Európai Roaming Szabályozás


A roaming szabályozásra tekintettel előfizetőink alapesetben a belföldivel azonos árakon és azonos feltételekkel vehetik igénybe roaming mobilszolgáltatásainkat (hang, adat, SMS, MMS) az Európai Unión és az 1-es roaming díjzóna egyéb országain belüli utazásaik során.

Az alap használati díjon felül többletdíjak felszámítása csak az alábbi estekben lehetséges:

 1. az EU szabályozásban szereplő ún. méltányos használatra vonatkozó feltételektől eltérő igénybevétel esetén,
 2. továbbá abban az esetben kerül sor, ha az adatforgalmazás vonatkozásában a méltányos használathoz kapcsolódó, 1-es roaming díjzónára érvényes adatforgalmi kvótát az Előfizető felhasználta. 
   

Az 1-es roaming díjzónában alkalmazandó Belföldi Díjas díjszabás:

 • Az Európai Unión és az 1-es roaming díjzóna egyéb országain belüli tartózkodás során igénybe vett szolgáltatások új elnevezése: Belföldi Díjas barangolási díjszabás
 • A hanghívásért, az SMS- és MMS-küldésért, valamint az adatforgalmazásért fizetendő díjak megegyeznek a Yettel hálózaton kívüli, belföldi (vezetékes és más mobil) hálózatok irányába történő híváskezdeményezés, üzenetküldés, illetve belföldi adatforgalmazás esetén érvényes díjakkal. Amennyiben az előfizető rendelkezik ilyen irányú perc-, SMS-, MMS-, adat, illetve pénzügyi (leforgalmazható havidíj) keretekkel, úgy azok a roaming során is felhasználhatók.
 • A hanghívások fogadása díjmentes.
 • A fenti feltételekkel a roaming szolgáltatás az Előfizető életvitelszerű magyarországi tartózkodása és az 1-es roaming díjzónában történő időszakos utazása esetén történő használatra vehető igénybe, a Yettel által az ÁSZF-ben meghatározott méltányos használatra vonatkozó feltételek betartása mellett (ez utóbbi körbe tartozik például a belföldi és a roaming szolgáltatások igénybe vételi arányának vizsgálata, többletdíj fizetése nélkül leforgalmazható roaming adatkeret meghatározása, életvitelszerű magyarországi tartózkodás dokumentumokkal történő igazolása).

A méltányos használatra vonatkozó feltételek be nem tartása esetén a Yettel az irányadó belföldi díjakon túl az alábbi (bruttó) többletdíjakat alkalmazza:

 • Hanghívás indítása: 10,90 Ft / perc
 • Hanghívás fogadása: 5,35 Ft / perc
 • SMS küldés: 1,99 Ft / SMS
 • MMS Küldés: 9,91 Ft / MMS
 • Adatforgalom: 0,62 Ft / MB (az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatkeret felhasználása után, a belföldi adatkeretből még hátralévő adatmennyiség felhasználásáig)
   
 • Amennyiben bármely tarifacsomag vagy szolgáltatáscsomag tartalmaz havidíjában foglalt adatkeretet, úgy annak felhasználást követően az 1-es roaming díjzónában az adatforgalmazás a továbbiakban kizárólag kiegészítő adatjegy megrendelésével lehetséges.
 • Amennyiben egy tarifacsomag vagy szolgáltatáscsomag kizárólag hálózaton belüli használatot tesz lehetővé, akkor az adott díjszabás vagy kedvezmény roaming szolgáltatás igénybevételénél nem érvényesül.

A méltányos használat feltételeiről és az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatkeretről a Díjszabásban (ÁSZF 1/A. melléklet Számlás Díjszabás, ÁSZF 1/B. melléklet Kártyás és Új Generációs Kártyás Díjszabás), illetve az Üzleti ÁSZF-ben (ÁSZF 3. melléklet), valamint  .
Amennyiben a fentiek az előfizetőink által jelenleg igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokat más módon is érintik, úgy arról őket az érintett hívószámon SMS-ben tájékoztatjuk, illetve nyilatkoztatjuk alternatív roaming szolgáltatásuk megtartásáról.
A fenti változásra jogszabályváltozás miatt kerül sor, így a határozott idejű szerződéssel (hűségidővel) rendelkező előfizetőinket kötbérmentes felmondási jog e változás alapján nem illeti meg, (kivéve Adatmegosztó SIM).
A továbbiakban megismerkedhet a változás részleteivel és példákat is olvashat arra vonatkozólag, hogy különböző esetekben, milyen díjak kerülnek alkalmazásra, ill. a különböző keretek milyen mértékben és feltételekkel használhatók fel az EU-ban történő barangolás során.

