var gtmExponeaConfig = { target: 'https://api-erica.pannon.hu', token: '3aaa625a-71d2-11eb-a41d-0eef85269f59', new_experiments: 'sync', track: { google_analytics: false, visits: true, default_properties: { source: 'WEB', language: 'hu', logged_in: false} } }; if (false) { gtmExponeaConfig.push = { safari: { websitePushID: 'web.hu.yettel' }, } } !function(e,n,t,i,o,r){var a=4e3,c="xnpe_async_hide";function s(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n]=function(){e._.push([n.toString(),arguments])},e}),{_:[]})}function m(e,n,t){var i=t.createElement(n);i.src=e;var o=t.getElementsByTagName(n)[0];return o.parentNode.insertBefore(i,o),i}r.target=r.target||"https://api.exponea.com",r.file_path=r.file_path||r.target+"/js/exponea.min.js",e[t]=s(["anonymize","initialize","identify","update","track","trackLink","trackEnhancedEcommerce","getHtml","showHtml","showBanner","showWebLayer","ping","getAbTest","loadDependency","getRecommendation","reloadWebLayers"]),e[t].notifications=s(["isAvailable","isSubscribed","subscribe","unsubscribe"]),e[t].snippetVersion="v2.1.0",function(e,n,t){e[n]["_"+t]={},e[n]["_"+t].nowFn=e[t]&&e[t].now?e[t].now.bind(e[t]):Date.now,e[n]["_"+t].snippetStartTime=e[n]["_"+t].nowFn()}(e,t,"performance"),function(e,n,t,i,o,r){e[o]={sdk:e[i],sdkObjectName:i,skipExperiments:!!t.new_experiments,sign:t.token+"/"+(r.exec(n.cookie)||["","new"])[1],path:t.target}}(e,n,r,t,o,RegExp("__exponea_etc__"+"=([\w-]+)")),function(e,n,t){m(e.file_path,n,t)}(r,i,n),function(e,n,t,i,o,r,s){if(e.new_experiments){!0===e.new_experiments&&(e.new_experiments={});var p=e.new_experiments.hide_class||c,u=e.new_experiments.timeout||a,_=encodeURIComponent(r.location.href.split("#")[0]),l=e.target+"/webxp/"+n+"/"+r[t].sign+"/modifications.min.js?http-referer="+_+"&timeout="+u+"ms";"sync"===e.new_experiments.mode&&r.localStorage.getItem("__exponea__sync_modifications__")?function(e,n,t,i,o){t[o][n]="<"+n+' src="'+e+'">",i.writeln(t[o][n]),i.writeln("<"+n+">!"+o+".init && document.writeln("+o+"."+n+'.replace("/'+n+'/", "/'+n+'-async/").replace("><", " async><"))")}(l,n,r,s,t):function(e,n,t,i,o,r,a,c){r.documentElement.classList.add(e);var s=m(t,i,r);function p(){o[c].init||m(t.replace("/"+i+"/","/"+i+"-async/"),i,r)}function u(){r.documentElement.classList.remove(e)}s.onload=p,s.onerror=p,o.setTimeout(u,n),o[a]._revealPage=u}(p,u,l,n,r,s,o,t)}}(r,i,o,0,t,e,n),function(e,n,t){e[n].start=function(i){i&&Object.keys(i).forEach((function(e){return t[e]=i[e]})),e[n].initialize(t)}}(e,t,r)}(window,document,"exponea","script","webxpClient", gtmExponeaConfig); 1;

Emelt díjas szolgáltatások

Köszöntjük a Yettel Emelt díjas szolgáltatásainak oldalán!

Ezen az oldalon a Yettel Magyarország Zrt. Emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat találhatja meg.

Mi is az Emelt díjas szolgáltatás?

Olyan, mobiltelefon segítségével lebonyolított távközlési tranzakció(k), amelyben a mobilszolgáltató előfizetői számára a tartalomszolgáltató értéknövelt, digitális tartalmat ad el a mobilszolgáltató rendszerét használva, ahol a pénzügyi elszámolást az ügyféllel a mobilszolgáltató végzi, majd elszámol a tartalomszolgáltatóval.

Az emelt díjas szolgáltatásokat a tartalomszolgáltató a Yettellel kötött megállapodásainak megfelelően különböző távközlési csatornákon nyújthatja:

  • SMS
  • Eseménydíjas szolgáltatások
  • Hívás alapú szolgáltatások
SMS

Olyan emelt díjas szolgáltatás, amely lehetőséget nyújt a tartalomszolgáltatóknak, hogy rövid szöveges üzeneten keresztül érjék el a Yettel ügyfeleit, így biztosítva lehetőséget számukra az általuk kínált tartalmak megvásárlására. Természetesen a szolgáltatások mindhárom operátor előfizetői számára elérhetővé tehetők. Az egyes szolgáltatások elérhetősége más mobilszolgáltatók hálózataiból a tartalomszolgáltató és a mobilszolgáltatók megállapodásának függvénye.

Eseménydíjas szolgáltatások

Eseménydíjas számlázású szolgáltatás alatt azt értjük, amikor az előfizető telefonhívással éri el a megadott szolgáltatást. E szolgáltatások végződtetéseként az előfizető élőhangos partnert vagy egy végberendezést jellemzően egy IVR-t – interactive voice response), ahol készüléke billentyűi segítségével választhatja ki a számára megfelelő menüpontot.

Az úgynevezett eseménydíjas számlázású szolgáltatások minden esetben olyan szolgáltatást takarnak, melyek elszámolása magához az eseményhez kötődik, azaz az előfizető abban az esetben fizet, ha a hívás végződtetésre került, függetlenül attól, mennyi ideig veszi igénybe a szolgáltatást.

Ez a szolgáltatásforma kiválóan alkalmas a távszavazások lebonyolítására.

Hívás alapú szolgáltatások

Hívás alapú szolgáltatás alatt azt értjük, amikor az előfizető egy 90-es hívószámra kezdeményezett telefonhívással éri el a megadott szolgáltatást. Ezen számok csak a Yettel hálózatából érhetők el.

Ezek a szolgáltatások lehetnek olyan szolgáltatások, melyek végződtetéseként az előfizető közvetlenül és kötetlenül beszélgethet a szolgáltatóval élőszóban, illetve elérhet egy olyan központot (IVR - interactive voice response), ahol készüléke billentyűi segítségével barangolhat a menüpontok között.

Az úgynevezett hívás alapú szolgáltatások minden esetben olyan szolgáltatást takarnak, melyek elszámolása a hívásidő tartamának megfelelően történik, azaz az előfizető a hívásidő mértékét fizeti meg.

Ez a szolgáltatás például az élőszavas tájékoztatások, interaktív kommunikáció megvalósítására alkalmas.

Kapcsolattartás

A Yettel ügyfelei céljainak, igényeinek minél jobb megismerése, és minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében minden ügyfelével ügyfélmenedzserén keresztül tartja a kapcsolatot.

Így ha bármilyen problémája vagy kérdése adódna, keresse ügyfélmenedzserét!