Mobilozz kényelmesen az EU-ban is

Az EU-n belül, valamint az 1-es roaming díjzóna más országaiban alapesetben a belföldivel azonos árakon és feltételekkel vehetők igénybe a roaming mobilszolgáltatások.

Ha az EU-ba, ill. az 1-es díjzónába utazol, a hanghívásért, az SMS- és MMS-küldésért, valamint az adatforgalmazásért fizetendő díjak alapesetben megegyeznek a tarifacsomagod szerinti, belföldi, más mobilhálózat irányába érvényes díjakkal.  

Amennyiben tarifacsomagodhoz tartozik perc-, SMS-, vagy egyéb leforgalmazható havidíj keret, úgy az roaming során is felhasználható.

Internet csomagok


Az EU Roaming díjszabás további jellemzői:

A kizárólag a Yettel hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. 

A tarifacsomagokban és kiegészítő adatszolgáltatásokban foglalt belföldi adatkeretek tarifacsomagonként különböző mértékben ugyan, de felhasználhatóak az EU-ban is.  Egyes tarifacsomagokhoz külön EU adatkeret tartozik. 

A hanghívások fogadása díjmentes külföldön is. 

Igénybevétel lényegi feltétele: 

Az Európai roaming díjszabás azon előfizetők számára vehető igénybe, akik életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak és az 1-es roaming díjzónába csak időszakosan utaznak. 
Amennyiben a méltányos használatra vonatkozó feltételek nem teljesülnek  a megelőző 4 hónap mobilhasználatát tekintve, akkor az adott előfizetés adott típusú forgalmára többletdíj kerülhet felszámításra az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna más országaiban történő barangolás során.

 
Az 1-es díjzóna országai:
Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus (Észak-Ciprus 2-es zóna), Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, St. Martin, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Kanári-szigetek, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

 
Díjszabás jellemzői részletesen: 
 

Az 1-es roaming díjzónából kezdeményezett, Magyarországra vagy bármely 1-es roaming díjzónába tartozó országba irányuló hanghívásért előfizetőinknek a tarifacsomagjuk és az igénybe vett egyéb kiegészítő szolgáltatásaik szerinti, hálózaton kívüli belföldi (más mobil vagy vezetékes) irányba történő hívásindításra érvényes díjat kell fizetniük.  Amennyiben a tarifacsomag vagy a kiegészítő szolgáltatások tartalmaznak olyan perc keretet, ami minden irányba, ill. más mobil vagy vezetékes irányba felhasználható, akkor a hívás során ezek a keretek fogynak, a kimerítésüket követően pedig ugyancsak a belföldi, hálózaton kívüli díjak kerülnek terhelésre.

A kizárólag a Yettel Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során kezdeményezett hívásokra ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes perc keretek fogynak.

Az 1-es roaming díjzónából indított hanghívások esetén alkalmazott számlázási egység megegyezik az igénybe vett tarifacsomag és kiegészítő szolgáltatások belföldi számlázási egységével. Ez a legtöbb tarifacsomag esetén perc alapú számlázást jelent.

Az 1-es roaming díjzónából Magyarországra vagy bármely 1-es roaming díjzónába tartozó országba küldött üzenetért előfizetőinknek a tarifacsomagjuk és az igénybe vett egyéb kiegészítő szolgáltatásaik szerinti, hálózaton kívüli belföldi (más mobil vagy vezetékes) irányra érvényes díjat kell fizetniük. Amennyiben a tarifacsomag vagy a kiegészítő szolgáltatások tartalmaznak olyan SMS- vagy MMS keretet, ami minden irányba, ill. más mobil vagy vezetékes irányba felhasználható, akkor a ezek a keretek használhatók az EU-ban történő barangolás során. A keretek kimerítését követően a belföldi, hálózaton kívüli díjak kerülnek terhelésre.

A kizárólag a Yettel Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során küldött üzenetekre ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes SMS- és MMS keretek fogynak.

A számlázási egység megegyezik a belföldön is alkalmazott számlázási egységgel (db).