A Belföldi keretek felhasználhatósága és forgalmazási díjak  az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban 

Méltányos használatra vonatkozó feltételek teljesülése esetén 

 • Az 1-es roaming díjzónából kezdeményezett, Magyarországra vagy bármely 1-es roaming díjzónába tartozó országba irányuló hanghívásért előfizetőinknek a tarifacsomagjuk és az igénybe vett egyéb kiegészítő szolgáltatásaik szerinti, hálózaton kívüli belföldi (más mobil vagy vezetékes) irányba történő hívásindításra érvényes díjat kell fizetniük. Amennyiben a tarifacsomag vagy a kiegészítő szolgáltatások tartalmaznak olyan perc keretet, ami minden irányba, ill. más mobil vagy vezetékes irányba felhasználható, akkor a hívás során ezek a keretek fogynak, a kimerítésüket követően pedig ugyancsak a belföldi, hálózaton kívüli díjak kerülnek terhelésre.
 • A kizárólag a Yettel Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során kezdeményezett hívásokra ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes perc keretek fogynak.
 • Az 1-es roaming díjzónából indított hanghívások esetén alkalmazott számlázási egység megegyezik az igénybe vett tarifacsomag és kiegészítő szolgáltatások belföldi számlázási egységével. Ez a legtöbb tarifacsomag esetén perc alapú számlázást jelent.
 • A hívásfogadás díjmentes.

1. Példa
Előfizetőnk Yettel Blue M tarifacsomaggal rendelkezik, mely korlátlan hálózaton belüli beszélgetést nyújt, és emellett egy számlázási ciklusban 200 perc minden hálózatba felhasználható belföldi perckeretet tartalmaz. Tegyük fel, hogy ebből a keretből 180 percet már elhasznált belföldön. Ezt követően elutazik Ausztriába (1-es roaming díjzónába tartozó ország), és:

Felhív egy Yetteles számot (a hívás hossza 10 perc)
Ekkor, mivel a kizárólag hálózaton belül felhasználható keretek és kedvezmények roaming során nem érvényesek, a még fennmaradó 20 perc minden hálózatba felhasználható belföldi keretéből fogyaszt el 10 percet. (Így 10 perc ilyen kerete marad)

Ezt követően felhív egy belföldi más mobil hálózathoz tartozó számot (pl. vodafone-os, a hívás hossza 5 perc)
Ekkor a még fennmaradó 10 perc keretéből fogy el újabb 5 perc. (Így 5 perc minden hálózatba felhasználható belföldi kerete marad)

Ezt követően felhív egy németországi vezetékes számot (a hívás hossza 10 perc)
Ekkor felhasználásra kerül a még fennmaradó 5 perc minden irányra érvényes belföldi keret, majd a hívásból hátralévő 5 perc belföldi, hálózaton kívüli irányra érvényes díjakon kerül kiterhelésre (Yettel Blue M tarifa esetén 40 Ft/perc)

Ezt követően felhív egy helyi (osztrák) mobil számot (hívás hossza 2 perc)
Mivel a minden hálózatba felhasználható belföldi keretek már teljesen elfogytak, így a hívás belföldi, hálózaton kívüli irányra érvényes díjon kerül kiterhelésre.

2.Példa

Előfizetőnk feltöltőkártyás tarifacsomaggal rendelkezik, ami mellett aktív előfizetésén a Családi csomag szolgáltatás, mely csoporton belül 0 Ft-os hívásdíjat biztosít belföldön.
Tegyük fel, hogy Előfizetőnk Olaszországba utazik (1-es roaming díjzónába tartozó ország), és:
Felhív egy csoportba tartozó Yetteles számot
A hívás teljes egészében belföldi, hálózaton kívüli irányra érvényes percdíjon terhelődik (40 Ft/perc), mivel a Családi csomag kizárólag hálózaton belül érvényes kedvezményt nyújt.

