Yettel alkalmazás - Felhasználói feltételek

Yettel Alkalmazás – Felhasználási Feltételek

A Yettel Alkalmazás (továbbiakban: "Alkalmazás") letöltésével és az oldal alján található "Elfogadom" gomb megnyomásával a felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”). 

Az Alkalmazás telepítésével és használatával a felhasználó hozzájárul az Alkalmazás használata során keletkező részben személyes adatok (ún. felhasználási adatok) automatizált módon történő kezeléséhez, ideértve az adatok elemzését és a profilalkotást. A kezelt személyes adatok köre a Felhasználási Feltételek erre vonatkozó részében található.  

1. Yettel Alkalmazás

Az Alkalmazás jogosultja és üzemeltetője, valamint az Alkalmazással kapcsolatos mindennemű jog jogosultja a Yettel Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: 13-10-040409, továbbiakban: Yettel vagy Szolgáltató). Az Alkalmazás a Yettel ingyenesen használható, mobiltelefonra letölthető szoftvere, amelynek letöltésével és használatával a felhasználók a Yettelnél mint elektronikus hírközlési szolgáltatónál fennálló, az adott hívószám(ok)ra vonatkozó előfizetői jogviszonyhoz kapcsolódóan (i) egyenleginformációhoz juthatnak, (ii) tarifacsomagjukról tájékozódhatnak, (iii) egyéb, szolgáltatás-beállítással kapcsolatos tevékenységet végezhetnek, valamint (iv) a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben ( ÁSZF, www.yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) meghatározott egyes, a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő szolgáltatásokat vehetnek igénybe,  amely funkciók ill. szolgáltatások elérhetősége és igénybevehetősége az Alkalmazás használójának megfelelő szintű ügyfélazonosításához kötött; illetőleg (v) egyéb, hírközlési szolgáltatásra irányuló előfizetői vagy felhasználói minőségtől független információkat, szolgáltatásokat is elérhetnek, így a felhasználók hozzájárulásokat adhatnak meg, avagy azokat bármikor módosíthatják, visszavonhatják a Szolgáltató az ÁSZF 2. sz. mellékletében (Adatkezelési Tájékoztató) foglaltakkal összhangban az előfizetői szerződéssel összefüggésben. Az Alkalmazásnak az előfizetői jogviszonnyal összefüggő felhasználására, így különösen az Alkalmazáson – ideértve az Alkalmazásban az ún. webview funkcióval az Alkalmazásba ágyazottan megjelenített, de interneten elérhető, a Yettel online oldalain (pl. netshop) – keresztül megrendelt és / vagy igénybe vett szolgáltatásokra, szolgáltatások minőségi, mennyiségi módosításaira, számlabefizetésre, valamint az Alkalmazásban elérhető ügyfélszolgálati ügyintézési lehetőségekre az ÁSZF alkalmazandó kivéve, ha jelen Felhasználási Feltételek vagy a Yettel online oldalaira, szolgáltatásaira vonatkozó külön felhasználási feltételek másképp rendelkeznek. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek eltérően nem rendelkeznek vagy külön rendelkezést nem tartalmaznak, úgy az Alkalmazás felhasználására és a felhasználó jogaira, kötelezettségeire a Szolgáltató mindenkori ÁSZF rendelkezései irányadóak. A Yettel Alkalmazás használatával kapcsolatban felmerülő panaszok és problémák orvoslására – amennyiben arra az Alkalmazáson belül nincs lehetőség – a Yettel ÁSZF-ben rögzített ügyfélszolgálati csatornái állnak a felhasználók rendelkezésére. 

A webview funkcióval elérhető külső tartalmakra és oldalakra – annak ellenére, hogy azok az Alkalmazáson belül megnyílónak tűnnek – az adott tartalmakra irányadó saját felhasználási feltételek vonatkoznak, így pl. az Alkalmazáson belül megnyíló Yettel online és netshop felületekre a Yettel online oldalaira irányadó Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek (elérhető itt: https://www.yettel.hu/jogi-kozlemeny  (a továbbiakban: „Yettel Online Felhasználási Feltételek”) vonatkoznak. 

2. Szellemi tulajdonjogok 

Az Alkalmazás forrás- és tárgykódja (a továbbiakban: „Kód”), valamint felépítése, menüstruktúrája, elérhető funkciói, hozzáférhetősége, valamint arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint az Alkalmazásban megjelenő tartalom (a továbbiakban: „Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Yettel, ezért kizárólag a Yettel jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Yettel előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Yettel egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logó, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását. A Yettel a felhasználó számára ingyenes, nem kizárólagos, át nem ruházható, allicenciába nem adható felhasználási jogot enged arra, hogy az Alkalmazást mobileszközére letöltse, telepítse és azt futtassa, azaz az Alkalmazást rendeltetésszerűen használja. A felhasználási jog terjedelme ezen rendeltetésszerű használatra korlátozott, így a felhasználó nem jogosult a Kód visszafejtésére, valamint Kód és a Tartalom többszörözésére, terjesztésére, átdolgozására, kivéve, ha ez egyértelműen meg van engedve az Applikációban (pl. megosztás funkció a Tartalom vonatkozásban). Bármiféle ezt meghaladó, így különösen üzleti jellegű felhasználáshoz a Yettel előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet, A szerzői jog megsértésének következményei) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet, A szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények) következményei lehetnek. 

