató nem garantálja.

E pont a belföldi és az 1. roaming díjzónában történő igénybevétel feltételeit tartalmazza, a külföldi (egyéb roaming díjzónában történő) igénybevétel feltételei a lakossági ÁSZF Díjszabás mellékletének III.8.3. pontjában találhatók.

A Kiegészítő mobilinternet szolgáltatásokhoz tartozó közös igénybevételi feltételek és szabályok:

Használathoz szükséges beállítás:

A kiegészítő mobilinternet szolgáltatásokban foglalt adatmennyiség használatára kizárólag az alábbi beállítással van lehetőség:

 • a hanghívásra alkalmas tarifacsomagok esetén: online APN;
 • a mobilinternet (hanghívásra nem alkalmas) tarifacsomagok esetén: net APN.

Sebesség:

A Yettel valamennyi kiegészítő szolgáltatásként igénybe vehető havidíjas, forgalmi díjas vagy egyszeri díjas mobilinternet szolgáltatása esetén biztosítja a 4G/LTE hálózat elérését belföldön a tarifacsomag leírásában (II. fejezet) szereplő becsült maximális sebességgel.

A becsült maximális sebességről az ÁSZF Törzsszöveg 4.1. pontja rendelkezik. Az aktuális hálózati lefedettségről a Yettel honlapján található információ, pontos tájékoztatás pedig az Értékesítési pontokon kapható.

Díjban foglalt adatkeret felhasználhatósága:

A Kiegészítő mobilinternet szolgáltatás díjába foglalt adatkeret kizárólag belföldön és a 1. roaming díjzónában használható fel az alábbiakban meghatározottak szerint.
A Kiegészítő mobilinternet szolgáltatás díjába foglalt adatkeret kizárólag az adott számlázási ciklusban (a megrendeléstől az új ciklusra járó adatkeret rendelkezésre bocsátásáig vagy elfogyasztásáig) használható fel, így az a következő számlázási ciklusra nem vihető át.

Díjban foglalt adatkeret felhasználása utáni használat:

Amennyiben bármely alábbi kiegészítő mobilinternet szolgáltatás tartalmaz magában foglalt adatkeretet, a felhasználást követően az adatforgalmazás az 1. roaming díjzónában nem lehetséges.

A Yettel 1 GB Mobilnet, Yettel 3 GB Mobilnet, Yettel 5 GB Mobilnet, Yettel 20 GB Mobilnet, Yettel 1 GB megújuló Mobilnet, Yettel 3 GB megújuló Mobilnet, Yettel 5 GB megújuló Mobilnet, Yettel 20 GB megújuló Mobilnet, kiegészítő adatforgalmi keretek esetén a működés az alábbiak szerint alakul:

 • Amennyiben a tarifacsomag tartalmaz beépített adatmennyiséget, a kiegészítő adatforgalmi kerete(ke)t a tarifacsomag szerinti lehet felhasználni. A kiegészítő adatforgalmi keret(ek) felhasználása után a tarifacsomag szerinti sebességre lassítjuk az elérhető sebességet.
 • A szolgáltatás(ok)ban foglalt adatmennyiség felhasználása után a mobilinternet nem lesz elérhető (0/0 kbit/s le- és feltöltési sebesség).

A fentiekben fel nem sorolt Kiegészítő szolgáltatások esetén az érintett szolgáltatás leírásában foglalt szabály kerül alkalmazásra.

Havidíj terhelése és az abban foglalt keret, lemondást követő megrendelés:

A Kiegészítő mobilinternet szolgáltatások esetén a Yettel a teljes havidíjat terheli és az abban foglalt teljes keretet biztosítja. 

A Kiegészítő szolgáltatásokban foglalt adatkeret egyik ciklusról a másikra nem vihető át.