Hazautazik, majd Magyarországról felhívja olaszországi ismerősét
Ez a hívás nemzetközi hívás, melyre nem érvényes az európai roaming szabályozás. A nemzetközi híváskezdeményezésre érvényes díj kerül terhelésre nemzetközi zónabesorolás szerint.

3.Példa

Előfizetőnk Praktikum+Net feltöltőkártyás tarifacsomaggal rendelkezik, ami mellett hanghíváshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatása nincs.
Tegyük fel, hogy Norvégiába utazik (bár nem EU-tag, 1-es roaming díjzónába tartozó ország), és:
Felhív egy magyar vezetékes számot (a hívás hossza 30 mp)
A hívás teljes egészében belföldi, vezetékes hálózatra érvényes percdíjon fog terhelődni. Mivel ezen tarifacsomag esetén a számlázási egység perc, így 1 perc kerül kiszámlázásra bruttó 44,5 Ft-ért. Emellett a belföldön is érvényes bruttó 2,5 Ft-os kapcsolási díj is kiterhelésre kerül.

Az 1-es roaming díjzónából Magyarországra vagy bármely 1-es roaming díjzónába tartozó országba küldött üzenetért előfizetőinknek a tarifacsomagjuk és az igénybe vett egyéb kiegészítő szolgáltatásaik szerinti, hálózaton kívüli belföldi (más mobil vagy vezetékes) irányra érvényes díjat kell fizetniük. Amennyiben a tarifacsomag vagy a kiegészítő szolgáltatások tartalmaznak olyan SMS- vagy MMS keretet, ami minden irányba, ill. más mobil vagy vezetékes irányba felhasználható, akkor a ezek a keretek használhatók az EU-ban történő barangolás során. A keretek kimerítését követően a belföldi, hálózaton kívüli díjak kerülnek terhelésre.
A kizárólag a Yettel Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során küldött üzenetekre ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes SMS- és MMS keretek fogynak.
A számlázási egység megegyezik a belföldön is alkalmazott számlázási egységgel (db).

 • Egyes hangalapú tarifacsomag igénybevétele esetén az abban és a külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokban foglalt teljes, korlátos belföldi adatmennyiség felhasználható az EU-ban történő barangolás során is. Az érintett tarifák és szolgáltatások felhasználási feltételeiről a Díjszabásban (ÁSZF 1/A. melléklet Számlás Díjszabás, ÁSZF 1/B. melléklet Kártyás Díjszabás), az ÁSZF 3. sz. mellékletében, illetve az Üzleti ÁSZF-ben található részletes tájékoztató, melyek a Yettel.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek oldalon érhetőek el. Zártkörű tarifa-, vagy adatcsomag esetén az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatkeretek mértéke a Yettel App és a Yettel Fiók felületein érhető el.
 • A hanghívások kezdeményezésére és fogadására nem alkalmas, adat alapú tarifacsomag igénybevétele esetén az abban és a külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokban foglalt belföldi adatmennyiségnek meghatározott része használható fel az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban is. Ez az adatmennyiség csomagonként eltérő. Az 1-es roaming díjzónában az EU-ban felhasználható adatkeretet meghaladó forgalmazás esetén a belföldi keret kimerüléséig a belföldi díjon felül többletdíj terhelődik.
 • Az EU-s adatkeretek nem plusz adatkeretet jelentenek a meglévő belföldi keretek felett, hanem a belföldi keretek egy része (vagy egésze) nagyobb földrajzi területen használható fel azáltal, hogy nem csupán belföldön, hanem az 1-es roaming díjzónában is érvényes.
 • A korlátlan adatmennyiséget tartalmazó csomagokhoz minden esetben (kivéve a csak belföldön igénybe vehető Yettel TV szolgáltatást) szolgáltatásonként és tarifacsomagonként külön meghatározott, különböző mértékű EU-ban felhasználható adatkeret tartozik. Ezek a szolgáltatások csak belföldön biztosítanak korlátlan adatforgalmazást. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatkeretet meghaladó forgalmazás esetén a belföldi díjon felül többletdíj terhelődik. Amennyiben kiegészítő adatjegy vásárlására kerül sor, úgy az abban foglalt keret kerül felhasználásra, és a keret kimerítéséig többletdíj nem kerül terhelésre.
 • Amennyiben roaming során az adatforgalmazás mértéke eléri a teljes belföldi adatkeret szintjét, az adatforgalmazás a továbbiakban nem lehetséges, mely kiegészítő adat opció vásárlásával oldható fel (belföldön és az EU-ban is felhasználható egyszeri adatjegyek vagy havidíjas adatszolgáltatások).