3. Felhasználási Feltételek módosítása 

A Yettel fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett módosítsa. A felhasználó az Alkalmazás Felhasználási Feltételeinek a módosítását az „elfogadom” gomb megnyomásával fogadja el. A módosított Felhasználási Feltételek elfogadásának hiányában az Alkalmazásba történő belépés nem lehetséges, ebben az esetben a Yettel további ügyfélszolgálati csatornái állnak a felhasználó rendelkezésére, az Alkalmazáson útján elérhetővé tett szolgáltatás(ok) pedig az ÁSZF-ben meghatározott egyéb módon vehető(k) igénybe. A Yettel az Alkalmazás felépítését, menüstruktúráját, elérhető funkcióit, hozzáférhetőségét, valamint egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. 

4. Az Alkalmazás használata

a.)    A felhasználó ingyenesen töltheti le az Alkalmazást a Google Play, Huawei AppGallery vagy Apple App Store oldalról. Az Alkalmazás használata kizárólag a Szolgáltatónál aktív hívószámmal lehetséges. Az Alkalmazásba való belépéskor a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását követően a felhasználónak meg kell adnia hívószámát, továbbá lehetősége van úgynevezett elsődleges szám beállítására. A felhasználó által beállított elsődleges szám a felhasználóhoz tartozó olyan telefonszámot jelenti, amellyel az Alkalmazás bejelentkezés után elindul. A hívószámra a Szolgáltató egyszer használható kódot küld, amellyel be tud lépni a felhasználó az Alkalmazásba. Emellett van lehetőség Yettel fiókkal történő belépésre is a hozzá tartozó e-mail cím, jelszó párossal (Yettel fiókregisztráció kezdeményezése az Alkalmazásban is lehetséges, amennyiben a felhasználó még nem rendelkezik vele). Amennyiben a felhasználó kilép (kijelentkezés funkció), újabb kód szükséges a belépéshez, illetve újra be kell jelentkezni a Yettel fiókkal. A kód elküldése díjmentes. A felhasználó vállalja, hogy saját adatai védelme érdekében a tudomására jutást követően a Yettelt haladéktalanul értesíti a felhasználói eseti azonosítói, illetve a Yettel fiók minden jogosulatlan használatáról.

b.)    Az Alkalmazásban lehetősége van a felhasználónak telefonos ügyfélszolgálat felhívásával vagy videóchat használatával ügyintézéshez segítséget kérni. Ezen esetben az Alkalmazásból nem történik ügyfélazonosítás, az adott ügyintézéshez újabb vagy további azonosításra van szükség az adott csatornán. A felhasználó az Alkalmazásban lehetőséget kap arra, hogy személyes ügyintézési igénye esetén előzetesen időpontot foglaljon a Yettel valamelyik értékesítési pontjában. Erre a kapcsolatok menüponton keresztül van lehetősége, ahonnan a linkre kattintva az eszköz natív böngésző alkalmazása nyílik meg, amelyen keresztül a honlapra kerül átirányításra az időpontfoglaláshoz. 

c.)    Amennyiben a felhasználó az Alkalmazásból bejelentkezett állapotban lép át a Yettel online felületére webview funkción keresztül, úgy az Alkalmazásba való bejelentkezett állapottal automatikusan bejelentkeztetésre kerül a Yettel online felületére is, ahol az Alkalmazásban való bejelentkezésének megfelelő jogosultságokkal éri el a Yettel online szolgáltatásait. A felhasználónak lehetősége van opcionálisan biometrikus azonosítás aktiválására, ami a webview funkció megnyitása előtt biztosítja a készülék feloldására jogosult személy azonosítását, amelynek célja a szándékolatlan tranzakciók megakadályozása az Alkalmazásban vagy abból indítva. A biometrikus azonosítás során a készülék operációs rendszer azonosítási képességét használja az Alkalmazás, a Yettel sem az Alkalmazásban, sem szerveroldalon nem fér hozzá és nem kezeli az ehhez szükséges adatokat, egyedül a biometrikus azonosítás sikerességét jelzi a készülék operációs rendszere az Alkalmazás számára.  

