var gtmExponeaConfig = { target: 'https://api-erica.pannon.hu', token: '3aaa625a-71d2-11eb-a41d-0eef85269f59', new_experiments: 'sync', track: { google_analytics: false, visits: true, default_properties: { source: 'WEB', language: 'hu', logged_in: false} } }; if (false) { gtmExponeaConfig.push = { safari: { websitePushID: 'web.hu.yettel' }, } } !function(e,n,t,i,o,r){var a=4e3,c="xnpe_async_hide";function s(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n]=function(){e._.push([n.toString(),arguments])},e}),{_:[]})}function m(e,n,t){var i=t.createElement(n);i.src=e;var o=t.getElementsByTagName(n)[0];return o.parentNode.insertBefore(i,o),i}r.target=r.target||"https://api.exponea.com",r.file_path=r.file_path||r.target+"/js/exponea.min.js",e[t]=s(["anonymize","initialize","identify","update","track","trackLink","trackEnhancedEcommerce","getHtml","showHtml","showBanner","showWebLayer","ping","getAbTest","loadDependency","getRecommendation","reloadWebLayers"]),e[t].notifications=s(["isAvailable","isSubscribed","subscribe","unsubscribe"]),e[t].snippetVersion="v2.1.0",function(e,n,t){e[n]["_"+t]={},e[n]["_"+t].nowFn=e[t]&&e[t].now?e[t].now.bind(e[t]):Date.now,e[n]["_"+t].snippetStartTime=e[n]["_"+t].nowFn()}(e,t,"performance"),function(e,n,t,i,o,r){e[o]={sdk:e[i],sdkObjectName:i,skipExperiments:!!t.new_experiments,sign:t.token+"/"+(r.exec(n.cookie)||["","new"])[1],path:t.target}}(e,n,r,t,o,RegExp("__exponea_etc__"+"=([\w-]+)")),function(e,n,t){m(e.file_path,n,t)}(r,i,n),function(e,n,t,i,o,r,s){if(e.new_experiments){!0===e.new_experiments&&(e.new_experiments={});var p=e.new_experiments.hide_class||c,u=e.new_experiments.timeout||a,_=encodeURIComponent(r.location.href.split("#")[0]),l=e.target+"/webxp/"+n+"/"+r[t].sign+"/modifications.min.js?http-referer="+_+"&timeout="+u+"ms";"sync"===e.new_experiments.mode&&r.localStorage.getItem("__exponea__sync_modifications__")?function(e,n,t,i,o){t[o][n]="<"+n+' src="'+e+'">",i.writeln(t[o][n]),i.writeln("<"+n+">!"+o+".init && document.writeln("+o+"."+n+'.replace("/'+n+'/", "/'+n+'-async/").replace("><", " async><"))")}(l,n,r,s,t):function(e,n,t,i,o,r,a,c){r.documentElement.classList.add(e);var s=m(t,i,r);function p(){o[c].init||m(t.replace("/"+i+"/","/"+i+"-async/"),i,r)}function u(){r.documentElement.classList.remove(e)}s.onload=p,s.onerror=p,o.setTimeout(u,n),o[a]._revealPage=u}(p,u,l,n,r,s,o,t)}}(r,i,o,0,t,e,n),function(e,n,t){e[n].start=function(i){i&&Object.keys(i).forEach((function(e){return t[e]=i[e]})),e[n].initialize(t)}}(e,t,r)}(window,document,"exponea","script","webxpClient", gtmExponeaConfig); 1;

Mobilozz kényelmesen az EU-ban is

Az EU-n belül, valamint az 1-es roaming díjzóna más országaiban alapesetben a belföldivel azonos árakon és feltételekkel vehetők igénybe a roaming mobilszolgáltatások.

Ha az EU-ba, ill. az 1-es díjzónába utazol, a hanghívásért, az SMS- és MMS-küldésért, valamint az adatforgalmazásért fizetendő díjak alapesetben megegyeznek a tarifacsomagod szerinti, belföldi, más mobilhálózat irányába érvényes díjakkal.  

Amennyiben tarifacsomagodhoz tartozik perc-, SMS-, vagy egyéb leforgalmazható havidíj keret, úgy az roaming során is felhasználható.