Előfizetőnk Yettel Blue S tarifacsomaggal rendelkezik, mely 300 MB belföldi adatkeretet tartalmaz egy számlázási ciklusban. Az előfizetésen aktív a Yettel Blue Szórakozás Csomag is, mely 2017. május 15-i állapot szerint tartalmazza a Yettel TV Közszolgálati csomagot és hozzá kapcsolódó korlátlan Yettel TV adatforgalmat, a Yettel Blue MyMusic szolgáltatást 500 MB tematikus adatkerettel, ill. belföldön használható korlátlan Viber és WhatsApp chat szolgáltatást. Egyéb kiegészítő adatszolgáltatása nincs.

Tegyük fel, hogy a ciklusa kezdetén, mikor még a teljes 300 MB-os keret rendelkezésre áll, Spanyolországba utazik, és:
Autót bérel, majd telefonján keresztül, a mobilhálózatra kapcsolódva navigációt használ, melynek során 30 MB adatforgalmat generál
A 30 MB a belföldi adatkeretéből kerül levonásra, így 270 MB kerete marad.

Az utazás során böngészik, chatel a Viberen és zenét hallgat, mellyel teljes mértékben elhasználja a fennmaradó 270 MB keretét és a zenei irányú 500 MB MyMusic keretét
A promóciós csomagban foglalt Viber és WhatsApp chat a csomag felhasználási feltételei szerint csak belföldön használható, így az ilyen irányú adatforgalmazás is az általános (maradék 270 MB) adatkeretet fogyasztja. Az adatkeret kimerítésekor az adatforgalmazás nem lehetséges. A további böngészés és zenehallgatás így nem lehetséges. Ezért:

Kiegészítő 500 MB egyszeri adatjegyet vásárol
Az adatjegyben foglalt keret teljes egészében felhasználható az EU-ban is.

Használja a mobilinternetet, melynek során 300 MB forgalmat generál, majd hazautazik, még a ciklusa vége előtt.
Az 500 MB-os kiegészítő adatjegyből így megmaradt 200 MB, melyet belföldön felhasználhat a szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint ciklusa végéig vagy a megrendeléstől számított meghatározott időtartamon belül.

Előfizetőnk Yettel hordozható internet tarifacsomaggal rendelkezik, melyen lemondásra került a roaming tiltás. A tarifacsomagban foglalt belföldi adatkeret 10 GB, melyből az EU-ban is felhasználható adatmennyiség 8 GB 2021.01.01-től.

Tegyük fel, hogy már 2 GB felhasználásra került a belföldi keretből, mikor Horvátországba utazik, majd:

Tovább használja a mobilinternetet, és 8 GB adatot forgalmaz.
A 6 GB adat forgalmazását követően SMS értesítést kap, melyben tájékoztatjuk, hogy a további adatforgalmazás a belföldi adatkeretet fogyasztja 0,92 Ft/MB többletdíj terhelése mellett.

Előfizetőnk a fennmaradó teljes (10 – 2 – 8 = 0 GB) belföldi adatkeretét leforgalmazza.

Előfizetőnk MyStart feltöltőkártyás tarifacsomaggal rendelkezik, és előfizetésén aktív a MyChat csomag, mely korlátlan tematikus adatforgalmat nyújt belföldön 1 GB általános adatkeret mellett. Ez utóbbi belföldön és az EU-ban egyaránt felhasználható, a MyChat irányú forgalmazás viszont csak belföldön korlátlan, az EU-ban 3,2 GB-os keret kapcsolódik hozzá 2021.01.01-től.

Tegyük fel, hogy 900 MB már felhasználásra került az 1 GB általános belföldi adatkeretből, mikor előfizetőnk Horvátországba utazik, majd:

Tovább használja a mobilinternetet.
Általános irányba már csak 100 MB áll rendelkezésére, de MyChat (meghatározott Social Media tartalmak) irányba még lehetősége van 3,2 GB-ot forgalmazni. Ezt követően SMS-értesítést kap, miszerint a további forgalmazás MyChat irányba 1,082 Ft/MB többletdíj terhelése mellett lehetséges. További általános irányú adatforgalmazás csak kiegészítő adat opció vásárlásával lehetséges.