d.)    Az Alkalmazásban elérhető a készülékbiztosítás funkció az egyéb menüponton belül. Ennek a szolgáltatásnak a nyitó oldalán az ügyfél fiókjához kötött előfizetésekhez tartozó aktív készülékbiztosítások, valamint a már meg vásárolt készülékekhez elérhető biztosítási ajánlatok jelennek meg. Az Alkalmazásban a biztosítási szerződéssel nem rendelkező készülék(ek) esetében új biztosítás megkötésére is van lehetőség, amennyiben az adott készülék mellett megjelenítésre kerül erre vonatkozó ajánlat; valamint már aktív biztosítási szerződéssel rendelkező készülék(ek) esetében a biztosítás(ok) lemondására is van lehetőség. A szolgáltatást megrendelni, lemondani, illetve a meglévő biztosítás részleteit megtekinteni csak ügyfélszintű jogosultsággal lehetséges. Ha a telefonszám csak SMS kóddal van hozzákötve az ügyfél fiókjához, vagy az ügyfél SMS kóddal (amely telefonszám szintű belépést jelent) lépett be az Alkalmazásba, akkor az elérhető ajánlatok és a meglévő biztosítások megjelennek, de ezeket megrendelni, lemondani, illetve a meglévő biztosítás részleteit megtekinteni csak akkor tudja az ügyfél, ha ügyfélszinten is belép az ügyfélszintű jelszóval. Készülékbiztosítás kötése csak elérhető ajánlat alapján lehetséges. Amennyiben a biztosítani kívánt készülék tárhely paraméterei nem érhetők el, úgy az ügyfélnek kell azt megadnia. Az elérhető ajánlatok napi szinten frissülhetnek. A meglévő biztosítás esetén az ügyfél megtekintheti a biztosítás részleteit és a biztosítási feltételeket tartalmazó dokumentumokat (Készülékbiztosítás Általános Szerződési Feltételek, Csatlakozási és készülékbelépési nyilatkozat, A távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekre vonatkozó tájékoztató, Biztosítási Termékismertető). Az Alkalmazáson keresztül történő készülékbiztosítási szerződés megkötését vagy lemondását egyebekben a Yettel által a honlapján közzétett Készülékbiztosítási ÁSZF szabályozza. Figyelemmel arra, hogy a készülékbiztosítás a Yettel-lel szerződésben álló biztosítótársaság (Chubb; Maxima) és a Yettel közös szolgáltatása, így a készülékbiztosítással kapcsolatos fenti jognyilatkozatok tartalma és az Alkalmazáson keresztül történő megtételével kapcsolatos adatok továbbításra kerülnek az érintett biztosítótársaság részére, a Készülékbiztosítási ÁSZF vonatkozó (XX. Fejezet „Adatvédelem”) rendelkezései alapján.

e.)    Az Alkalmazásban elérhető egy Roaming menüpont az egyéb menüpontok között, ahol a felhasználó különböző általános információkat talál az országokban elérhető roaming díjakról és információkról. Az Alkalmazás monitorozza a készülék hálózatát, és amennyiben a hálózati adatok alapján érzékeli, hogy a készülék roaming hálózaton van, ez a Roaming menüpont az alsó menüben jelenik meg, amelyre rákattintva megjelenik a menün belül egy plusz gomb, ahol az Alkalmazás üdvözli az adott országban. Erre a gombra rákattintva már ennek az országnak az általános adatai jelennek meg. Külföldi hálózat érzékelése esetén az Alkalmazás főoldalán egy plusz gomb jelenik meg, amire rákattintva a felhasználó ellenőrizni tudja a saját roaming során felhasználható adatkeretét egyenlegét, amennyiben ilyen adatkeret az adott országban elérhető.

f.)    Mind az egyszer használható kóddal, mind a Yettel fiókkal történő belépés esetén alapértelmezett funkcióként a bejelentkezett állapot kerül fenntartásra („Bejelentkezve maradok” funkció), vagyis ebben az esetben az applikáció nem jelentkezteti ki a felhasználót automatikusan. Amennyiben a felhasználó a bejelentkezett állapot fenntartására irányuló funkciót nem kívánja használni, az opció kikapcsolására vonatkozó lehetőség a bejelentkezési képernyőkön elérhető. 

g.)    Az Alkalmazás használata adatforgalmat generál. Az Alkalmazás által történő adatforgalmazás díjmentes, de ha a felhasználó az Alkalmazásban a Yettelen kívüli harmadik szolgáltató fél hozzáférési pontján keresztül elérhető, de az Alkalmazásba beágyazott, funkciót vagy szolgáltatást vesz igénybe (pl. beágyazott Google Maps) vagy az Alkalmazáson kívüli, harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkekre kattintva elérhető tartalomhoz fér hozzá, akkor az adatforgalmazás díjköteles (az adott előfizetői csomag feltételeinek megfelelően). A Yettel elektronikus fizetési szolgáltatója, a Barion Zrt. fizetési oldala használatával járó adatforgalmazás díjmentes. 

5. Az Alkalmazás Mobilparkolás szolgáltatása

5.1.     Mobilparkolás szolgáltatás

a.)    Yettel a Mobilparkolás szolgáltatást, mint MobilVásárlási szolgáltatást az ÁSZF-ben és az annak  mellékleteit képező Díjszabásokban (a továbbiakban: „Díjszabás”) meghatározottak szerinti feltételekkel és módon, a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel nyújtja a felhasználónak. A jelen fejezetben szereplő nagybetűs kifejezések a jelen Felhasználási Feltételekben, az ÁSZF-ben és Díjszabásban foglalt fogalommeghatározások szerint értelmezendők.
b.)    A Szolgáltató az Alkalmazás Mobilparkolás szolgáltatása keretében a felhasználó mobilparkolójegy megvásárlására vonatkozó igényének továbbítását végzi IP alapon.