Internet csomagok


Az EU Roaming díjszabás további jellemzői:

A kizárólag a Yettel hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. 

A tarifacsomagokban és kiegészítő adatszolgáltatásokban foglalt belföldi adatkeretek tarifacsomagonként különböző mértékben ugyan, de felhasználhatóak az EU-ban is.  Egyes tarifacsomagokhoz külön EU adatkeret tartozik. 

A hanghívások fogadása díjmentes külföldön is. 

Igénybevétel lényegi feltétele: 

Az Európai roaming díjszabás azon előfizetők számára vehető igénybe, akik életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak és az 1-es roaming díjzónába csak időszakosan utaznak. 
Amennyiben a méltányos használatra vonatkozó feltételek nem teljesülnek  a megelőző 4 hónap mobilhasználatát tekintve, akkor az adott előfizetés adott típusú forgalmára többletdíj kerülhet felszámításra az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna más országaiban történő barangolás során.

 
Az 1-es díjzóna országai:
Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus (Észak-Ciprus 2-es zóna), Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, St. Martin, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Kanári-szigetek, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

 
Díjszabás jellemzői részletesen: 
 

Az 1-es roaming díjzónából kezdeményezett, Magyarországra vagy bármely 1-es roaming díjzónába tartozó országba irányuló hanghívásért előfizetőinknek a tarifacsomagjuk és az igénybe vett egyéb kiegészítő szolgáltatásaik szerinti, hálózaton kívüli belföldi (más mobil vagy vezetékes) irányba történő hívásindításra érvényes díjat kell fizetniük.  Amennyiben a tarifacsomag vagy a kiegészítő szolgáltatások tartalmaznak olyan perc keretet, ami minden irányba, ill. más mobil vagy vezetékes irányba felhasználható, akkor a hívás során ezek a keretek fogynak, a kimerítésüket követően pedig ugyancsak a belföldi, hálózaton kívüli díjak kerülnek terhelésre.

A kizárólag a Yettel Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során kezdeményezett hívásokra ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes perc keretek fogynak.

Az 1-es roaming díjzónából indított hanghívások esetén alkalmazott számlázási egység megegyezik az igénybe vett tarifacsomag és kiegészítő szolgáltatások belföldi számlázási egységével. Ez a legtöbb tarifacsomag esetén perc alapú számlázást jelent.

Az 1-es roaming díjzónából Magyarországra vagy bármely 1-es roaming díjzónába tartozó országba küldött üzenetért előfizetőinknek a tarifacsomagjuk és az igénybe vett egyéb kiegészítő szolgáltatásaik szerinti, hálózaton kívüli belföldi (más mobil vagy vezetékes) irányra érvényes díjat kell fizetniük. Amennyiben a tarifacsomag vagy a kiegészítő szolgáltatások tartalmaznak olyan SMS- vagy MMS keretet, ami minden irányba, ill. más mobil vagy vezetékes irányba felhasználható, akkor a ezek a keretek használhatók az EU-ban történő barangolás során. A keretek kimerítését követően a belföldi, hálózaton kívüli díjak kerülnek terhelésre.

A kizárólag a Yettel Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során küldött üzenetekre ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes SMS- és MMS keretek fogynak.

A számlázási egység megegyezik a belföldön is alkalmazott számlázási egységgel (db).

