Telefonos Expressz szerződéskötés (regisztráció)


Korábban megvásárolt „Expressz” megnevezésű csomagra telefonon, valamint az online felületen keresztül lehet szerződést kötni. Ez a tájékoztató a telefonos szerződéskötésről szól, az online szerződéskötéshez kérjük, látogassa meg ezt az oldalt!

Expressz csomagra érvényes Előfizetői szerződést kizárólag 14. életévét betöltött magánszemély köthet. 
A szerződés nem köthető meg, ha ezzel a hívószámmal együtt az Előfizető több, mint 10 db hanghívásra szolgáló kártyás Yettel hívószámmal rendelkezik. Emiatt az Előfizető a szerződéskötéskor nyilatkozik arról, hogy a hanghívásra alkalmas Kártyás hívószámai darabszáma az online szerződéskötéssel együtt sem éri el a fenti limitet. Az Előfizető egyben tudomásul veszi, hogy amennyiben hanghívásra alkalmas Kártyás előfizetései darabszáma a fenti számot meghaladja, a Yettel a szerződést azonnali hatállyal megszünteti. További információk

Hanghívásra alkalmas kártyás szerződéskötéshez magyar hatóság által kiállított, személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány szükséges – amennyiben ilyennel nem rendelkezel, kérjük, fáradj be valamelyik üzletünkbe a szerződéskötéshez!

Az Expressz szerződéskötéshez az érvényes személyazonosító okmányban szereplő alábbi adatokra lesz szükség – így figyelj azok pontos megadására!

  • név,
  • születési név,
  • anyja születéskori neve,
  • születési hely és idő,
  • magyarországi állandó lakóhely/tartózkodási hely (hatósági igazolványban szereplő) vagy külföldi állandó lakcím esetén magyarországi bejelentett (hatósági igazolványban szereplő) tartózkodási helyed,
  • magyar hatóság által kiállított, személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa és száma – hanghívásra vagy mobil internet (hanghívásra nem alkalmas) alkalmas kártyás szerződéskötés esetén,
  • Magyarországra történő beutazásra vagy magyarországi tartózkodásra jogosító okmányod/engedélyed típusa és száma – mobil internet (hanghívásra nem alkalmas) kártyás szerződéskötés esetén,
  • kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefonszám és/vagy e-mail cím)

A szerződéskötéssel az Előfizető hozzájárul a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásán alapuló adatellenőrzéshez („Hatósági nyilvántartás”). Amennyiben az ellenőrzés az Előfizető által megadott adatokat nem igazolja, és azok eltérnek a Hatósági nyilvántartás által szolgáltatott adatoktól, az Előfizetői szerződés nem jön létre. 
A Yettel az előfizetői adatok védelmében az Előfizető által megadott belföldi állandó lakcímére a szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül adategyeztető levelet küld. 
A Yettel abban az esetben tekinti érvényesnek a szerződést, ha az ügyfél a levélben foglaltak szerint eleget tesz az adategyeztetésnek, illetve az adott érvényesítési határidőn belül megerősíti a szerződését a levélben található kód segítségével.

Ha a megerősítés a levélben foglaltak szerint nem teljesül, úgy a szerződés nem jön létre. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltató nem téríti vissza.

A szerződéskötést megelőző kötelező tájékoztatás (a szolgáltatás ára, elállás/felmondás, panaszkezelés stb.) írásos formában a Yettel.hu/aszf oldalon a „Tájékoztatás távollevők közötti szerződéskötésről” cím alatt található.