Yettel - A fenntartható mobilszolgáltató 


Az üzleti működés csak akkor lehet fenntartható, ha a gazdasági megfontolások mellett figyelembe veszi a környezeti és a társadalmi szempontokat is. 
Mi a Yettelnél mindenki számára elérhető digitális hálózatot építünk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal az innovációt és fenntartható növekedést ösztönözzük. A fenntarthatóság számunkra azt jelenti, hogy üzleti tevékenységünkben és döntéseinkben felelősségteljesen, etikusan és átláthatóan járunk el, miközben minimálisra csökkentjük és kompenzáljuk az esetleges káros társadalmi és környezeti hatásokat. 


A Yettel fenntarthatósági megközelítése 

A Yettel Magyarország fenntarthatósági stratégiája összhangban áll a PPF Telecom Group által kialakított fenntarthatósági stratégiával. Úgy jelöltük ki a hazai célokat, hogy azok illeszkedjenek a helyi sajátosságokhoz és elvárásokhoz, valamint a vállalat helyzetéhez és meglévő gyakorlataihoz.

Törekedtünk arra, hogy reális és egyben ambiciózus célokat tűzzünk ki. 2028-ig szóló célkitűzéseinkben 4 pillért határoztunk meg.
 

1. Mobiltechnológia a fenntarthatóbb jövőért: 

 • A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése mindenki számára elérhető, megbízható mobilhálózat révén
 • A digitális oktatás és tudatos internethasználat elősegítése.
 • Az információbiztonság és a személyes adatok védelme.

2. Környezeti lábnyomunk csökkentése: 

 • Szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentése saját működésünkben és az értékláncban megjelenő közvetett kibocsátásokban.
 • A körforgásos gazdaság támogatása.

 3. Munkavállalóink a működésünk középpontjában: 

 • Közösségek értékeinken alapuló támogatása.
 • Munkavállalóink egészségének, biztonságának és jóllétének védelme.
 • Fogyatékkal élő munkavállalóink munkahelyi integrációjának felgyorsítása, befogadó munkahely megteremtése.
 • Női munkavállalóink karrierútjának támogatása.

4. Etikus és átlátható működés: 

 • Felelősségteljes és fenntartható beszerzés.
 • A Yettel Magyarország stratégiájának szerves részeként a fenntarthatóság előmozdítása.Mobiltechnológia a fenntarthatóbb jövőért

Célunk mindenki számára lehetővé tenni a digitalizációból fakadó előnyök kiaknázását. A digitális megoldások beolvadtak életünk minden szegmensébe, így jelentősen megnövekedett a felelős eszköz- és adathasználat, valamint a digitális oktatás szerepe. Olyan digitális gazdaság kiépítését segítjük elő, ahol mindenki számára biztosított az inkluzív és biztonságos hozzáférés.

Mindezt figyelembe véve a következő vállalásokat tettük:
 

 • A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése mindenki számára elérhető, megbízható mobilhálózat révén 

Folytatjuk 5G hálózatunk kiépítését, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiaknázhassuk az új technológia energiahatékonyságát és pozitív társadalmi hatásait.

 • A digitális oktatás és a tudatos internethasználat elősegítése 

Az ennek érdekében indított oktatóprogramunkban növelni kívánjuk a résztvevő gyermekek számát, minden évben 15 ezerrel több gyermeket bevonva a programba.

 • Információbiztonság és személyes adatok védelme 

A fogyasztói szegmensben 2028-ig a Yettel Magyarország szerződéses végfelhasználói legalább 20%-ának nyújtunk adatvédelemmel kapcsolatos biztonsági megoldásokat.
Fejlesztjük belső biztonsági kapacitásunkat – beleértve a biztonsági infrastruktúrát, a műszaki architektúrát, a szabványosított biztonsági funkciókat, az információbiztonsági irányítást és a munkavállalói tudatosságot és képzéseket.

 •  Digitális megoldások a fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációjának elősegítésére 

A fogyatékkal élők számára is biztosítjuk az információkhoz való hozzáférést, ezért honlapunkat 2024. június végéig hozzáférhetővé tesszük számukra.
A fogyatékkal élő felhasználók számára a Yettel alkalmazást és a netshopot 2025 júniusáig akadálymentessé tesszük.Környezeti lábnyomunk csökkentése

Tisztában vagyunk azzal, hogy az éghajlatváltozás komoly fenyegetést jelent a társadalomra. Hatással van arra, ahogy üzleti tevékenységünket és hálózatunkat ma és a jövőben működtetjük. Fontos alapértékünk a környezet tisztelete, ezért arra törekszünk, hogy a nagyvállalati létünkből fakadó káros környezeti hatásokat megelőzzük vagy – innovatív környezetvédelmi megoldásokkal – minimalizáljuk. Így elősegítjük, hogy a természeti erőforrások és az egészséges környezet a jelen és jövő generációk számára is elérhető marad.