Hangalapú tarifacsomag (pl. Yettel Prime M Net, Yettel Blue+) igénybevétele esetén az abban és a külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokban foglalt adatmennyiség teljes vagy meghatározott, különböző mértékű része felhasználható az roaming 1. díjzónában történő barangolás során is. A korlátlan adatmennyiséget tartalmazó csomagokhoz minden esetben (kivéve a csak belföldön igénybe vehető Yettel TV szolgáltatást) szolgáltatásonként és tarifacsomagonként meghatározott mértékű EU-ban felhasználható adatkeret tartozik.  Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatkeretet meghaladó forgalmazás esetén a belföldi díjon felül többletdíj terhelődik. Amennyiben kiegészítő adatjegy vásárlására kerül sor, úgy az abban foglalt keret kerül felhasználásra, és a keret kimerítéséig többletdíj nem kerül terhelésre.
A nem korlátlan adatkerettel rendelkező tarifacsomagok és szolgáltatások esetében, amennyiben roaming adatforgalmazás során a teljes EU-s adatkeret felhasználásra kerül, a mobilnet használat a továbbiakban az 1-es díjzónában nem lehetséges. Az  adatforgalmazás ebben az esetben egyszeri adatjegyek vásárlásával folytatható.
Az EU-s adatkeretek nem plusz adatkeretet jelentenek a meglévő belföldi keretek felett, hanem a belföldi keretek egy része (vagy egésze) nagyobb földrajzi területen használható fel azáltal, hogy nem csupán belföldön, hanem az 1-es roaming díjzónában is érvényes.
A Yettel Blue előfizetők számára elérhető szolgáltatással az egy számlázási azonosító alatt akár különböző tarifákkal rendelkező előfizetők is megoszthatják egymás között korlátos adatkereteiket, de érvényesülnek a méltányos használatra vonatkozó feltételekben meghatározott mennyiségi korlátozások (pl. egy 3 GB-os kiegészítő adatjegyből az EU-ban felhasználható adatmennyiség 2 GB). A korlátot meghaladó mértékű adatforgalmazás esetén a belföldi kvóta eléréséig, értesítést követően többletdíj terhelésére kerül sor, melynek mértéke bruttó 0,93 Ft/MB.
A hanghívások kezdeményezésére és fogadására nem alkalmas, adat alapú tarifacsomag (pl. Yettel Hordozható Internet tarifacsomagok) igénybevétele esetén az abban és a külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokban foglalt belföldi adatmennyiségnek meghatározott része használható fel az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban is. Ez az adatmennyiség csomagonként eltérő. Az 1-es roaming díjzónában és az EU-ban felhasználható adatkeretet meghaladó forgalmazás esetén a belföldi keret kimerüléséig a belföldi díjon felül többletdíj terhelődik.
 

Adatkeretek összefoglaló táblázata

A visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használat megelőzése érdekében a Yettel az alábbi méltányos használat feltételeket alkalmazza a hang-, üzenetküldés (SMS, MMS) és adatszolgáltatások vonatkozásában:

A Szabályozott Európai roaming díjszabás az Előfizető életvitelszerű magyarországi tartózkodása és az 1-es roaming díjzónában történő időszakos utazása esetén vehető igénybe. Ehhez kapcsolódóan a Yettel minden előfizetésre vonatozóan két kritérium teljesülését vizsgálja, a megelőző 4 hónap mobil használati adatainak tekintetében:

1) Tartózkodási kritérium: életvitelszerű magyarországi tartózkodásnak az minősül, ha az Előfizető a hívószámát a vizsgálatot megelőző 4 hónap vonatkozásában túlnyomórészt (több mint 50%-ban) belföldön használja.

2) Forgalmazási kritérium: a belföldi és a 2-3-as roaming díjzónában együttesen bonyolított hang-, SMS-, MMS- és mobilnet forgalomnak meg kell haladnia az 1-es roaming díjzónában bonyolított hang-, SMS-, MMS- és mobilnet forgalmat.

Amennyiben a fenti kritériumok valamelyike nem teljesül, úgy az adott előfizetés adott típusú forgalmára (indított hanghívás, hívásfogadás, SMS, MMS, mobilnet) többletdíj kerülhet alkalmazásra az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna más országaiban történő barangolás során. További részletek.

Az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna országaiban történő barangolás során többletdíjak akkor kerülnek alkalmazásra, ha:

  • a méltányossági feltételek nem teljesülnek, vagy
  • az adatforgalmazás mértéke meghaladja az adott tarifacsomaghoz vagy kiegészítő adat szolgáltatáshoz tartozó EU-ban felhasználható adatkeretet.
Többletdíjak 2023. május 15-től (bruttó):
  • Hanghívás indítása: 10,90 Ft / perc
  • Hanghívás fogadása: 5,35 Ft / perc
  • SMS küldés: 1,99 Ft / SMS
  • MMS Küldés: 9,91 Ft / MMS
  • Adatforgalom: 0,62 Ft / MB

További információt az egyes tarifacsomagok, szolgáltatások oldalán, valamint a Díjszabásban találsz.