Elektronikus formátumú számlák és hívásrészletezések

Elektronikus számla

 • A szolgáltatás célja: A normál papír számla helyettesítése elektronikusan is hiteles számlával
 • A szolgáltatás szintje: Számlaküldési cím (papíralapú számla helyett állítjuk ki számlaküldési címenként)
 • A szolgáltatás díja: Ingyenes
 • Az elállított állomány elérhetősége: Yettel Online felületről letölthető
 • Az elállított állomány tartalma: A papíralapú számlával tökéletesen megegyező adattartalom
 • Az előállított állomány formátuma: PDF és XML (az XML PDF-be ágyazott, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően fokozott biztonságú digitális aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel látunk el)

  Példa elektronikus számlára

Elektronikus hívásrészletezés

 • A szolgáltatás célja: A rendszeres papír hívásrészletezés helyettesítése (vagy annak kiegészítése)
 • A szolgáltatás szintje: Ügyfélszám szintű (megrendelése esetén az ügyfélszám alatt lévő összes előfizetésre elkészítjük az elektronikus hívásrészletezést)
 • A szolgáltatás díja: Ingyenes
 • Az elállított állomány elérhetősége: Yettel Online felületről letölthető
 • Az elállított állomány tartalma: A papíralapú hívásrészletezővel tökéletesen megegyező adattartalom
 • Az előállított állomány formátuma: PDF

  Példa elektronikus hívásrészletezőre

Elektronikus hívásrészletezés csomag

 • A szolgáltatás célja: Az elektronikus hívásrészletezés bővített változata, amely olyan forgalmakat is tartalmaz, amelyek nem kerülnek rá a normál hívásrészletezőkre. Emellett – elektronikus számlával nem rendelkező ügyfeleink számára – a papíralapú számla adatait is tartalmazza az állomány elektronikus formában (hitelesítés és időbélyegző nélkül). Az állomány(ok) adatelemzésre vagy gépi feldolgozásra alkalmasak.
 • A szolgáltatás szintje: Ügyfélszám szintű (Megrendelése esetén az ügyfélszám alatt lévő összes előfizetésre elkészítjük az állományt)
 • Az elállított állomány elérhetősége: Az elkészült állományok 3 hónapig elérhetőek és letölthetőek a Yettel Online felületén, ezt követően törlésre kerülnek és utólagos előállításuk nem lehetséges
 • Az elállított állomány tartalma: Bővített hívásrészletezés (olyan forgalmakat is tartalmaz, amelyek a normál hívásrészletezőn nem kerülnek feltüntetésre) Főszámla1 (papíralapú számlával tökéletesen megegyező adattartalom)
 • Az előállított állomány formátuma: 
  • XML főszámla1
  • Bővített hívásrészletezés CSV és XML formátumban2

Ha a számlázási mód elektronikus (2. pontja), akkor az XML főszámlát nem tartalmazza az állomány, mert azt a számla részeként (hitelesített, időbélyegzővel ellátott formában) kibocsátottuk.

A CSV és XML adattartalomban nem, csak formátumban tér el.

Példa bővített CSV részletezőre

Példa bővített XML részletezőre

Elektronikus hívásrészletezés csomag technikai információi

1. XML számla

2. CSV hívásrészletező

 • Karakterkódolás: UTF-8
 • Elválasztó jel: „;” (egyik mezőben sem szerepelhet „;” jel)
 • A file kizárólag forgalom típusú rekordokat tartalmaz (nem tartalmaz pl. havi- és eseti díjakat, jóváírásokat stb.)

Adattartalma:

#MegnevezésEnglish translationMagyarázatMaximum méret1Formátum2
1Számlaküldési cím sorszámaBilling Entity NumberA számlaküldési cím sorszáma, amelyre az adott forgalom számlázódik9NUM
2Előfizetői számSubscriber_NoA hívószám, amelyről a hívást kezdeményezték11NUM
3MegnevezésPresentation TextA forgalom megnevezése500 (134)STRING
4Hívott szám3Called NumberA hívott szám, de nem minden esetben szám (pl. GPRS forgalom esetében a használt APN)18STRING
4Kitakart szám3Screened NumberA hívott szám kitakarással, de nem minden esetben szám (pl. GPRS forgalom esetében a használt APN)21STRING
5Hívás dátumaCall DateA kezdeményezett tranzakció dátuma8YYYYMMDD
6Hívás időpontjaCall TimeA kezdeményezett tranzakció ideje6HHMISS
7Hivás periódusaPeriodA hívás periódus neve30 (23)STRING
8Számlázott mennyiségBilled QuantityA tranzakció számlázott mennyisége129,2 vagy HMISS
9Számlázott egységUnit Of MeasureA számlázott tranzakció mennyiségének mértékegysége4STRING
10Nettó egységár Net Unit PriceEgységár129,2
11Nettó összegNet PriceA tranzakcióért számlázott nettó összeg
(Számlázott mennyiség*Nettó egységár)
129,2
12Kedvezményes nettó összeg4Net Reduced PriceA tranzakcióért számlázott nettó összeg a kedvezmények figyelembevételével129,2
13ÁfaVatÁFA86,2
14Bruttó egységárTotal (Gross) Unit PriceNettó egységár * (1 + ÁFA/100)129,2
15Bruttó árTotal (Gross) PriceNettó összeg * (1 + ÁFA/100)129,2
16Kedvezményes bruttó összegTotal (Gross) Reduced PriceKedvezményes nettó összeg * (1 + ÁFA/100)129,2
17Egyszeri díj elnevezésOne Time Charge Bill TextEgyszeri díj elnevezése (pl. kapcsolási díj)60 (52)STRING
18Egyszeri díjOne Time ChargeAz egyszeri díj nettó összege129,2
19Roaming szolgáltatóRoaming ProviderRoaming hívás esetén a roaming szolgáltató megnevezése60 (60)STRING
20Roaming országRoaming CountryRoaming hívás esetén a roaming ország megnevezése20 (20)STRING
21Átirányított hívásCall Forward IndicatorMegmutatja, hogy a hívás átirányított volt-e1Y/N
22Step hívás5Step IndicatorMegmutatja, hogy a hívás step hívás volt-e1Y/N
23Hívásrészletezőn szerepelOn Regular Itemization IndicatorMegmutatja, hogy a hívás szerepel-e a papíralapú vagy elektronikus hívásrészletezőn1Y/N
24        Step1 számlázott mennyiség6Step 1 Billed QuantityA step hívás 1. periódusában számlázott mennyiség129,2
25               Step1 nettó egységár6Step 1 Net Unit PriceA step hívás 1. periódusában számlázott nettó egységár129,2
26Step1 nettó összeg6Step 1 Net PriceStep1 számlázott mennyiség*Step1 nettó egységár

12

9,2
27Step2 számlázott mennyiség6Step 2 Billed Quantity129,2
28Step2 nettó egységár6Step 2 Net Unit Price129,2
29Step2 nettó összeg6Step 2 Net Price129,2
30Step3 számlázott mennyiség6Step 3 Billed Quantity129,2
31Step3 nettó egységár6Step 3 Net Unit Price129,2
32Step3 nettó összeg6Step 3 Net Price129,2
33Step4 számlázott mennyiség6Step 4 Billed Quantity129,2
34Step4 nettó egységár6Step 4 Net Unit Price129,2
35Step4 nettó összeg6Step 4 Net Price129,2
36Step5 számlázott mennyiség6Step 5 Billed Quantity129,2
37Step5 nettó egységár6Step 5 Net Unit Price129,2
38Step5 nettó összeg6Step 5 Net Price129,2

1 A Maximum méret az elválasztó jellel együtt értelmezett maximális mező hossz. (Zárójelben a jelenleg használt értékek.) Jelenleg a teljes állomány mezőinek maximális hossza: 1054+40 (673+40).
2 Az árakat a számlázási rendszer 4 tizedes jegy pontossággal számlázza, az egyes hívások árai 2 tizedes jegy pontossággal kerülnek az állományba matematikai kerekítést használva. A ténylegesen kiszámlázott díjak és a hívásrészletezőben feltüntetett árak között kerekítési különbség van, ezért ebből adódó eltérések lehetnek!
3 A ‘Hívott szám’/’Kitakart szám’ közül csak az egyik jelenik meg attól függően, mi az alapértelmezett beállítás.
4 Nem tartalmazza a diszkont típusú kedvezményeket, amelyek a számlazáráskor kerülnek jóváírásra. A diszkont típusú kedvezmények külön soron szerepelnek a részletezőben, negatív összeggel feltüntetve. 
5 Step hívásoknak nevezzük azokat a hívásokat, amelyek esetében egy felépített hívás közben megváltozhat az árazás. Pl. „5 perc után 0Ft” szolgáltatás. 
6 A mező csak akkor kerül bele a CSV file-ba, ha volt Step hívás.

3. XML hívásrészletező

 • Karakterkódolás: UTF-8
 • Adattartalma megegyezik a 2-es pontban leírt CSV-ben található adatokkal.
 • A file kizárólag forgalom típusú rekordokat tartalmaz (nem tartalmaz pl. havi- és egyszeri díjakat, jóváírásokat stb.)

A termékek megrendelésével kapcsolatban forduljon bizalommal ügyfélmenedzseréhez vagy hívja Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a 1220-as telefonszámon!