Emelt díjas szolgáltatások

Köszöntjük a Yettel Emelt díjas szolgáltatásainak oldalán!

Ezen az oldalon a Yettel Magyarország Zrt. Emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat találhatja meg.

Mi is az Emelt díjas szolgáltatás?

Olyan, mobiltelefon segítségével lebonyolított távközlési tranzakció(k), amelyben a mobilszolgáltató előfizetői számára a tartalomszolgáltató értéknövelt, digitális tartalmat ad el a mobilszolgáltató rendszerét használva, ahol a pénzügyi elszámolást az ügyféllel a mobilszolgáltató végzi, majd elszámol a tartalomszolgáltatóval.

Az emelt díjas szolgáltatásokat a tartalomszolgáltató a Yettellel kötött megállapodásainak megfelelően különböző távközlési csatornákon nyújthatja:

  • SMS
  • Eseménydíjas szolgáltatások
  • Hívás alapú szolgáltatások
SMS

Olyan emelt díjas szolgáltatás, amely lehetőséget nyújt a tartalomszolgáltatóknak, hogy rövid szöveges üzeneten keresztül érjék el a Yettel ügyfeleit, így biztosítva lehetőséget számukra az általuk kínált tartalmak megvásárlására. Természetesen a szolgáltatások mindhárom operátor előfizetői számára elérhetővé tehetők. Az egyes szolgáltatások elérhetősége más mobilszolgáltatók hálózataiból a tartalomszolgáltató és a mobilszolgáltatók megállapodásának függvénye.

Eseménydíjas szolgáltatások

Eseménydíjas számlázású szolgáltatás alatt azt értjük, amikor az előfizető telefonhívással éri el a megadott szolgáltatást. E szolgáltatások végződtetéseként az előfizető élőhangos partnert vagy egy végberendezést jellemzően egy IVR-t – interactive voice response), ahol készüléke billentyűi segítségével választhatja ki a számára megfelelő menüpontot.

Az úgynevezett eseménydíjas számlázású szolgáltatások minden esetben olyan szolgáltatást takarnak, melyek elszámolása magához az eseményhez kötődik, azaz az előfizető abban az esetben fizet, ha a hívás végződtetésre került, függetlenül attól, mennyi ideig veszi igénybe a szolgáltatást.

Ez a szolgáltatásforma kiválóan alkalmas a távszavazások lebonyolítására.

Hívás alapú szolgáltatások

Hívás alapú szolgáltatás alatt azt értjük, amikor az előfizető egy 90-es hívószámra kezdeményezett telefonhívással éri el a megadott szolgáltatást. Ezen számok csak a Yettel hálózatából érhetők el.

Ezek a szolgáltatások lehetnek olyan szolgáltatások, melyek végződtetéseként az előfizető közvetlenül és kötetlenül beszélgethet a szolgáltatóval élőszóban, illetve elérhet egy olyan központot (IVR - interactive voice response), ahol készüléke billentyűi segítségével barangolhat a menüpontok között.

Az úgynevezett hívás alapú szolgáltatások minden esetben olyan szolgáltatást takarnak, melyek elszámolása a hívásidő tartamának megfelelően történik, azaz az előfizető a hívásidő mértékét fizeti meg.

Ez a szolgáltatás például az élőszavas tájékoztatások, interaktív kommunikáció megvalósítására alkalmas.

Kapcsolattartás

A Yettel ügyfelei céljainak, igényeinek minél jobb megismerése, és minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében minden ügyfelével ügyfélmenedzserén keresztül tartja a kapcsolatot.

Így ha bármilyen problémája vagy kérdése adódna, keresse ügyfélmenedzserét!