Az igénybevétel feltételei:

Mobil Online, Internet és -Adat szolgáltatáscsomagok, a Yettel 1 GB Mobilnet, Yettel 3 GB Mobilnet, Yettel 5 GB Mobilnet, Yettel 20 GB Mobilnet, Yettel 1 GB megújuló Mobilnet, Yettel 3 GB megújuló Mobilnet, Yettel 5 GB megújuló Mobilnet, Yettel 20 GB megújuló Mobilnet, esetén az igénybevétel feltétele a Szolgáltatás megrendelése, valamint a vonatkozó havi/egyszeri díj megfizetése. 
A Szolgáltatás számlázási időszakonként egyszer rendelhető meg – kivéve a Yettel  1 GB Mobilnet, Yettel 3 GB Mobilnet, Yettel 5 GB Mobilnet, Yettel 20 GB Mobilnet. 

Az igénybevétel korlátai:

Az igénybevétel korlátja, ha a mobiltelefon nem alkalmas a szolgáltatás igénybevételére.

A Szolgáltató szüneteltetheti, korlátozhatja, vagy megszüntetheti a szolgáltatás nyújtását az adatforgalom függvényében, illetve az Előfizető általi igénybevételt abban az esetben, ha az Előfizető a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében megszakítja, minőségét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb módon csorbítja, illetőleg az előzőek bekövetkezése vélelmezhető.

Aktiválás:

A havidíjas kiegészítő mobilinternet szolgáltatáscsomagok:

 • a megrendeléstől számított 72 órán belül ha a megrendelés pillanatában
  • nem aktív semmilyen mobilinternet szolgáltatás, vagy
  • kizárólag a Mobil Online Start aktív
 • a megrendelést követő számlázási ciklus kezdetétől, ha
  • a szolgáltatás megrendeléséhez bármilyen meglévő havidíjas kiegészítő mobil internet szolgáltatás törlése szükséges.

Az egyszeri díjas kiegészítő mobil internet szolgáltatások a megrendeléstől számított 72 órán belül kerülnek aktiválásra.

Az adatmennyiség kiszámlázása:

Az adatforgalom az átvitel során generálódott hívásadatokban szereplő letöltött és feltöltött adatmennyiség összege, mely a hasznos adatok mellett az információt vezérlő és ellenőrző, valamint annak védelmét szolgáló adatokat is tartalmaz. Ennek következtében a készülék számlálójában mért adatmennyiség eltér a hívásadatokban szereplőtől.
A forgalom mérése az adathálózat központi elemein történik, ezért az Előfizető eszközén mért forgalom és a Szolgáltató által mért forgalom eltérhet. A mért adatmennyiség az Előfizető felé irányuló és az Előfizetőtől induló forgalom együttes összege.

A belföldön és 1. roaming díjzónában forgalmazott adatmennyiség kerekítése és kiszámlázása,
•    a lezárt (nem értékesíthető) szolgáltatáscsomagok (kivéve a lenti bekezdésben foglalt szolgáltatásokat),
•    valamint az értékesíthető Mobil Online Start, esetében,
az alábbiakban felsoroltak szerint történik: 

 1. Amennyiben a GPRS forgalmazás 1 órán belül véget ér a Szolgáltató 0,01 MB-os – Mobil Online Start esetében 0,1 MB-os – egységekre kerekítve kiszámlázza a forgalmat. 
 2. Amennyiben a GPRS-kapcsolat hossza meghaladja az 1 órát, a Szolgáltató óránként az összesített forgalmat 0,01 MB-os – Mobil Online Start esetében 0,1 MB-os – egységekre kerekítve kiszámlázza.
 3. A GPRS-kapcsolat megszakításakor a Szolgáltató kiszámlázza a forgalmazott adatmennyiség addig még ki nem számlázott részét 0,01 MB-os – Mobil Online Start esetében 0,1 MB-os – egységekre kerekítve.
 4. Amennyiben bármely GPRS-csomag esetében váltás történik a csúcsidő és a csúcsidőn kívüli időszak között,* az adott időpontok előtt és után generált adatmennyiséget a Szolgáltató külön összesíti és számítja fel.

* A csúcsidő és csúcsidőn kívüli időszakok közötti váltások időpontjai (egész órák): 00, 06, 07, 08, 14, 16, 18, 19, 21.

A külföldön forgalmazott adatmennyiség kiszámlázására vonatkozó szabályokat a lakossági ÁSZF Díjszabásának III.8.3. pontja tartalmazza.