Kivételek

Olyan tarifacsomagok és külön megrendelhető kiegészítő roaming szolgáltatások esetén, melyek alternatív roaming tarifának minősülnek, az Európai Roaming Szabályozás által meghatározott díjak nem érvényesülnek. Alternatív roaming tarifának tekinthető minden olyan csomag, ami az EU-t is magában foglaló 1-es roaming díjzónára vonatkozóan az érintett mobilszolgáltatások (hang, SMS, MMS, adat) tekintetében meghatározott díjazást alkalmaz, vagy ilyen irányban felhasználható kereteket tartalmaz. A lényeg, hogy a csomagokhoz kapcsolódó díjazás vagy feltételek különböznek az egységes Európai Roaming Szabályozásban szereplőkkel.
2017. június 15-vel az 1-es roaming díjzónában használható roaming szolgáltatásaink többségét kivezetjük. A megmaradó alternatív roaming tarifákon lévő előfizetőinket az érintett telefonszámra küldött üzenetben kérdezzük meg, hogy a szolgáltatásukat a jövőben is meg kívánják-e tartani. Amennyiben azt szeretnék, hogy továbbra is a roaming szolgáltatásukban meghatározott feltételekkel és díjakon tudjanak roamingolni az EU-ban történő barangolásaik során, válasz SMS-ben el kell küldeniük a „MEGTARTOM” szót.
Az alternatív roaming tarifa választásával lemondanak roaming szolgáltatásuk Európai Roaming Szabályozás szerinti díjakon történő igénybevételéről az 1-es roaming díjzónában, így a tarifacsomagjukban és egyéb kiegészítő szolgáltatásaikban szereplő belföldi kereteket továbbra is csak belföldön tudják majd felhasználni, ill. a forgalmi díjak is ennek megfelelően, az alternatív roaming szolgáltatás szerinti díjakon kerülnek majd terhelésre.

Bizonyos tarifacsomagok és kiegészítő szolgáltatások jelenleg sem alkalmasak a barangolási szolgáltatások igénybevételére. Ez 2017. június 15-ét követően sem fog változni. A teljesség igénye nélkül az alábbi csomagok ill. esetek tartoznak ebbe a körbe:

Yettel Light tarifacsomag
A hanghívások kezdeményezésére és –fogadására nem alkalmas, adat alapú tarifacsomagokon alapesetben aktív a roaming tiltás. Ez a felhasználás jellege és előfizetőink védelme érdekében van így (nem szándékolt roaming forgalmazás költségei). Ezeket az előfizetéseket csak a roaming tiltás lemondását követően lehet használni barangolás során. Az ilyen előfizetésekkel egyébiránt minden esetben az adott csomagban foglalt belföldi adatkeret meghatározott része használható fel az EU-ban is.

A kizárólag a Yettel Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során kezdeményezett hívásokra és küldött üzenetekre ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes perc illetve SMS/MMS keretek fogynak.

Bizonyos szolgáltatások igénybevétele csak belföldön, a Yettel Magyarország hálózatát használva lehetséges. 
Ilyen például a Yettel TV.

Méltányos használatra vonatkozó feltételek

 A visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használat megelőzése érdekében, az 1-es roaming díjzónában történő barangolás során a Yettel az alábbi Méltányos használat feltételeket alkalmazza a hang-, üzenetküldés (SMS, MMS) és adatszolgáltatások vonatkozásában: 
A tarifacsomagokban és megrendelt kiegészítő szolgáltatás(ok)ban foglalt keret(ek) az Előfizető életvitelszerű magyarországi tartózkodása, és az 1-es roaming díjzónában történő időszakos utazása esetén használhatóak fel többletdíj alkalmazása nélkül. Életvitelszerű magyarországi tartózkodásnak az minősül, ha az Előfizető a hívószámát a vizsgálatot megelőző 4 hónap vonatkozásában túlnyomórészt (több mint 50%-ban) belföldön használja. A belföldi használat számításába a belföldi mellett a 2-3-as roaming díjzóna is beleszámít, valamint az alatt értendő a mobilhálózatra történő bejelentkezés, vagy híváskezdeményezés, SMS-küldés és mobilinternet használat. 
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, előfizetőnket az érintett előfizetésen SMS-ben értesítjük, hogy ha a méltányos használat feltételeinek az értesítést követő 2 héten belül sem tesz eleget, akkor az 1-es roaming díjzónában az érintett szolgáltatások a belföldi díjakon túl számára a későbbiekben meghatározott többletdíjak felszámításával vehetők igénybe – mindaddig, amíg az Előfizető helyre nem állítja a méltányos használat feltételeinek megfelelő viselkedést.