5.2.    Mobilparkolás szolgáltatás igénybe vételének feltételei és díja

a.)    A Mobilparkolás a Yettel előfizetői részére elérhető közvetített szolgáltatás, amely által a Yettel előfizetői mobileszközük segítségével vásárolhatnak parkolójegyeket. A Yettel előfizetői hitelkeretük vagy az univerzális egyenlegükre feltöltött egyenleg terhére vásárolhatják meg a parkolójegyeket. A Mobilparkolás szolgáltatás keretében történő parkolójegy vásárlásra vonatkozó egyéb szabályokat az ÁSZF és a Díjszabás tartalmazza az alábbi linken: https://www.yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
Mobilparkolás tranzakció: A Yettel Alkalmazásban a felhasználónak a Szolgáltatónál meglévő előfizetésének feltétételei szerint, hitelkerete vagy univerzális egyenlege terhére történhet a Mobilparkolás szolgáltatás igénybe vételére irányuló tranzakció.   
b.)    A Mobilparkolás szolgáltatás díja: A Szolgáltató a Mobilparkolásért – a várakozásnak a felhasználó által megadott helyén, ill. díjzónában irányadó várakozási díj megfizetésén felül – kizárólag a Díjszabásban a Nemzeti Mobilparkolásra, ill. a Beltéri MobilParkolásra meghatározott tranzakciós díjat számítja fel. A tranzakciós díj mértéke: bruttó 115 Ft/ tranzakció. A Szolgáltató az Alkalmazás Mobilparkolás szolgáltatásának felhasználó részére történő nyújtásáért ezen felül külön díjat nem számít fel. 
c.)    A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás Mobilparkolás szolgáltatás felületén a felhasználó által, a Mobilparkolás indítására adott jóváhagyás megadása – az ebből a célból rendelkezésre álló gomb megnyomása – egyben az adott Mobilparkolás tranzakció jóváhagyásának, azaz végrehajtásra kerülő művelethez való hozzájárulásnak minősül, a Mobilparkolás befejezésér adott jóváhagyás megadása – az ebből a célból rendelkezésre álló gomb megnyomása – egyben az adott Mobilparkolás tranzakció befejezését eredményező művelethez való hozzájárulásnak minősül.
d.)    A Mobilparkolás szolgáltatás igénybe vétele esetén az adott várakozási díjzónára vagy beltéri parkolóhelyre irányadó szabályok szerint a minimális várakozási, ill. parkolási díjat a felhasználó abban az esetben is köteles megfizetni, ha ezen minimális díjnak megfeleltethető várakozási időt el nem érő  időtartam előtt a Mobilparkolás szolgáltatásban jelzi a parkolás leállítását. 
e.)    A Mobilparkolás szolgáltatás keretében az Alkalmazásban a felhasználó az Alkalmazásban megadott  egyazon „Hozzáadott telefonszámról” egyidőben csak egy rendszámra indíthat el vagy állíthat le parkolást.
f.)    A Mobilparkolás elindításakor az Alkalmazás a felhasználó helyadatának rendelkezésre állása esetén, ezen adat alapján javaslatot tesz arra, hogy a parkolás mely parkolási díjzónában induljon el abban az esetben, ha a felhasználó a tranzakciót kezdeményezni kívánja. A felhasználó felelőssége és kötelezettsége a parkolás helyszínén az elhelyezett jelzőtáblákon és parkolójegy-kiadó automatákon elhelyezett jelzések alapján tájékozódni és a feltüntetett információk alapján megerősíteni, hogy az Alkalmazás által javasolt parkolási díjzónában történjen meg a mobilparkolójegy megvásárlása vagy a felhasználó által kiválasztott, ill. megadott más parkolási díjzónában. 
g.)    A parkolás meghosszabbítása során a folyamatban lévő parkolás leállításra kerül, és új parkolás kerül elindításra. Az új parkolás elindításáért a felhasználónak a jelen Felhasználási Feltételek szerinti módon és összegben kerül díj felszámításra. 
h.)    A felhasználó köteles meggyőződni (a kihelyezett jelzőtáblák, jelzések, a vonatkozó jogszabályok, a parkolójegy-automatákon elhelyezett tájékoztatók és egyéb nyilvánosan elérhető információk alapján) arról, hogy a várakozás általa megadott helyén a díjköteles várakozás tekintetében van-e időkorlátozás megállapítva, és amennyiben igen, akkor az övezetre meghatározott időtartam lejárta után a várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel meghosszabbítható-e, ill. a gépjárművel a várakozóhelyet el kell-e hagyni. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a várakozás időtartamának esetleg korlátja esetén a várakozást az adott várakozási helyen az időkorláton belül befejezze, továbbá hogy – erre vonatkozó előírás esetén - a várakozóhelyet a várakozási idő elteltekor, ill. meghatározott maximális várakozási idő elteltével az adott várakozási helyet elhagyja.
i.)    A felhasználó tudomásul veszi, hogy a “Megbízásos parkolás” funkció igénybevétele esetén a fenti g) pontban foglaltak irányadók rá. A Szolgáltató a felhasználó rendelkezése szerint az f) pontban írtaknak megfelelően – a Megbízásos parkolás leállításáig – a parkolást az irányadó maximális várakozási idő elteltét követően leállítja, majd újraindítja, azonban a felhasználó felelőssége, hogy – amennyiben az érintett díjzónára vonatkozó szabályozás azt megköveteli – a várakozás helyét az előírásoknak megfelelően megváltoztassa. 

5.3.    Az Alkalmazás Mobilparkolás szolgáltatásával kapcsolatos részletes információk. 

A Mobilparkolás szolgáltatással és az Alkalmazásban elérhető különböző kényelmi funkciókkal kapcsolatos részletes tájékoztatás, információk és egyéb feltételek a https://yettel.hu/mobilparkolas címen érhető el.

