Kiegészítő adatjegyek nagyvállalati ügyfelek részére


 

Egyszeri Üzleti Mobilnet kiegészítő adatjegyek

Egyszeri 1GB üzleti Mobilnet
1145 Ft / megrendelés (nettó)

1 GB belföldi, valamint az EU-ban ill. az 1. díjzónában felhasználható mobilnet 

Egyszeri 5GB üzleti Mobilnet
3206 Ft / megrendelés (nettó)

5 GB belföldi, valamint az EU-ban ill. az 1. díjzónában felhasználható mobilnet 

Egyszeri 10GB üzleti Mobilnet
4007 Ft / megrendelés (nettó)

10 GB belföldi, valamint az EU-ban ill. az 1. díjzónában felhasználható mobilnet 

Egyszeri 15GB üzleti Mobilnet
4351 Ft / megrendelés (nettó)

15 GB belföldi, valamint 13,4 GB az EU-ban ill. az 1. díjzónában felhasználható mobilnet 

Egyszeri 25GB üzleti Mobilnet
5267 Ft / megrendelés (nettó)

25 GB belföldi, valamint 16,2 GB az EU-ban ill. az 1. díjzónában felhasználható mobilnet 

Egyszeri 50GB üzleti Mobilnet
6011 Ft / megrendelés (nettó)

50 GB belföldi, valamint 18,5 GB az EU-ban ill. az 1. díjzónában felhasználható mobilnet 

Egyszeri 100GB üzleti Mobilnet
6526 Ft / megrendelés (nettó)

100 GB belföldi, valamint 20,1 GB az EU-ban ill. az 1. díjzónában felhasználható mobilnet 

Egyszeri korlátlan üzleti Mobilnet
9160 Ft / megrendelés (nettó)

Korlátlan adat belföldön, valamint 28,1 GB az EU-ban ill. az 1. díjzónában felhasználható mobilnet 


A roaming adatkeretek 2023. április 5-től érvényesek az EU-ban és az 1. díjzóna országaiban.
Az egyszeri üzleti mobilnet adatjegyek nem elérhetőek azon hívószámokra, amelyeken aktív a Vállalati Mobilnet 20 MB, vagy Vállalati Mobilnet 50 MB adatcsomag.

A honlapon megjelölt díjtételek évente várhatóan, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével változnak, a közlemény közzétételét követő 60 napon belül.


További információk
 

Megrendelés, aktiválás:


Megrendeléssel kapcsolatban keresse ügyfélmenedzserét, vagy hívja a 1779-es kiemelt ügyfélszolgálati számot. 
Az adatcsomagot megrendeléstől számított 72 órán belül aktiváljuk. Aktiválásról SMS-t küldünk.
Amennyiben már rendelkezik egyszeri adatjeggyel, és arra rendel egy újabb adatjegyet, abban az esetben a meglévő adatjegyből fennmaradt keret hozzáadódik az újonnan megrendelt adatjegy keretéhez.

  • Az 1 GB, 5 GB, 10 GB, 15GB, 25 GB, 50 GB, 100 GB és korlátlan egyszeri adatjegy szolgáltatások egyszeri díjas, a tarifacsomag feltételei szerint felhasználható adatmennyiséget tartalmazó szolgáltatások, melyeket a Vállalati tarifába épített mobilinternet csomagokhoz lehet igénybe venni 2022. szeptember 13-tól visszavonásig.  A szolgáltatás megnöveli az éppen rendelkezésre álló, tarifacsomagban foglalt keret mennyiségét.
  • A szolgáltatásban foglalt adatmennyiség az adatjegy megrendeléstől számított 30 teljes napig használható fel. 
  • Amennyiben a korábban megrendelt adatjegy érvényességi idején, azaz 30 napon belül újabb adatjegy rendelés történik, abban az esetben a korábbi rendelésből még fel nem használt adatmennyiséghez hozzáadódik az újabb adatjegyben foglalt mennyiség és a teljes adatkeret az utolsó adatjegy megrendelésétől számított 30 napig használható fel.
  • Egyszeri adatjegy többször is rendelhető, akár napon belül is. 


Adatmennyiségre vonatkozó információk:

Amennyiben tarifája nem tartalmaz beépített adatmennyiséget, abban az esetben a szolgáltatásokban foglalt keret(ek) felhasználása után a mobilinternet nem lesz elérhető (0/0 kbit/s le- és feltöltési sebesség).
Amennyiben tarifája tartalmaz beépített adatmennyiséget, a kiegészítő adatforgalmi kerete(ke)t a tarifacsomagra vonatkozó ÜÁSZF-ben leírt feltételek szerint lehet felhasználni. A kiegészítő adatforgalmi keret(ek) felhasználása után belföldön forgalmi díjat nem számlázunk, a tarifacsomag szerinti sebességre lassítjuk az ÜÁSZF-ben leírt feltételek szerint.
Az adott számlázási időszakra járó, az 1. roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség felhasználását követően az adatforgalom többletdíj fizetése ellenében vehető igénybe az 1. roaming díjzónában az ÜÁSZF 1. mellékletben (Díjszabás) foglaltak szerint.

A korlátlan adatjegy kizárólag a normál felhasználás szabályainak betartása mellett használható, üzleti célú emberi, nem helyhez kötött (mobil) jellegű felhasználásra az ÜÁSZF-ben leírt feltételek szerint. Nem számít normál felhasználásnak, ha a szolgáltatáscsomaggal nem valós emberi felhasználás történik. (így különösen automatizált hívások lebonyolítása), a kezdeményezett hanghívások vagy a hívások átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban történik, valamint – a hangalapú tarifacsomagban biztosított adathasználatra figyelemmel – az Előfizető a szolgáltatással érintett hívószámon napi 108 GB-ot meghaladó adatforgalmat generál. A adatcsomag nem használható gépek közötti kommunikációra (pl. távfelügyelet). Az adatcsomag  hangalapú és üzenetküldő szolgáltatását kizárólag a SIM kártya vagy eSIM mobileszközbe helyezésével lehet használni; illetőleg azokat tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintő kijelzőket is), ilyen pl. az adapter, modem, alközpont, SMS küldő- és egyéb berendezés. A adatcsomagok ipari célokra nem használhatók, ilyen különösen a telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Yettel jogosult a szolgáltatást a számlázási időszak végéig korlátozni, melynek tényéről az Előfizetőt értesíti. A korlátozás alatt elérhető minimális szolgáltatásokat az ÜÁSZF 3.5. pontja tartalmazza.
Amennyiben többféle mobil internet adatkeretet tartalmazó szolgáltatással rendelkezik egyidejűleg, először mindig az egyszeri adatjegy adatkeretét csökkentjük, annak felhasználása után a havidíjas kiegészítő adatszolgáltatásban foglalt adatmennyiség érhető el, míg végül a tarifacsomagban foglalt adatmennyiség csökken.
 A forgalmi keret csökkentése 0,01 MB-os egységekben történik
SMS-ben értesítjük, ha elhasználta a keret 80%-át, illetve ha eléri a 100%-ot.