 • A méltányossági használat feltételei részeként egyes adatcsomagok esetében meghatározzuk, hogy az adott adatcsomag(ok)ból mekkora mennyiségű adatkeret használható fel az Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belül többletdíj felszámítása nélkül. Amennyiben a megjelölt adatmennyiség leforgalmazásra kerül, úgy a belföldi díjon túl többletdíjat számítunk fel.
 • Hangalapú tarifacsomagok igénybevétele esetén – amennyiben az adott tarifacsomag vonatkozásában ettől eltérő információ nem található – az abban foglalt teljes, korlátos belföldi adatmennyiség felhasználható az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban.
 • A hanghívások kezdeményezésére és –fogadására nem alkalmas, adat alapú tarifacsomagok igénybevétele esetén az abban foglalt teljes, korlátos belföldi adatmennyiségnek meghatározott része használható fel az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban. Ez az adatmennyiség tarifacsomagonként eltérő.
 • A különböző tarifacsomagokhoz megrendelhető, korlátos adatkeretet tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatások egy része teljes egészében, míg másik része csupán részben használható fel az EU-ban is.
 • A korlátlan adatmennyiséget tartalmazó csomagokhoz minden esetben (kivéve a csak belföldön igénybe vehető Yettel TV szolgáltatást) meghatározott, különböző mértékű EU-ban felhasználható adatmennyiség tartozik. Ezek a szolgáltatások csak belföldön biztosítanak korlátlan adatforgalmazást.

A belföldi díjakon túlmenően az 1-es roaming díjzónában a belföldi díjakon túl az alábbi többletdíjak kerülnek alkalmazásra, amennyiben:

 • a méltányos használat feltételei a fentiekben ismertetett módon nem teljesülnek, akkor az érintett szolgáltatástípus vonatkozásában, vagy
 • az adatforgalmazás az 1-es roaming díjzónában meghaladja az ott felhasználható adatmennyiséget, akkor adatforgalmazás vonatkozásában, a tarifacsomagban és/vagy kiegészítő adatszolgáltatásban foglalt belföldi adatmennyiség kimerítéséig. 

Többletdíjak 2023. május 15-től (bruttó): 

 • Hanghívás indítása: 10,90 Ft / perc
 • Hanghívás fogadása: 5,35 Ft / perc
 • SMS küldés: 1,99 Ft / SMS
 • MMS Küldés: 9,91 Ft / MMS
 • Adatforgalom: 0,62 Ft / MB

Roaming szabályozás részletei

A szolgáltatásban foglalt, tarifacsomagtól függő 80, 150, ill. 180 perces hanghívás keret az 1-es roaming díjzónában történő barangolás során már nemcsak a Magyarország és a híváskezdeményezés helye szerinti ország bármely hálózatának irányába használható fel, hanem bármely 1-es roaming díjzónás ország irányába történő híváskezdeményezésre is. Így pl. Ausztriából egy németországi számot hívva, a csomagban foglalt keret felhasználható. 2017. május 16-tól a szolgáltatás értékesítése lezárásra kerül, így ettől a naptól csak azok az előfizetők vehetik igénybe, akik korábban megrendelték azt. 
Az EU Roaming szolgáltatás alternatív roaming tarifának minősül, így annak további igénybevétele esetén az előfizető lemond a szabályozott európai roaming díjszabás igénybevételéről. Erről az érintett előfizetőket SMS-ben tájékoztatjuk, valamint nyilatkoztatjuk, hogy a szolgáltatást a megváltozott szabályozási környezetet figyelembe véve a továbbiakban is igénybe kívánják-e venni. A szolgáltatás megtartása esetén az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban történő barangolás során továbbra is a szolgáltatás feltételei és díjai szerint lesz lehetséges a forgalmazás, és a tarifacsomagban és az egyéb belföldi kiegészítő szolgáltatásokban foglalt perc-/SMS-/MMS-/adat keretek csak belföldön lesznek felhasználhatók.