A Nemzeti MobilParkolás szolgáltatás az egyes parkolási területeken eltérő módon és folyamat szerint vehető igénybe. A Nemzeti MobilParkolás szolgáltatás igénybe vételi telefonszámairól, parkoló automatán feltüntetett un. zóna-matricákon keresztül kaphat további felvilágosítást.

5.4.    Panaszkezelés

a.)    A felhasználó a Mobilparkolással kapcsolatos bármely panaszával jogosult a Szolgáltató felé panasszal fordulni az ÁSZF rendelkezései szerint. 
b.)    Szolgáltató – az érintett termékek, szolgáltatások közvetített jellegére tekintettel - mérlegeli, hogy a Mobilparkolás szerinti termékre, szolgáltatásra vonatkozó megkeresést, panaszt saját hatáskörében kivizsgálhatja és eldöntheti-e. Amennyiben a megkeresés, panasz eldöntésére a Szolgáltató nem bír teljes hatáskörrel és/vagy nem rendelkezik az annak elbírálásához szükséges valamennyi információval, akkor a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. bevonása mellett gondoskodik a bejelentés, panasz megválaszolásáról. Amennyiben felhasználó a Mobilparkolási termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó megkeresésével, panaszával fordul a Szolgáltatóhoz, de a Szolgáltató annak kivizsgálását követően arra a következtetésre jut, hogy annak megválaszolása parkolási szolgáltatás esetén a parkolási üzemeltető hatáskörébe tartozik, akkor Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy megkeresését, panaszát a fenti jogi személyekhez juttassa el.
c.)    Mobilparkolás szolgáltatásra vonatkozó megalapozott díjreklamáció vagy a tranzakció technikai hibára visszavezethető duplikációja esetén amennyiben még nem került kiszámlázásra az adott időszakra vonatkozó vásárlások ellenértéke, úgy azt a korrigált összeg szerint számlázza a Felhasználó számára, amennyiben a számlázás megtörtént, a következő számlázási időszakban írja jóvá a Szolgáltató a vonatkozó díjakat.

6. Az Alkalmazás által küldött push értesítések és az alkalmazáson belül felugró üzenetek  

Amennyiben a felhasználó az „Általános célú marketing megkereshetőség a yettel.hu weboldalon, valamint aloldalain, a Yettel fiókban és alkalmazáson, valamint egyéb Yettel-es alkalmazásokon keresztül” hozzájárulást (a továbbiakban: „marketing hozzájárulás”) megadta, és a felhasználó a kapcsolódó beállításokat elvégezte (pl. az Alkalmazás számára push fogadás engedélyezése az operációs rendszer beállításai között), akkor az Alkalmazás ún. közvetlen üzletszerzési célú push üzeneteket, értesítéseket jeleníthet meg. Az Alkalmazás általános, azaz közvetlen üzletszerzésnek nem minősülő figyelemfelkeltő és tájékoztató push üzeneteket megjelenít az előbbi hozzájárulás hiányában is, azzal, hogy ezen push értesítések letiltására az operációs rendszer beállításainál továbbra is lehetőség nyílik. 

A marketing célú push üzenetek leállítása, azaz leiratkozás a marketing hozzájárulás visszavonásával lehetséges. Az Előfizető a hozzájáruló nyilatkozatát akár személyesen, illetve telefonon, a Telefonos Ügyfélszolgálat (1220) felhívásával, akár a Yettel webes felületen (online.yettel.hu vagy fiok.yettel.hu), írásban (postai levélben), vagy az Alkalmazáson keresztül, valamint a Szolgáltató honlapján (Ügyintézés/Ügyfélszolgálat/Írásos ügyintézés) található webform (űrlap) kitöltésével díjmentesen bármikor módosíthatja, visszavonhatja. A felhasználó az Alkalmazáson belül az értesítési telefonszámot bármikor megváltoztathatja, illetve lehetősége van a push értesítések fogadásának letiltására is az operációs rendszer beállításai között. 
Amennyiben a felhasználó az Alkalmazáson által küldött push üzeneteken keresztül Yettel fiókkal vagy egyszer használatos kóddal bejelentkezve lép át a Yettel online felületére webview funkción keresztül, úgy az Alkalmazásba való bejelentkezett állapottal automatikusan bejelentkeztetésre kerül a Yettel online felületére is, ahol az Alkalmazásban való bejelentkezésének megfelelő jogosultságokkal éri el a Yettel online szolgáltatásait, ajánlatait.  

7. Az Alkalmazás által biztosított widget funkció

Az Alkalmazás lehetővé teszi a widget használatát, amin az Alkalmazásban kiválasztott hívószámhoz tartozó, még keretből elérhető adatforgalom jelenik meg, valamint maga a hívószám vagy becenév, amennyiben az beállításra került. A widgeten lévő adatok az Alkalmazás megnyitása nélkül megjelennek a telefon feloldása után.  