Hangalapú tarifacsomag (pl. Yettel Prime M Net, Yettel Blue+) igénybevétele esetén az abban és a külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokban foglalt adatmennyiség teljes vagy meghatározott, különböző mértékű része felhasználható az roaming 1. díjzónában történő barangolás során is. A korlátlan adatmennyiséget tartalmazó csomagokhoz minden esetben (kivéve a csak belföldön igénybe vehető Yettel TV szolgáltatást) szolgáltatásonként és tarifacsomagonként meghatározott mértékű EU-ban felhasználható adatkeret tartozik.  Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatkeretet meghaladó forgalmazás esetén a belföldi díjon felül többletdíj terhelődik. Amennyiben kiegészítő adatjegy vásárlására kerül sor, úgy az abban foglalt keret kerül felhasználásra, és a keret kimerítéséig többletdíj nem kerül terhelésre.
A nem korlátlan adatkerettel rendelkező tarifacsomagok és szolgáltatások esetében, amennyiben roaming adatforgalmazás során a teljes EU-s adatkeret felhasználásra kerül, a mobilnet használat a továbbiakban az 1-es díjzónában nem lehetséges. Az  adatforgalmazás ebben az esetben egyszeri adatjegyek vásárlásával folytatható.
Az EU-s adatkeretek nem plusz adatkeretet jelentenek a meglévő belföldi keretek felett, hanem a belföldi keretek egy része (vagy egésze) nagyobb földrajzi területen használható fel azáltal, hogy nem csupán belföldön, hanem az 1-es roaming díjzónában is érvényes.
A Yettel Blue előfizetők számára elérhető szolgáltatással az egy számlázási azonosító alatt akár különböző tarifákkal rendelkező előfizetők is megoszthatják egymás között korlátos adatkereteiket, de érvényesülnek a méltányos használatra vonatkozó feltételekben meghatározott mennyiségi korlátozások (pl. egy 3 GB-os kiegészítő adatjegyből az EU-ban felhasználható adatmennyiség 2 GB). A korlátot meghaladó mértékű adatforgalmazás esetén a belföldi kvóta eléréséig, értesítést követően többletdíj terhelésére kerül sor, melynek mértéke bruttó 0,61 Ft/MB.
A hanghívások kezdeményezésére és fogadására nem alkalmas, adat alapú tarifacsomag (pl. Yettel Hordozható Internet tarifacsomagok) igénybevétele esetén az abban és a külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokban foglalt belföldi adatmennyiségnek meghatározott része használható fel az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban is. Ez az adatmennyiség csomagonként eltérő. Az 1-es roaming díjzónában és az EU-ban felhasználható adatkeretet meghaladó forgalmazás esetén a belföldi keret kimerüléséig a belföldi díjon felül többletdíj terhelődik.
 

Adatkeretek összefoglaló táblázata

A visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használat megelőzése érdekében a Yettel az alábbi méltányos használat feltételeket alkalmazza a hang-, üzenetküldés (SMS, MMS) és adatszolgáltatások vonatkozásában:

A Szabályozott Európai roaming díjszabás az Előfizető életvitelszerű magyarországi tartózkodása és az 1-es roaming díjzónában történő időszakos utazása esetén vehető igénybe. Ehhez kapcsolódóan a Yettel minden előfizetésre vonatozóan két kritérium teljesülését vizsgálja, a megelőző 4 hónap mobil használati adatainak tekintetében:

1) Tartózkodási kritérium: életvitelszerű magyarországi tartózkodásnak az minősül, ha az Előfizető a hívószámát a vizsgálatot megelőző 4 hónap vonatkozásában túlnyomórészt (több mint 50%-ban) belföldön használja.

2) Forgalmazási kritérium: a belföldi és a 2-3-as roaming díjzónában együttesen bonyolított hang-, SMS-, MMS- és mobilnet forgalomnak meg kell haladnia az 1-es roaming díjzónában bonyolított hang-, SMS-, MMS- és mobilnet forgalmat.

Amennyiben a fenti kritériumok valamelyike nem teljesül, úgy az adott előfizetés adott típusú forgalmára (indított hanghívás, hívásfogadás, SMS, MMS, mobilnet) többletdíj kerülhet alkalmazásra az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna más országaiban történő barangolás során. További részletek.

Az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna országaiban történő barangolás során többletdíjak akkor kerülnek alkalmazásra, ha:

  • a méltányossági feltételek nem teljesülnek, vagy
  • az adatforgalmazás mértéke meghaladja az adott tarifacsomaghoz vagy kiegészítő adat szolgáltatáshoz tartozó EU-ban felhasználható adatkeretet.
Többletdíjak 2024. május 15-től (bruttó):
  • Hanghívás indítása: 10,83 Ft / perc
  • Hanghívás fogadása: 0,98 Ft / perc
  • SMS küldés: 1,97 Ft / SMS
  • MMS Küldés: 9,85 Ft / MMS
  • Adatforgalom: 0,61 Ft / MB

További információt az egyes tarifacsomagok, szolgáltatások oldalán, valamint a Díjszabásban találsz.