2017. május 16-tól a szolgáltatás értékesítése lezárásra kerül, így ettől a naptól csak azok a MyTariff vagy Yettel Blue előfizetéssel rendelkező előfizetők vehetik igénybe, akik korábban megrendelték azt.

Az EU Roaming Plus szolgáltatás alternatív roaming tarifának minősül, így annak további igénybevétele esetén az előfizető lemond a szabályozott európai roaming díjszabás igénybevételéről. Erről az érintett előfizetőket SMS-ben tájékoztatjuk, valamint nyilatkoztatjuk, hogy a szolgáltatást a megváltozott szabályozási környezetet figyelembe véve a továbbiakban is igénybe kívánják-e venni. A szolgáltatás megtartása esetén az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban történő barangolás során továbbra is a szolgáltatás feltételei és díjai szerint lesz lehetséges a forgalmazás, és a tarifacsomagban és az egyéb belföldi kiegészítő szolgáltatásokban foglalt perc-/SMS-/MMS-/adat keretek csak belföldön lesznek felhasználhatók.

2017. május 16-tól a szolgáltatás értékesítése lezárásra kerül, így ettől a naptól csak azok a MyTariff vagy Yettel Blue előfizetéssel rendelkező előfizetők vehetik igénybe, akik korábban megrendelték azt.

Az EU Roaming Plus szolgáltatás alternatív roaming tarifának minősül, így annak további igénybevétele esetén az előfizető lemond a szabályozott európai roaming díjszabás igénybevételéről. Erről az érintett előfizetőket SMS-ben tájékoztatjuk, valamint nyilatkoztatjuk, hogy a szolgáltatást a megváltozott szabályozási környezetet figyelembe véve a továbbiakban is igénybe kívánják-e venni. A szolgáltatás megtartása esetén az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban történő barangolás során továbbra is a szolgáltatás feltételei és díjai szerint lesz lehetséges a forgalmazás, és a tarifacsomagban és az egyéb belföldi kiegészítő szolgáltatásokban foglalt perc-/SMS-/MMS-/adat keretek csak belföldön lesznek felhasználhatók.

A tarifacsomag családba tartozó tarifák alapvető működésében érdemi változás nem lesz. A csomagokban foglalt nem promóciós keretek változatlan feltételekkel használhatók fel, a híváskezdeményezés, üzenetküldés és adatforgalmazás alapesetben ugyancsak változatlan feltételekkel lehetséges. Módosulnak a méltányos használatra vonatkozó feltételek, az új európai roaming szabályozással összhangban 4 hónapos, folyamatosan gördülő mérési időszakot figyelembe véve a tartózkodási és a forgalmazási kritérium vonatkozásában. Emellett a promóciósan elérhető Yettel Blue szórakozás csomag elemei közül a MyMusic szolgáltatáshoz kapcsolódó 500 MB zenei irányú adatforgalmi keret június 15-től 1-es roaming díjzónában is felhasználható. A promóciós szórakozás csomag egyéb elemei – így a Yettel TV és a korlátlan Viber és WhatsApp chat – továbbra is csak belföldön használhatók.

A tarifacsomagban és/vagy belföldi kiegészítő adatszolgáltatásban foglalt adatmennyiség elfogyását követően a további adatforgalmazás nem lehetséges az 1-es roaming díjzónában, mely kiegészítő adat opció (pl. az itt található adatjegyek) vásárlásával oldható fel. Belföldön az adatkeret kimerítését követően továbbra is az ÁSZF-ben meghatározott lassítási sebesség érvényesül az egyes tarifacsomagok vonatkozásában.