Az alkalmazás által a Mobilparkolás funckió körében további widgetek használatát teszi lehetővé, erről részletes leírás itt található: https://yettel.hu/mobilparkolas 

Szolgáltatói felelősség kizárása 

A Yettel kizár bármely felelősséget az Alkalmazás megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A felhasználók az Alkalmazást kizárólag saját felelősségükre használják, illetőleg kizárólagosan a felhasználót terheli annak felelőssége, ha az Alkalmazás használatát vagy annak használatához szükséges információkat, adatokat (pl. belépési adatok) harmadik személynek átengedi, illetőleg a felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely az Alkalmazásba való bejelentkezési adatainak felhasználásával valósult meg. A Yettel a felhasználó által az Alkalmazásnak az adott hívószámra vonatkozó előfizetői jogviszonyra kiható funkcióinak, szolgáltatásainak használata vonatkozásában vélelmezi azt, hogy a felhasználó azt az előfizető tudtával és beleegyezésével végzi, amennyiben a felhasználó és az adott hívószám előfizetőjének személye eltér. Ebben az esetben a felhasználó ezen Alkalmazáson keresztül megvalósított magatartásáért az előfizetői jogviszony tekintetében az előfizető felel. 
A Yettel nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye; illetve az Alkalmazás használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért. 

A Yettel az Alkalmazásban harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyezhet el (például a fizetéssel kapcsolatos oldalak), azonban ezekért, a harmadik személyek internetes oldalain elhelyezett tartalmakért és az azokon található funkciókért, ilyen módon nyújtott szolgáltatásokért, illetve az ezek használatához megadandó személyes adatokért és azok kezeléséért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. Az ilyen oldalakra és azok használatára harmadik személy szolgáltatók felhasználási feltételei vonatkoznak. 
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Yettel nem felelős a felhasználó mobileszközén bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó mobiltelefonjához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért. 

A felhasználó a Mobilparkolás szolgáltatás igénybe vételekor tudomásul veszi, hogy köteles a várakozás helye szerint irányadó valamennyi jogszabályban, ill. egyéb szabályzatban (így különösen a parkoló házirendje) foglaltaknak eleget tenni, valamint az állandó vagy ideiglenes jelleggel kihelyezett jelzőtáblákon, táblákon, egyéb jelzéseken írtakat betartani, a várakozással kapcsolatos esetleges korlátozások figyelembe vételével várakozni a gépjárművel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a gépjárművel történő várakozásért fizetendő várakozási díj, parkolási díj Mobilparkolás szolgáltatással való kiegyenlítése esetében a Yettel kizár minden felelősséget a felhasználóval szemben a gépjárművel történő várakozással összefüggésben kiszabott bármilyen jellegű bírságért, pótdíjkövetelésért vagy egyéb, bármely jogszabály alapján alkalmazott jogkövetkezményért, ideértve ha a bírság, pótdíj vagy más jogkövetkezmény alkalmazásának indoka különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban felsorolt egy vagy több tény, körülmény:
-    a felhasználó az Alkalmazásban nem abban a várakozási díjzónában való parkolásra indította el a Mobilparkolás tranzakciót, melyben a gépjármű várakozik, 
-    a felhasználó olyan helyen várakozik, ahol a gépjárművel vagy az adott gépjármű típussal várakozni vagy megállni tilos,
-    a felhasználó más típusú gépjárművel várakozik, mint amilyen típust a Mobilparkolás tranzakció elindításakor az Applikációban megjelölt,
-    a felhasználó a várakozás helye szerint irányadó jogszabályi rendelkezések vagy egyéb szabályokat (így különösen pl. a parkolóra vonatkozó házirend) megszegte,
-    a felhasználó a Mobilparkolás szolgáltatáson keresztül vásárolt mobilparkolási jegyben foglalt várakozási időt túllépte.

8. Az Alkalmazás rendeltetésszerű használata 

A felhasználó az Alkalmazást a jelen Felhasználási Feltételek szerint, rendeltetésszerűen használhatja. A felhasználó nem jogosult különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra: 
- az Alkalmazás bármely részének módosítása vagy visszafejtése; 
- bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Alkalmazás vagy annak bármely része módosítható; 
- az Alkalmazás bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; 
- felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő előállítása, megszerzése, kipuhatolása; 
- hozzáférés olyan adatokhoz, információkhoz, szolgáltatásokhoz, amelyek rendeltetésük szerint nem a felhasználóknak szántak, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult; 
- a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálata, kémlelése vagy tesztelése, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit kijátszani, túllépni, túlterhelni vagy egyéb módon megsérteni. 
Kártalanítás, kártérítés: a felhasználó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Yettelnek az Alkalmazás nem rendeltetésszerű használatából eredő, vagy jelen Felhasználási Feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárért, ideértve a tényleges és következményi károkat is. 

A felhasználó az Alkalmazást a jelen Felhasználási Feltételek szerint, rendeltetésszerűen használhatja. A felhasználó nem jogosult különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra:

- az Alkalmazás bármely részének módosítása vagy visszafejtése;
- bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Alkalmazás vagy annak bármely része módosítható;
- az Alkalmazás bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; 
- felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő előállítása, megszerzése, kipuhatolása;
- hozzáférés olyan adatokhoz, információkhoz, szolgáltatásokhoz, amelyek rendeltetésük szerint nem a felhasználóknak szántak, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;
- a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálata, kémlelése vagy tesztelése, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit kijátszani, túllépni, túlterhelni vagy egyéb módon megsérteni.

