A környezet érdekében: Így csökkentjük ökológiai lábnyomunkat


A fenntartható üzleti működés a gazdasági megfontolások mellett figyelembe veszi a környezeti és a társadalmi szempontokat is: az üzleti működésnek és a fenntarthatóságnak kéz a kézben kell járnia. 

A Yettel számára a fenntarthatóság alapvető érték, ezért is igyekszünk minimálisra csökkenteni és kompenzálni a nagyvállalati létből adódó esetleges társadalmi és környezeti mellékhatásokat. Így segítjük elő, hogy a természeti erőforrások és az egészséges környezet a jelen és jövő generációk számára is elérhetőek maradjanak.


Környezeti lábnyomunk csökkentése


A klímaváltozás szerteágazó kihívások elé állítja az üzleti szféra szereplőit. A PFF Telecom Group tagjaként hosszú távú célkitűzésünk a Párizsi Egyezménnyel összhangban elősegíteni, hogy a globális felmelegedés az 1,5 °C fokos szint alatt maradjon.

A Yettel Magyarország első, 2023-2028 közötti időszakra vonatkozó ESG stratégiája kijelöli fenntarthatósági fókuszterületeinket és céljainkat a következő öt évre. A stratégia fontos része – négy pillérének egyike – környezeti lábnyomunk csökkentése, ennek részeként pedig szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentése saját működésünkben (Scope 1,2) és az értékláncban megjelenő közvetett kibocsátásokban (Scope 3), illetve a körforgásos gazdaság támogatása.

Környezetvédelmi stratégiánk az energiahatékonyság növelésére, a megújuló energiaforrások használatára, a mobil telekommunikációban rejlő lehetőségek kihasználására és munkatársaink bevonására épül. Nem csak a környezetvédelemmel kapcsolatos megfelelési kötelezettségek teljesítése a cél: saját környezeti teljesítményünk javításán túl termékeink, szolgáltatásaink és kommunikációnk révén is szeretnénk hozzájárulni a társadalom környezettudatosságának erősítéséhez.

Épületeink korszerűsítésén, energiahatékonyságuk növelésén keresztül folyamatosan csökkentjük a működésünk során felmerülő üvegházhatású gázok kibocsátását. Aktívan támogatjuk a körforgásos gazdasági tevékenységeket az elektronikai hulladék visszagyűjtését célzó kampányoktól a készülékek javításán és felújításán, újrafelhasználható részeinek hasznosításán keresztül a végleges feldolgozásig. Felelős hulladékkezeléssel és folyamataink digitalizációjával magunk is csökkentjük kibocsátásunkat.

A környezeti teljesítményünk folyamatos javítása érdekében 2010 óta rendelkezünk ISO 14001 szabvány szerinti tanúsított Környezeti Irányítási Rendszerrel (KIR), amelyet független auditor által végzett ellenőrzés után rendszeresen megújítunk. Az állandó szabályszerű működést környezetvédelmi auditor kollégáink rendszeresen ellenőrzik. A környezeti teljesítményünk javítását célzó intézkedések beépültek a munkavállalók számára elérhető kézikönyvekbe, ezáltal pedig a napi működésünkbe. A fenntartható szokásrendszerek kialakításában munkatársainkat rendszeres programokkal segítjük.


CO2 kibocsátásunk csökkentése
 

 
Vásárolt áruk és szolgáltatások82 952
Egyéb Scope 3 kibocsátás (2022)1 445
Eladott termékek felhasználása1 068
Üzemanyaggal és energiával 
kapcsolatos tevékenységek 
226
Downstream szállítás 88
Franchise hálózatok60
Az eladott termékek kezelése az 
életciklus végén
3
Termelt hulladék0
Üzleti utazás, Munkavállalók közlekedése-11

A karbonlábnyom azt mutatja meg, hogy egy cég tevékenysége nyomán mennyi üvegházhatású gáz (ÜHG) kerül közvetetten és közvetlenül a levegőbe. 2019-2021 során átfogó felmérés keretein belül számították ki, hogy a PPF Telecom Group tagjainak mennyi az ÜHG-kibocsátása a három mért kategóriában. A Scope 1 kategóriába a vállalat közvetlen kibocsátása tartozik, a Scope 2-be a vásárolt energiából adódó kibocsátások (például a villamosenergia vagy a távhő), a Scope 3 kategóriába pedig minden más kibocsátás, ami a vállalati értéklánchoz közvetetten kapcsolódik.

Saját működésünk (Scope 1, 2) kibocsátása 2022-ben 2021-hez képest 8,7%-kal emelkedett, ugyanakkor az egy munkavállalóra jutó kibocsátás folyamatosan csökken. Karbonlábnyomunk legnagyobb részét a vásárolt termékeken és szolgáltatásokon keresztül jelentkező Scope 3 kibocsátás teszi ki.

Fenntarthatósági erőfeszítéseink összhangban vannak a PPF Csoport fenntarthatósági stratégiájával, amelynek 2021-es kialakításába valamennyi leányvállalatát, így a Yettel Magyarországot is bevonta. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentése érdekében csatlakoztunk a Science Based Targets (STBi) kezdeményezéshez, amellyel összhangban legkésőbb 2024-ig meghatározzuk kibocsátás-csökkentési célértékeinket. A csatlakozás folyamatának első lépése az elköteleződést rögzítő dokumentum aláírása volt. Ezzel párhuzamosan elindult a kibocsátási célok kidolgozása és az azt alátámasztó dekarbonizációs stratégia véglegesítése.
 

A PFF Telecom Group környezeti céljaival összhangban – elsősorban épületeink korszerűsítésén, energiahatékonyságuk növelésén keresztül – folyamatosan csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az energiafelhasználás stratégiai kérdés, ezért egyszerre üzleti, környezeti és társadalmi érdekünk energiafogyasztásunk optimalizálása. Ennek egyik lépéseként célunk az általunk felhasznált energiamix zöldítése.

Törökbálinti irodaházunk egyike a legmodernebb és leginkább környezetbarát vállalati székhelyeknek Magyarországon. Egyedülálló környezetbarát épületgépészeti megoldásainak (geotermikus hűtés és fűtés, napkollektor) köszönhetően éves szinten ötszáz háztartás szén-dioxid kibocsátását és áramfogyasztását képes megtakarítani.

Munkatársaink saját szervezésű ONEteam2Green elnevezésű programja keretében 2022 végére különböző akciókkal (például faültetéssel) teljes mértékben kompenzálták a munkaeszközeik működtetésének megfeleltethető CO2 kibocsátást.