A minden előfizetésen alapértelmezetten aktív Netroaming-figyelő szolgáltatással a továbbiakban is lehetőség nyílik az adatforgalmazást terhelő költségek kontrollálására. Az alapműködés nem változik, miszerint a szolgáltatás a forgalmai díjakat veszi figyelembe, de az eseti díjakat nem. Így pl. nem veszi figyelembe az adatjegyek egyszeri- vagy havidíját, de az adatforgalmazással járó forgalmi költségeket igen (pl. Mobil Online Start forgalmi díja, többletdíj az 1-es roaming díjzónában). A szolgáltatás a 2-es, 3-as és 4-es roaming díjzónás roaming forgalmakat változatlanul figyelembe veszi.

A szolgáltatás a belföldivel azonos feltételekkel és díjazással 1-es roaming díjzónában is elérhető. A szolgáltatás használatával terhelt díjakat a Netroaming figyelő szolgáltatás figyelembe veszi.

A Yettel Tariff Yettel Blue előfizetők számára elérhető szolgáltatással az egy számlázási azonosító alatt akár különböző tarifákkal rendelkező előfizetők is megoszthatják egymás között korlátos adatkereteiket. A közös keret felhasználására 2017. június 15-ig jelenleg tarifacsomagtól függően eltérő feltételek vonatkoznak. Yettel Blue esetében a közös keret az EU-ban is elérhető, míg Yettel Tariff esetében csak belföldön. 2017. június 15-től a Yettel Tariff előfizetők számára is elérhetővé válnak a közös keretek az EU-ban, de érvényesülnek a méltányos használatra vonatkozó feltételekben meghatározott mennyiségi korlátozások (pl. egy 4 GB-os kiegészítő adatjegyből az EU-ban felhasználható adatmennyiség 3,7 GB). A korlátot meghaladó mértékű adatforgalmazás esetén a belföldi kvóta eléréséig, értesítést követően többletdíj terhelésére kerül sor, melynek mértéke bruttó 0,92 Ft/MB.

A szolgáltatás működése nem változik abból a szempontból, hogy a Törzskártya adatmennyisége csak belföldön vehető igénybe. Barangolás során az Adatmegosztóval külön díjak mellett lehetséges az adatforgalmazás. Ugyanakkor 2017. június 15-től az 1-es roaming díjzónában az Adatmegosztó SIM-mel nem lehet majd igénybe venni roaming adatszolgáltatást.Ezen változásra tekintettel a határozott idejű szerződéssel (hűségidővel) rendelkező előfizetőinket kötbérmentes felmondási jog illeti meg.

Amennyiben a tarifacsomag vagy kiegészítő hangalapú szolgáltatás igénybevétele során belföldön kapcsolási díj kerül felszámításra, úgy az az Európai Roaming Szabályozásnak megfelelően 1-es roaming díjzónában is kiterhelésre kerül.

A minden hálózatba érvényes perc- és SMS-keretek, ill. az ilyen irányú kedvezmények teljes egészében felhasználhatók az EU-ban is, míg a csak hálózaton belüli perc- és SMS-keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön a Yettel Magyarország hálózatán érvényesek. Adatforgalom vonatkozásában az összes egyedi csomagban foglalt adatkeret teljes egészében felhasználható az 1-es roaming díjzónában is.

A Családi csomaggal az ugyanazon számlázási azonosító alá tartozó Számlás előfizetések, valamint a hozzájuk csatlakozó Kártyás és Új Generációs Kártyás előfizetések használói hívhatják egymást 0 Ft-os percdíjon belföldön bármely időszakban, előfizetésenként – számlázási/kártyás ciklusonként- a csomag típusától függően 1000 ill. 100 perc időtartamig. Ez a szolgáltatás nem érvényes az 1-es roaming díjzónában, kizárólag csak belföldön. Így ha az EU-ban történő barangolás során egy, a csomagba tartozó számot hívunk, az a belföldi „más mobil irányú híváskezdeményezésre” érvényes áron kerül terhelésre, ill. – ha vannak – az ilyen irányú és a minden hálózatba felhasználható kereteket fogyasztja.

Belföldi használat során az autóskártya esetében továbbra is a főkártya árazása érvényesül. Roaming során viszont az autóskártya saját (nem a főkártya) árazása érvényesül, melyhez kapcsolódó díjak az ÁSZF-ben kerülnek meghatározásra. A működéshez kapcsolódó logika tehát változatlan, csupán az 1-es roaming díjzónában történő forgalmazásra vonatkozó díjak kerülnek módosításra.