Kártalanítás, kártérítés: a felhasználó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Yettelnek az Alkalmazás nem rendeltetésszerű használatából eredő, vagy jelen Felhasználási Feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárért, ideértve a tényleges és következményi károkat is.

9. Adatvédelem – adatkezelési tájékoztató

Az előfizetői jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelésekről, ideértve a hírközlési szolgáltatással összefüggő profilalkotást az ÁSZF 2. sz. mellékletében (Adatkezelési Tájékoztató) található további tájékoztatás. A felhasználó Szolgáltató felé tett, adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai jelen Alkalmazás vonatkozásában is érvényesek. A Yettel Online Felhasználási Feltételek 6. pontjában szereplő adatkezelési tájékoztató, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó általános szabályokat tartalmazó Yettel Magyarország Adatvédelmi nyilatkozat (elérhető itt: https://www.yettel.hu/jogi-kozlemeny/adatvedelem) tartalmaz az adatainak Yettel általi kezeléséről további tájékoztatást.Az Alkalmazásban elérhető VideoChat funkció igénybevételével kapcsolatos adatkezelésről (ideértve a megkereséseket, panaszbejelentéseket és/vagy hibabejelentéseket) a Yettel VideoChat felhasználási feltételekben (elérhető itt: https://www.yettel.hu/videochat/felhasznalasi-feltetelek)    tájékozódhat.

(a)    Az Alkalmazásba való belépéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: Az Alkalmazásba való belépéshez szükséges ügyfélszintű vagy telefonszám szintű jogosultság-ellenőrzés.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).
A kezelt adatok köre: a felhasználó hívószáma vagy a felhasználó által beállított elsődleges szám, illetve a hívószámra küldött, belépéséhez szükséges egyszer használatos kód; Yettel fiókkal történő belépés esetén a Yettel fiókhoz tartozó e-mail cím és jelszó; a felhasználó által megadott felhasználónév; biometrikus azonosítás esetén az azonosítás eredménye.  
Az adatkezelés időtartama: az alapul szolgáló előfizetői szerződés megszűnésétől vagy az Alkalmazás, illetve az Alkalmazás igénybevételéhez használt Yettel fiók törlésétől számított 1 évig (amelyik rövidebb).
Adatfeldolgozók és egyéb címzettek: 
•    Adatfeldolgozó: BloomReach B.V. (Oosteinde 7, 1017 WT Amsterdam, Netherlands); 
•    További adatkezelő: Colours of data s.r.o. (River Garden Office, 7p. Rohanské nábřeží 17, Prága, Csehország), Astron Informatikai Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56.), Virgo Systems Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 17.), Cleware Informatika Kft. (2040 Budaörs, Liget utca 1.)
(b)    Az Alkalmazásban elérhető Yettel szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelés
A felhasználó az Alkalmazás használatával elfogadja azt, hogy  Szolgáltató a megadott hívószámot az Alkalmazás első használatával összekösse a meglévő előfizetői szerződésével annak céljából, hogy az Alkalmazásban elérhető funkciókat és szolgáltatásokat biztosítsa a felhasználó igényei szerint. 
Az adatkezelés célja: az Alkalmazásban elérhető funkciók és szolgáltatások nyújtása (pl. tarifacsomag ügyintézés, egyenlegfeltöltés kártyás előfizetőknek, kiegészítő adat vásárlása, egyéb szolgáltatások vásárlása, számlafizetés), videochat indítása, webview megnyitása, üzletkereső, időpont foglalás az üzletekben; tájékoztatás Yettel szolgáltatásaival kapcsolatos információkról, például aktuális fogyasztásról, felhasználható adatmennyiségről, egyenleginformációkról, tarifacsomagokról; különböző Yettel szolgáltatások igénybevételének támogatása; külföldi hálózat érzékelése; felhasználó hozzájárulási nyilatkozatainak kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). 
A kezelt adatok köre: az adott hívószámhoz tartozó előfizetői szerződés alapján kezelt, az Alkalmazás funkcióinak és szolgáltatásainak Szolgáltató általi nyújtásához szükséges adatok, hálózati adatok (cellaazonosító) a külföldi hálózat érzékelésével kapcsolatban.
Az adatkezelés időtartama: az alapul szolgáló előfizetői szerződés megszűnésétől vagy az Alkalmazás, illetve az Alkalmazás igénybevételéhez használt Yettel fiók törlésétől számított 1 évig (amelyik rövidebb).
Adatfeldolgozók és egyéb címzettek:
•    Adatfeldolgozó: BloomReach B.V. (Oosteinde 7, 1017 WT Amsterdam, Netherlands); 
•    További adatkezelő: Colours of data s.r.o. (River Garden Office, 7p. Rohanské nábřeží 17, Prága, Csehország), Astron Informatikai Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56.), Virgo Systems Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 17.), Cleware Informatika Kft. (2040 Budaörs, Liget utca 1.)
(c)    Boltkeresés funkció
Az adatkezelés célja: a felhasználóhoz legközelebb eső bolt megjelölése az Alkalmazásban.
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása, mely a felhasználó készülékén rögzíthető (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható, szintén készülékbeállítással.
A kezelt adatok köre: a készüléken rögzített helymeghatározási adatok.
A Yettel az adatokat nem kezeli, nem tárolja, így azzal kapcsolatban semmilyen tájékoztatást sem tud adni.
(d)    Az Alkalmazás használata során keletkező adatok kezelése profilalkotás és személyre szabott ajánlatok küldése céljából
Az adatkezelés célja: (i) az Alkalmazás használata során keletkezett adatok, személyes jellemzők elemzésével és felhasználásával a szolgáltatás továbbfejlesztése, az ügyfélélmény növelése („Profilalkotás"); (ii) személyre szabott ajánlatok készítése és küldése („Személyre Szabott Ajánlatok”).
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) a Profilalkotás és a Személyre Szabott Ajánlatok célú adatkezeléshez. A hozzájárulás(ok) bármikor visszavonható(k). 
A kezelt személyes adatok köre: belépési, használati adatok, Alkalmazás teljesítményének mérésével összefüggő adatok: pl. oldalbetöltődés, applikáció indulási időtartam, verzió; Alkalmazáson belüli interakciókkal, tevékenységekkel, viselkedéssel kapcsolatos adatok: pl. felvételek és hőtérképek a Alkalmazás használatáról; érintések az applikáción belül; a felhasználó eszközének adatai: pl. eszköz típusa, operációs rendszer, rendszerazonosító, IP cím, nyelv; szolgáltatások beállításával kapcsolatos információk, például elvégzett tevékenység szöveges leírása.
Az adatkezelés időtartama: felhasználó hozzájárulása visszavonásáig vagy az Alkalmazás, illetve az Alkalmazás igénybevételéhez használt Yettel fiók törléséig.
Adatfeldolgozók és egyéb címzettek:
•    Adatfeldolgozó: BloomReach B.V. (Oosteinde 7, 1017 WT Amsterdam, Netherlands).
Az Alkalmazás használata során keletkező felhasználási adatok egy része anonim módon kerül csak kezelésre, azaz ezen adatok nem vonatkoznak azonosított vagy azonosítható természetes személyre. Apple iPhone eszközökön ezt az Apple által bevezetett App Tracking Transparency keretrendszer biztosítja. Az anonim módon gyűjtött felhasználási adatok nem személyes adatok, ezért ezek gyűjtése és további kezelése vonatkozásában nincs szükség hozzájárulás beszerzésére.
(e)    Az Alkalmazás Mobilparkolás szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: a Mobilparkolás szolgáltatás nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), ideértve a szerződésből származó díjak számlázását és esetleges igény- és jogérvényesítést, továbbá a panaszkezelést is.
A kezelt adatok köre: mobiltelefonszám, gépjármű rendszáma, felségjelzése és kategóriája, parkolás időtartama, tranzakció típusa, fizetendő összeg, tranzakció időpontja, tranzakció eredménye (sikeres /sikertelen), parkolózóna.
Az adatkezelés időtartama: 1 év, mely a felhasználó által történt tranzakció indításától számítandó.
Az adattovábbítás címzettje: Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Zrt. www.nemzetimobilfizetes.hu (közterületi parkolás esetén), EME Zrt. www.fizessenmobillal.hu (zárttéri parkolás esetén), kivéve a mobiltelefonszámot.

