Jogszabályi megfelelés

Üzleti tevékenységünk tervezése és megvalósítása során a jogszabályok maradéktalan betartására törekszünk. A tisztességes, korrupciómentes piaci verseny a vállalat valamennyi érintettjének érdeke. A Yettel versenyzési gyakorlatát a hatályos jogszabályok rendelkezései, így elsősorban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. Évi LVII. törvény határozza meg.

Annak érdekében, hogy a vállalatirányítási elveink a mindennapi üzleti gyakorlatok során is megvalósuljanak, a jogszabályi megfelelőségen túl nagy hangsúlyt fektetünk az etikai alapelveinkre és a korrupciómentességre vonatkozó ismeretek bővítésére a vezetőség, a munkatársak és partnerek körében.