A Kiegészítő mobil internet szolgáltatásokhoz tartozó kapcsolódó díjak és egyedi szabályok.


Értékesítés alatt álló GPRS-alapú szolgáltatások

„Yettel 1 GB Mobilnet, Yettel 3 GB Mobilnet, Yettel 5 GB Mobilnet és Yettel 20 GB Mobilnet” kiegészítő szolgáltatáscsomagok

Eseti Mobilnetek, amelyek a nevükben foglalt belföldi és 1. roaming díjzónában felhasználható adatmennyiséget biztosítanak. 
Valamennyi eseti Mobilnet egymással párhuzamosan is megrendelhető úgy, hogy a Mobilnetekben foglalt (még fel nem használt) kvóta mennyisége összeadódik, egyben meghosszabbítva az előző esetlegesen megmaradt adatmennyiség felhasználhatóságát a legutolsó Mobilnet érvényességi idejével. A szolgáltatáscsomagban foglalt kedvezmény az utolsó Mobilnet megrendeléstől számított 30 napig használható fel. Az egyes adatforgalmi szolgáltatásokkal elérhető adatmennyiség felhasználási sorrendje: elsőként a Mobilnetben foglalt adatmennyiség csökken, annak felhasználása után a megújuló Mobilnetben foglalt adatmennyiség érhető el, míg végül a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség csökken. Amennyiben a Mobilnet 1. roaming díjzónában felhasználható adatkeretet tartalmazó tarifacsomag mellé kerül megrendelésre, úgy az 1. roaming díjzónában elsőként a tarifacsomagban foglalt belföldi forgalmi keretből az 1. roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség csökken, majd annak felhasználása után a Mobilnetben foglalt adatmennyiség érhető el.

A szolgáltatás egyszeri díja:

MobilnetAdatforgalmi keret,
mely felhasználható belföldön
és az 1. roaming díjzónában
SMS kódszóBruttó egyszeri díj
Yettel 1 GB Mobilnet1 GBY1GB1 990 Ft
Yettel 3 GB Mobilnet3 GBY3GB3 990 Ft
Yettel 5 GB Mobilnet5 GBY5GB4 990 Ft
Yettel 20 GB Mobilnet20 GBY20GB6 990 Ft

„Yettel 1 GB megújuló Mobilnet, Yettel 3 GB megújuló Mobilnet, Yettel 5 GB megújuló Mobilnet és Yettel 20 GB megújuló Mobilnet” kiegészítő szolgáltatáscsomagok

Havidíjas kiegészítő adatforgalmi keretet tartalmazó szolgáltatások, amelyek belföldi és 1. roaming díjzónában felhasználható adatmennyiséget biztosítanak a tarifacsomagba foglalt adatkereten felül. A szolgáltatás havidíja a megrendelést követően a szolgáltatás lemondásáig számlázásra kerül. 
Egy időben az Előfizető csak egy lentiekben részletezett megújuló Mobilnetet vehet igénybe. A csomagváltásra irányuló nyilatkozat a meglévő csomag egyidejű törlését vonja maga után.

A szolgáltatáscsomag megrendelésekor tört számlázási időszak esetén időarányos havidíj kerül terhelésre, a szolgáltatáscsomagban foglalt adatmennyiség ugyanakkor a tört időszak alatt is teljes mértékben felhasználható. A lemondásra cikluszárással van lehetőség.

A szolgáltatás havidíja:

MobilnetAdatforgalmi keret,
mely felhasználható belföldön
és az 1. roaming díjzónában
SMS kódszóBruttó egyszeri díj
Yettel 1 GB Megújuló Mobilnet1 GBYettel1GB1 990 Ft
Yettel 3 GB Megújuló Mobilnet3 GBYettel3GB3 990 Ft
Yettel 5 GB Megújuló Mobilnet5 GBYettel5GB4 990 Ft
Yettel 20 GB Megújuló Mobilnet20 GBYettel20GB6 990 Ft


 

A Yettel 10 GB, Yettel 30 GB és a Yettel 50 GB Mobilnet és megújuló Mobilnet szolgáltatások felhasználási feltételei a hatályos lakossági ÁSZF Díjszabás mellékletében megtalálhatók.