(f)    Az Alkalmazás Mobilparkolás szolgáltatás elindításakor a parkolási díjzóna felismerésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: a Mobilparkolás szolgáltatás elindításakor a parkolási díjzóna felismerése az Alkalmazásban.
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása, melyet a felhasználó a készülékén rögzíthet (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható készülékbeállítással.
A kezelt adatok köre: a készüléken rögzített helymeghatározási adatok. 
A Yettel az adatokat nem kezeli, nem tárolja, így azzal kapcsolatban semmilyen tájékoztatást sem tud adni.


(g)    A Mobilparkolás szolgáltatás nyújtásával összefüggésben hely alapú értesítéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: értesítés a Mobilparkolás szolgáltatás nyújtása során a gépjármű lokációjához való közeledéskor (10 méteres sugarú gyűrű a gépjármű körül) az Alkalmazásban.
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása, melyet a felhasználó együttesen az Alkalmazásban és a készülékén rögzíthet (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulás bármikor visszavonható, szintén az Alkalmazásban és készülékbeállítással.
A kezelt adatok köre: a készüléken rögzített helymeghatározási adatok. 
A Yettel az adatokat nem kezeli, nem tárolja, így azzal kapcsolatban semmilyen tájékoztatást sem tud adni.
(h)    Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei
A felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, illetve az alábbi jogait gyakorolja: 
a)    a személyes adatokhoz hozzáférjen; 
b)    a személyes adatok helyesbítését kérje; 
c)    a személyes adatok törlését kérje; 
d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 
e)    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 
f)    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog); 
g)    amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
A jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a ‎megjelölt elérhetőségekre lehet megküldeni, melyek a következők: e-mailben az adatvedelem@yettel.hu, vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjeszthető a kérelem telefonon (a Szolgáltató mindenkori ügyfélszolgálati telefonszámain), vagy személyesen a Yettel ügyfélszolgálati és értékesítési pontjain. 
Jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
Jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről részletesen a Yettel ÁSZF 2. sz. mellékletében (Adatkezelési Tájékoztató) VI. fejezetében és Yettel Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata 8. pontjában (elérhető itt: https://www.yettel.hu/jogi-kozlemeny/adatvedelem) olvashat további információkat.