A korrupcióellenes és etikus üzletvitelt szolgáló gyakorlatok

korr_ellenes_gyakorlatok.jpg

A Yettel határozottan ellenzi a korrupció minden formáját. A Yettel számára a korrupció elleni harc nem csupán jogszabályi kötelezettség és etikai álláspont. A korrupció minden országban fenyegetést jelent az üzleti világ és a társadalom működésére nézve. Aláássa a törvényes üzleti tevékenységet, torzítja a versenyt, rombolja a hírnevet és kockázatnak teszi ki az egyént. A Yettel a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióval szemben és elkötelezetten törekszik a legmagasabb szintű etikai normák követésére.

Korrupciós kockázatértékelés

Etikus, átlátható működési elveink mentén folyamatosan törekszünk arra, hogy a lehetséges korrupciós kockázatokat felmérjük és csökkentsük. 2015-ben a jogi igazgatóság középvezetői és felsővezetői szinten, valamint szakértők körében végzett kérdőíves korrupciós kockázatfelmérést, amelynek tanulságait később workshopokon osztották meg. A felméréseink során felismert kockázatok nyomán 2015-ben nagy hangsúlyt fektettünk az érintettek korrupcióval kapcsolatos tudatosságának fejlesztésére.

Munkatársaink képzése

Elengedhetetlen, hogy minden munkatársunk megértse azokat az általános elveket és normákat, amelyek meghatározzák mindennapi munkánkat és tevékenységünket, valamint rendelkezzenek azok betartásához szükséges gyakorlatokra vonatkozó ismeretekkel. Ezért számos csatornán igyekszünk felhívni munkatársaink figyelmét az etikai elvek betartásának fontosságára és a korrupciós veszélyekre, valamint ellátni őket elegendő információval. 2013-ban felmértük vezetőink tudatosságát a jogi kockázatok területén, valamint workshopokkal, hírlevelekkel és különböző programokkal támogattuk munkatársainkat, vezetőinket és üzleti partnereinket etikai és anti-korrupciós ismereteik bővítésében.

Visszaélések jelentése és kivizsgálása

A csoportszintű Etikai és megfelelési kézikönyv világos vizsgálati folyamatokat tartalmaz, ismerteti a fegyelmi eljárásokat, az egyes intézkedések felelőseit és ígéretet tesz a korrekt és a vétséggel arányos fegyelmi intézkedések végrehajtására. Így gondoskodunk róla, hogy a megfelelési incidensek a Csoporton belül mindenütt azonos elbírálásban részesüljenek. Ha egy dolgozó bármilyen jellegű visszaélésről tudomást szerez, jelentenie kell azt vezetőjének vagy a helyi, illetve csoportszintű etikai és megfelelési vezetőnek. A Yettel megfelelési forródrótot tart fenn a Csoport egészében. A helyi-vagy csoportszintű forródróton az incidensek az év minden napján, napi 24 órában, telefonon, e-mailben vagy hagyományos levélben a hivatalos helyi nyelven bejelenthetők. A bejelentett incidenseket bizalmasan kezeljük. A Yettekl mindenféle megtorlástól védi azokat, akik jóhiszeműen jelentenek be visszaélést vagy annak gyanúját. Fegyelmi intézkedést maga után vonó kötelezettségszegésnek minősül, ha valaki nem jelent azonnal egy tudomására jutott vagy gyanított visszaélést. A témával kapcsolatban céljaink között szerepel további e-learning anyagok készítése és az átláthatóságot biztosító aktivitások fokozása.

A Yettel az üzleti élet átláthatóságáért 2012 óta a Transparency International Magyarországgal is együttműködik, mely együttműködés részleteiről részletesen itt tájékozódhat.

Yettel Etikus Diákújságíró Díj

Az etika és korrupciómentesség alapelveit nem csak az üzleti életben, hanem a jövőt meghatározó fiatalok körében is szeretnénk megismertetni, ezért 2013-ban megalapítottuk a Tények nyomában – etikus diákújságíró különdíjat, amelyet a korábbi éveknek megfelelően 2015-ben is három diák vehetett át a DUE (Diákújságíró Egyesület) Médiahálózat Országos Ifjúsági Sajtófesztiválján.

Ezúttal a kategória győztese, Virágh Bernadett egy diplomahamisító vállalkozást leplezett le, míg a második és harmadik helyezettek a mai tinédzserek romákkal szembeni előítéleteiről, illetve az indiai nők nehéz helyzetéről írtak