Ezek alapján a következő célokat fogalmaztuk meg:

Szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentése 

 • Célunk a szén-dioxid-kibocsátásunk intenzitásának csökkentése saját működésünkben és az értékláncban megjelenő közvetett kibocsátásokban.
 • 2028-ig folyamatosan növeljük a zöld villamos energia felhasználását.

A körforgásos gazdaság támogatása 

 • 2028-ig 20 000 kg elektromos hulladékot (mobiltelefonokat, táblagépeket és mobil routereket) gyűjtünk össze.
 • Folyamatosan csökkentjük a működésünkkel és kereskedelmi tevékenységünkkel kapcsolatos papírfelhasználásunkat.Munkavállalóink a működésünk középpontjában

Fenntartható működésünk kulcsa, ügyfeleink minőségi kiszolgálása munkavállalóink kezében van. A Yettelnél elkötelezetten hiszünk a munka és a magánélet egyensúlyának fontosságában, és ezt minden kollégánk számára elérhetővé kívánjuk tenni.

Mindezt figyelembe véve a következő vállalásokat tettük:
 

Közösségek értékeinken alapuló támogatása 

 • 2023-ban vállalati önkéntes programot indítottunk, amelynek keretében alkalmazottaink rendszeres önkéntes munkát végezhetnek.

Munkavállalóink egészségének, biztonságának és jólétének védelme

 • Célunk, hogy ne következzen be egyetlen, a munkáltató gondatlansága által okozhatott, súlyos munkahelyi sérülés sem.
 • Célunk, hogy 75% felett tartsuk a részvételt a munkavállalói elégedettségi felmérésekben.

Fogyatékkal élő munkavállalóink munkahelyi integrációjának felgyorsítása, befogadó munkahely megteremtése 

 • 2024-ig tartó foglalkoztatási programot hoztunk létre fogyatékkal élők számára.
 • Átfogó programon dolgozunk a befogadó munkahely kialakításának felgyorsítása érdekében.

Női munkavállalóink karrierútjának támogatása 

Célunk, hogy ahol lehetséges, a nők aránya a tehetséggondozó programokban minden évben haladja meg a 40%-ot.
2023-ig reintegrációs programokat szervezünk a szülői szabadságról visszatérő alkalmazottak számára. Etikus és átlátható működés

Működésünk alapja a jogszerű, tisztességes és etikus magatartás, a megfelelés a nemzetközi szabályoknak és egyezményeknek, etikai normáknak és üzleti gyakorlatoknak. Belső szabályzataink és folyamataink a PPF Csoport által kialakított eljárásokon és magatartási kódexeken alapulnak. Ezeket az etikai kézikönyv és mellékletei összesítik.

Ezek alapján a következő célokat fogalmaztuk meg:

Felelősségteljes és fenntartható beszerzés 

 • 2024 végéig beszállítói együttműködési tervet dolgozunk ki összhangban a PPF Telecom Group tervezetével.

A fenntarthatóság előmozdítása a Yettel Magyarország stratégiájának szerves részeként 

 • Szenior menedzsment szinten 100%-os, munkavállalói szinten pedig 75%-os éves részvételi arányt érünk el a kötelező fenntarthatósági képzéseken (ESG; egészség-, biztonság- és környezetvédelmi – HSSE –; akadálymentesség; kiberbiztonság; adatvédelem; megfelelőség és etika).A Yettel ESG stratégiájának megvalósítása a gyakorlatban és legfontosabb eredményei 

Fenntarthatósági stratégiánkat erősségeinkre és meglévő törekvéseinkre építve alakítottuk ki és kezdtük el megvalósítani 2022-től. Egyes célkitűzések esetén már az első évben sikerült eredményeket elérnünk. Célunk a következő években is a kijelölt stratégia mentén haladni és hozzájárulni a csoport- és egyéni szintű célkitűzésekhez.


Fő eredményeink 2022-ben:


Ügyfélélmény2022. végére minden partnerüzletünk saját tulajdonunkba került, ami jelentősen hozzájárul az egységes ügyfélélmény kialakításához.
Folyamatosan fejlesztjük hálózati szolgáltatásainkat: év végére országszerte 500-nál több állomásunk biztosít 5G lefedettséget, ami biztonságosabb, hatékonyabb és kevesebb energiafelhasználással jár.

ESG stratégia 2022-ben elindult a kibocsátási céljaink kidolgozása és az azt alátámasztó dekarbonizációs stratégiánk véglegesítése.
Törekszünk értékláncunk rövidítésére: 2022-ben beszállítóink 93%-a helyi partnerekből állt.


 

Újrahasznosítás, hulladékkezelés


A Fenntarthatósági Témahét során és mobilvisszagyűjtési kampányunkban összesen több mint 3 000 kilogrammnyi – 26 486 darab – használt mobilkészüléket gyűjtöttünk be.
A fogyasztókat ösztönöztük és számos sikeres eszközgyűjtő programmal is támogattuk használt készülékeik újrahasznosítására.


 

ügyfélszolgálat

Kapcsolat

Amennyiben kérdésed lenne a Yettel fenntarthatósági tevékenységeivel kapcsolatban, fordulj hozzánk bizalommal a fenntarthatosag@yettel.hu e-mail címen.