Változások a Minőségi rendelet kapcsán

2021. június 30. napjától a Yettel a korábban vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények célértékei helyett a mobilinternet szolgáltatásra vonatkozóan egységesen a becsült maximális sebességet jeleníti meg, és kommunikálja az egyéni (lakossági) és üzleti előfizetők felé. A mobilinternet szolgáltatásra vonatkozó becsült maximális sebesség adatátviteli technológiák szerinti bontásban az egyéni (lakossági) és kisvállalkozói előfizetőkre vonatkozó ÁSZF 4.1. pontjában elérhető. Az egyes tarifacsomagokra vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények és értékek részletes leírását az egyedi előfizetői szerződés, illetve az ÁSZF és az Üzleti ÁSZF tartalmazza.

A módosítás az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendeletben előírt új célértékek miatt vált szükségessé és ennek megfelelően valamennyi 2021. június 30. napján hatályos egyedi és üzleti előfizetői szerződésnek a mobil internet-hozzáférési szolgáltatás sebességével kapcsolatos rendelkezése ezen időponttal módosul.

A 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet alapján újonnan bevezetett célértékekre vonatkozóan a Yettel a célértékek teljesítését vizsgálja és azok teljesítéséért az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben („Minőségi rendelet”) foglaltak szerint felel.

Az egyéni (lakossági) előfizetőkre vonatkozóan a Minőségi rendelet 3. mellékletének Mobilinternet szolgáltatásokat leíró „A” táblázata, és a Mobilinternet szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők „B” táblázata elérhető a következő linkeken: