Online szerződéskötési feltételek

Alapfogalmak

Online szerződéskötés

A yettel.hu internetes felületen (NetShop) új és meglévő hívószámra is lehetséges mobil távközlési szolgáltatást („mobil szolgáltatás”), illetőleg annak igénybevételéhez kapcsolódó eszköz megvásárlását biztosító szerződést kötni, melynek feltételeit és folyamatát a jelen oldal írja le.

Az „Expressz” megjelölésű kártyás csomagokra szerződést kötni („Expressz regisztráció”) a yettel.hu/aktivalas oldalon, valamint telefonon lehetséges, így jelen feltételek az online Expressz regisztrációra is vonatkoznak.

Szolgáltató

 • Név: Yettel Magyarország Zrt. („Yettel”)
 • Székhely, üzleti tevékenység helyének címe és panaszkezelési cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
 • Telefonos Ügyfélszolgálat: 1220 – a Yettel hálózatából díjmentesen non-stop hívható
 • Információs vonal: 06-20/200-0000 – belföldről hálózaton belüli díjon, míg külföldről a hívó tartózkodási helye szerinti országból magyarországi irányban indított díjon non-stop hívható
 • Cégjegyzékszám: 13-10-040409
 • Adószám: 11107792-2-44
 • Csomagküldő ker. nyilvántartási szám: C/004062
 • Üzlethelyiségek: Értékesítési Pontok

Előfizető

Az a magánszemély, aki új vagy meglévő előfizetése (hívószáma) kapcsán a jelen feltételeket elfogadja, és a yettel.hu internetes felületen (NetShop) eszközt, mobil távközlési szolgáltatást (alap-, illetőleg kiegészítő szolgáltatást) rendel meg, vagy az a magánszemély, aki új előfizetése (hívószáma) kapcsán a jelen feltételeket elfogadja, és a yettel.hu/aktivalas oldalon Expressz regisztrációt végez el.

Az a jogi személy (pl. cég, egyéni vállalkozás), aki meglévő előfizetése (hívószáma) kapcsán a jelen feltételeket elfogadja, és a Yettel honlapján eszközt, mobil távközlési szolgáltatást (alap-, illetőleg kiegészítő szolgáltatást) rendel meg.

Szállító

Az online szerződéskötés – az Expressz regisztráció kivételével – kiszállítással jár.

A megrendelést és a hozzá tartozó dokumentumokat (pl. számla, átvételi dokumentum) a Yettel megbízott partnere, a Magyar Posta szállítja ki az Előfizető által megadott kiszállítási címre.

Online szerződéskötési feltételek hatálya

A Yettel online szerződéskötő felülete belföldről és külföldről is elérhető, ugyanakkor a Yettel megrendelést kizárólag magyarországi kiszállítási címre, Expressz regisztrációt magyarországi címre fogad el.

A Yettel fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételeket részben vagy egészben módosítsa, mely annak közzétételekor lép hatályba. A jelen feltételek elfogadásának minősül, ha az Előfizető a yettel.hu felületen megrendelést ad le.

A mobil szolgáltatás, illetőleg eszköz lényeges tulajdonságai

A Yettel Magyarország területén, a hatályos magyar jogszabály alapján, mobil távközlési szolgáltatást nyújt: hang- és/vagy adatátvitelt (alapszolgáltatás), valamint kiegészítő szolgáltatásokat. Az alapszolgáltatást meghatározó tarifacsomagot és a megrendelt kiegészítő szolgáltatásokat az online szerződéskötő felület „Jóváhagyás” oldala, a Szerződésösszefoglaló, valamint az egyedi előfizetői szerződés („EESZ”) 3.1 pontja tartalmazza. Itt található meg a szolgáltatás típusa is, mely lehet számlás vagy kártyás.

 • A számlás Előfizető a szolgáltatás rendszeres díjait [tarifacsomag és kiegészítő szolgáltatás(ok) havidíja, kiegészítő szolgáltatás(ok) eseti díja, forgalmi díjak] a Yettelnek utólag, számla alapján fizeti meg.
 • A kártyás Előfizető a szolgáltatások díjait előre, feltöltés útján fizeti meg.

A Yettel által nyújtott kedvezmény fejében a számlás Előfizető határozott idejű szerződést köt (hűséget vállal), aminek tartama 12/24 hónap (Szerződésösszefoglaló „lejárat” mező, EESZ 4.2 pont), ez egyben az Előfizető kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama. A lejárattal új, határozatlan idejű szerződés jön létre változatlan hívószámra, az aktuális ÁSZF szerinti feltételekkel, - kivéve, ha az Előfizető a határozott időtartam (hűségidő) lejárta előtt másképp rendelkezik (pl. kedvezmény fejében újabb hűséget vállal).

Ha a Yettel nem nyújt kedvezményt, nem történik hűségvállalás, s a számlás Előfizető határozatlan idejű szerződést köt (Szerződésösszefoglaló „lejárat” mező, EESZ 4.2 pont), így az Előfizető kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama nem értelmezhető.

A kártyás Előfizető határozott idejű szerződést köt, aminek tartama 180 nap (Szerződésösszefoglaló „lejárat” mező, EESZ 4.2 pont), ez egyben az Előfizető kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama. A kártyás szerződés időtartama egyenlegfeltöltéssel szabályozható: a feltöltéssel új, határozott idejű szerződés jön létre változatlan hívószámra, az aktuális ÁSZF szerinti feltételekkel, a szerződés időtartama a feltöltés összegétől függően alakul.

Amennyiben a szerződéskötés eszköz megvásárlásával jár, az eszköz gyártója, típusa az online szerződéskötő felület „Jóváhagyás” oldalon feltüntetésre kerül, illetve ezek mellett egyedi azonosítója megtalálható a Szerződésösszefoglalón, az egyedi előfizetői szerződés („EESZ”) 3.7 pontjában és a készülék dobozán; míg annak tulajdonságai (pl. okostelefon/hagyományos telefon internettel vagy anélkül) a yettel.hu weboldalon és a készülék dobozán találhatók.

Expressz regisztráció esetén eszközvásárlás nem történik, mivel arra a Yettellel történő szerződéskötést megelőzően, az Expressz csomag megvásárlásával kerülhet sor – attól függően, hogy a csomag tartalmaz-e készüléket vagy sem. Az Expressz csomagon megtalálható az eszköz gyártója, típusa; míg annak tulajdonságai (pl. okostelefon/hagyományos telefon internettel vagy anélkül) a készülék dobozán találhatók meg.

Hanghívásra alkalmas kártyás hívószámok maximális darabszáma

Egyazon egyéni (lakossági) Előfizető összesen 10 db, egyazon üzleti Előfizető összesen 50 db hanghívásra alkalmas kártyás hívószámmal rendelkezhet („limit”). Emiatt az Előfizető a szerződéskötéskor nyilatkozik arról, hogy a hanghívásra alkalmas Kártyás hívószámai darabszáma az online szerződéskötéssel együtt sem éri el a fenti limitet. Az Előfizető egyben tudomásul veszi, hogy amennyiben hanghívásra alkalmas Kártyás előfizetései darabszáma a fenti számot meghaladja, a Yettel a szerződést azonnali hatállyal megszünteti. További információk

Az online szerződéskötés folyamata

Az online szerződéskötés a yettel.hu internetes felületen (NetShop) zajlik a termék kiválasztásával, a folyamat lépéseinek megtételével, valamint a jelen feltételek elfogadásával - ezek bármelyike hiányában a szerződéskötés nem teljesíthető. Az Expressz regisztráció menete is egyező – azzal a különbséggel, hogy az a yettel.hu/aktivalas oldalon zajlik és termék kiválasztásával nem jár.

A szerződéskötés a „Jóváhagyás” oldalon szereplő adatok alapján a "Megrendelés" gombra kattintással történik (megrendelés). A megrendelés beérkezését a megadott e-mail címre küldött üzenetben visszaigazoljuk. Amennyiben visszaigazolás nem kerül kiküldésre, az a megrendelés elutasításának minősül.

A megrendelés bármikor megszakítható, valamint a csomag tartalma a megrendelést megelőzően elmenthető, illetőleg a vásárlás személyesen, Yettel Értékesítési Ponton is folytatható. Az elmentett, valamint az Értékesítési Ponton véglegesíteni kívánt csomag tartalmáról a Yettel – az oldalon kiválasztott módon – SMS-ben vagy e-mailben értesítést küld, továbbá annak véglegesítésére 72 órán belül van lehetőség az Online megrendelési felületen, vagy a Yettel Értékesítési Pontok bármelyikén. A csomag elmentése, illetve a vásárlás Értékesítési Ponton történő befejezésének kiválasztása esetén a művelet nem minősül megrendelésnek, abból szerződéskötési vagy átvételi kötelezettség nem keletkezik. Ezen opciók bármelyikének megjelölése esetén a felületen megjelenített árak, készlet-, és forgalmi előleg információk tájékoztató jellegűek, így azok a megrendelésig vagy személyes vásárlásig (szerződéskötésig) módosulhatnak.

A visszaigazolás után a Yettel 3 munkanapon belül telefonon vagy SMS-ben tájékoztatja az Előfizetőt, amennyiben a megrendelés bármilyen okból nem vagy nem a megrendelés szerint teljesíthető.

Meglévő Yetteles előfizetők Bónusz Program illetve forgalmi előleg kedvezményekben részesülhetnek. A kedvezményeket regisztrált előfizetőként a belépést követően vagy egyszeri belépési kód használata után érvényesíthetik.

Regisztráció nélküli, egyszeri kóddal történő belépés és megrendelés meglévő Yettel előfizetőknek

(Expressz regisztráció esetén nem elérhető.)

Hívószám megadása

A Telefonszám mezőben a meglévő Yetteles hívószámot szükséges megadni, melyre SMS-ben egy 6 számjegyű kódot küldünk ki a +36209000782-es hívószámról (Az sms mintaszövege: "A belépéshez szükséges megerősítő kód: 123456 Biztonsága érdekében ezt a kódot senkivel se ossza meg, csak Ön használja!"). Az SMS-ben megküldött kód kizárólag egyszer adható meg a felületen. Sikertelen bejelentkezést követően új kód kérhető a fenti lépés megismétlésével.

A felületen a Megerősítő kód megadásával megtörténik a megrendelési jogosultság lekérdezése, majd jogosultság esetén a személyre szabott ajánlat megjelenítése. Amennyiben az Előfizető nem jogosult a megrendelésre, a felületen erről tájékoztatást kap.

Megrendelés

A sikeres bejelentkezés után a szükséges adatok megadásával, a fizetési mód kiválasztásával, valamint a jelen tájékoztató elfogadásával a kiválasztott termék megrendelésre kerül.

Tipp: Személyre szabott ajánlatkérésre lehetőség van a Yettel fiók (fiok.yettel.hu) internetes ügyfélszolgálati felületen is, díjmentes regisztrációt, illetőleg bejelentkezést követően (megrendelés regisztrációval meglévő előfizetőinknek).

Megrendelési folyamat új előfizetők számára

A megrendelés első lépéseként előfizetői hívószámot kell kiválasztani, majd a szükséges előfizetői adatok megadása és a fizetési mód megválasztását követően, valamint a jelen tájékoztató elfogadása utána a termék megrendelésre kerül.

A szerződéskötéshez és átvételhez szükséges dokumentumok

Számlás előfizetéshez kapcsolódó ajánlat megrendeléséhez:

 • 1 érvényes fényképes igazolvány és adóigazolvány vagy
 • 2 érvényes fényképes igazolvány (1 elsődleges és 1 másodlagos pl. személyi igazolvány + jogosítvány).

Részletre történő vásárlás feltételei eltérhetnek! További részletek itt.

Kártyás mobilinternet előfizetéshez kapcsolódó ajánlat megrendeléséhez 1 érvényes fényképes igazolvány szükséges. Kártyás hanghívásra alkalmas előfizetéshez kapcsolódó ajánlat megrendeléséhez magyar hatóság által kiállított, személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány szükséges.

Fontos! Mivel az átvételkor a megrendelés során megadott dokumentumo(ka)t kell bemutatni, fokozottan ügyeljen az adatok helyességére a megrendeléskor!

Megrendelés kizárólag az alábbi érvényes, személyazonosításra szolgáló okmányok adatainak megadásával adható le:

 • Magyarországon kiállított régi típusú személyi igazolvány, amely tartalmazza az állandó lakcímet,
 • Magyarországon kiállított régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya,
 • Magyarországon kiállított új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya,
 • Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya,
 • Magyarországra történő beutazásra vagy magyarországi tartózkodásra jogosító okmány/engedély és magyarországi útlevél és lakcímigazoló kártya, illetve hanghívásra alkalmas kártyás előfizetés esetén Magyarországon kiállított útlevél és lakcímigazoló kártya,
 • adóigazolvány (az azon szereplő, 10 számjegyű adóazonosító jel)

Egyéb szervezetek (pl. cég, egyéni vállalkozó stb.) esetén bemutatandó iratokkal kapcsolatos bővebb információ az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 5. mellékletében található.

Fontos információk a megrendeléssel kapcsolatban

A megrendelés utolsó lépéseként egy összesítő oldalon („Jóváhagyás” oldal) láthatóak a megadott adatok, melyek módosíthatók, illetve a teljes megrendelés is törölhető.

A Yettel indokolás nélkül megtagadhatja az interneten keresztül érkező megrendelés teljesítését.

Amennyiben a Yettel a megrendelés feladásától számított 30 napon belül nem tudja teljesíteni a megrendelést, akkor a megrendelés automatikusan törlésre kerül – melyről e-mailben értesíti az Előfizetőt.

Az Előfizető jogosult szerződéskötési szándékától minden jogkövetkezmény nélkül - akár a kiszállításkor, akár az Elállás, felmondás az online megrendelésre tekintettel részben foglaltak szerint– indoklás nélkül elállni.

Fontos! Az Expressz regisztráció a yettel.hu/aktivalas oldalon bekért adatok megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával, kiszállítás nélkül történik. 

Fizetendő díjak és fizetés

A Yettel a megrendelés kapcsán jogosult szerződéskötési előleg, illetve forgalmi előleg kérésére. Amennyiben a Yettel előleget kér, a megrendelés során erről tájékoztatja az Előfizetőt, amelynek elfogadásáról az Előfizetőnek nyilatkoznia kell. Expressz regisztráció kapcsán fizetési kötelezettség nem merül fel, tekintettel arra, hogy a kezdőcsomag díját az Előfizető a szerződéskötést megelőzően megfizette, és kiszállítás nem történik.

A fizetés történhet:

 • a megadott címen helyszínen készpénzzel,
 • az online vásárlás során online bankkártyás fizetéssel.

Számlázás a kiszállítás kapcsán

A Yettel a megrendelt terméket minden esetben - ideértve a készpénzes fizetést is - számlával szállíttatja ki az Előfizető nevére és címére. Amennyiben az Előfizető nem magánszemély (pl. cég), és megbízottja (átvevő) útján veszi át a terméket, akkor a számla az átvevőnek kerül átadásra, a Yettel a szállítást követően eredeti számlát nem állít ki a megrendelésről.

Kiszállítás

A kiszállítás ingyenes.

Átvételkor a "A megrendeléshez és átvételhez szükséges dokumentumok" részben írt és a megrendeléskor megadott dokumentumokat kell bemutatni, más dokumentum bemutatása esetén a termék nem kerül átadásra.

A megrendelt termék kiszállítása kérhető:

 • Magyarország egész területén tetszőleges címre (pl. otthonra, munkahelyre)
 • 2500 Posta átvételi pont valamelyikére
 • Yettel üzletbe

Kiszállítás tetszőleges címre:

A kiszállítás az Előfizető által választott időablakban, munkanapon 8 és 17 óra között történik. A futárcég a kiszállítás napján SMS-ben értesítést küld.

A futár a kiszállítást 2 alkalommal – a választott időablakban és az azt követő munkanapon – is megkísérli, amennyiben a kézbesítés sikertelen, a helyszínen értesítést hagy. Ha az ismételt kézbesítés sem jár sikerrel, akkor az értesítő szerint a megrendelt termék visszakerül a központba.

Kiszállítás PostaPontra vagy Yettel üzletbe

A kiszállítás az Előfizető által választott időablakban történik, amennyiben a csomag az adott PostaPonton/Yettel üzletben átvehető az MPL SMS-ben értesítést küld.

A postán a termék az értesítéstől számított 5 napig átvehető, majd a megrendelt termék visszakerül a központba.
 

Átvétel

Ha az Előfizető nem magánszemély (pl. cég, egyéni vállalkozás stb.), az átvevőnek cégszerű meghatalmazással kell rendelkeznie a termék és számla átvételére és a kapcsolódó szerződések aláírására. Az átvételkor a képviseleti jogot igazoló dokumentumokat be kell mutatni (pl. aláírási címpéldány és cégkivonat), valamint a meghatalmazás eredeti példányát át kell adni – ennek hiányában az átadás nem teljesíthető.

A Yettel az Előfizető megrendelési szándékának befogadását és visszaigazolását követően kiszállítja a terméket, az ahhoz tartozó számlát és az átvételi dokumentumot. Az írásban elektronikus úton létrejött szerződést a Yettel iktatja, valamint azt, a Szerződésösszefoglalót és a jelen feltételeket tartalmazó szerződéskötési tájékoztatót hozzáférhetővé teszi, melyről az Előfizetőt az általa megadott elérhetőségen értesíti. Az Előfizető papíralapú másolatot e dokumentumokról bármikor igényelhet. A szerződéskötéstől történő elállásnak minősül, amennyiben nem kerül sor az eszköz és az ahhoz kapcsolódó dokumentáció átvételére.

Amennyiben az Előfizető 3 hónapon belül legalább 2 alkalommal ad le úgy megrendelést, hogy

 • az általa megadott címre történő kiszállítás sikertelen és az eszközt, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződést nem veszi át, vagy
 • az elállással/felmondással és így eszköz-visszavétellel (ld. „Elállás, felmondás”) jár,

úgy számára a Yettel a következő megrendeléskor a megrendelés teljesítésére kizárólag a Yettel Értékesítési Pontját ajánlja fel.

Rendszeres díjak

A számlás tarifacsomag havidíját a „Jóváhagyás” oldal, a Szerződésösszefoglaló és az EESZ 3.3 pontja tartalmazza. A kártyás tarifacsomagnak nincs havidíja. A havidíj mellett az alapvető forgalmi díjak az EESZ 3.3 pontjában találhatók. A belföldi forgalmi díjak az Előfizető tarifacsomagja és a használat szerint alakulnak, mely alapján az adott forgalom-típushoz tartozó egységárat szorozni kell a Yettel által mért használattal. Amennyiben a tarifacsomag kedvezményt (pl. perc, adatmennyiség) tartalmaz, akkor a forgalmi díjak összege a tarifacsomagban foglalt kedvezménynek megfelelően csökken. A további díjak, kiegészítő szolgáltatások megtalálhatók az ÁSZF-ben, ami elérhető a honlapunkon és üzleteinkben.

Ha a számlás Előfizető az eszközt részletvétellel vásárolja meg, akkor a Szerződésösszefoglalóban, és a Részletvételi megállapodásban foglalt havi törlesztőrészlet is fizetendő.

A szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő

A Yettel új hívószámhoz kapcsolódó szerződéskötés esetén a megfelelő adatellenőrzés és az átvételi dokumentáció személyazonosítást követő aláírása napján, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, míg meglévő előfizetéshez (hívószámhoz) kapcsolódó szerződéskötés esetén legkésőbb a kiszállítást követő napon az Előfizető beleegyezésével már biztosítja a mobil szolgáltatást. Az „Expressz” megjelölésű kártyás tarifacsomagra történő szerződéskötést követően az Előfizető beleegyezésével azonnal megkezdődik a mobil szolgáltatás nyújtása.

14 napos cseregarancia

A yettel.hu-n megrendelt mobiltelefonokra és táblagépekre 14 napos cseregaranciát vállalunk!

A yettel.hu-n megrendelt, igénybevételi díjat utólag fizető, tarifahűséggel kötött (számlás) és feltöltőkártyás előfizetéssel vásárolt mobiltelefonokat és táblagépeket az előfizetés aktiválástól számított 14 naptári napon belül leadhatod a Yettel Értékesítési Pontokon, és ez után a készüléket azonos vagy – amennyiben az érték különbözetet a cserekészülék átvételekor megfizeted – magasabb vételárral rendelkező mobiltelefonra vagy táblagépre cserélheted. A csere keretében pénzvisszafizetést nem lehet érvényesíteni, és alacsonyabb értékű készülékre történő cserére sincs lehetőség. Részletvétellel történt vásárlás esetén a csereérték a készülék teljes vételára. A cseregarancia a yettel.hu netshopon keresztül vásárlásra jogosult lakossági és az üzleti előfizetőkre egyaránt érvényes.

Cseregaranciát készülékenként egyszer, valamint – egy előfizető nevén lévő több előfizetés esetén – előfizetőnként évente kizárólag egy alkalommal lehet kérni. Amennyiben például egy időben vagy 1 éven belül 2 készüléket vásárolsz, a cseregaranciát csak az egyik készülékre tudod érvényesíteni.

A cseregarancia érvényesítésére akkor van lehetőség, amennyiben a terméket gyári csomagolásában, a rövid ideig tartó rendeltetésszerű használattal szükségszerűen együtt járó elhasználódás nyomait leszámítva sértetlenül (pl. mechanikai sérülés – karc, törés stb. – és beázás nyomai a készüléken nem találhatók), működőképes állapotban, az eredeti blokkal vagy számlával együtt átadod a Yettel Értékesítési Pont munkatársának.

A cseregaranciával akkor tudsz élni, ha a cserére vonatkozó igényedet az előfizetés aktiválástól számított 14 napos határidőn belül bejelented számunkra.

Az Értékesítési Ponton munkatársaink a készülék állapotát a helyszínen szemrevételezéssel ellenőrzik, és amennyiben minden szükséges feltétel teljesül (és a személyes ügyintézés időpontjáig nem telt el a 14 napos határidő), a cseréről egyidejűleg intézkedik.

Amennyiben a készülék nem sértetlen állapotú, akkor a készülék cseréjét nem tudjuk teljesíteni. A szavatossági, jótállási kötelezettség alá tartozó hiba javítására az általános szabályok szerint kerül sor. A sérült készülék cseréjére díjköteles javítást megrendelése esetén nincs lehetőség.

A cseregarancia teljesítése nem módosítja a vásárlással együtt aláírt, határozott idejű előfizetői szerződés időtartamát.

A cseregaranciát kizárólag mobiltelefonokra és táblagépekre tudod érvényesíteni, a cseregarancia az online vásárolt egyéb termékekre (például laptop, modem, tartozékok) nem vonatkozik, tartozék cserére abban az esetben sincs lehetőség, amennyiben a csereként átvett új mobiltelefonnal vagy táblagéppel a korábban vásárolt tartozék már nem használható.

A 14 napos cseregarancia minden Yettel üzletben érvényesíthető.

A 14 napos cseregarancia 2014. június 23-tól visszavonásig érvényes, kizárólag online megrendelés esetén.

30 napos cseregarancia

A Prime (Prime, Prime Plus, Prime Max) tarifákkal rendelkező ügyfeleknek lehetősége van mobiltelefonokra 30 napos cseregaranciát érvényesíteni!  

A yettel.hu-n online megrendelt, előfizetéssel vásárolt mobiltelefonokat a Prime előfizetés aktiválástól számított 30 naptári napon belül leadhatod a Yettel bármelyik üzletében, és ez után a készüléket azonos vagy – amennyiben az érték különbözetet a cserekészülék átvételekor megfizeted – magasabb vételárral rendelkező mobiltelefonra cserélheted. A csere keretében pénzvisszafizetést nem lehet érvényesíteni, és alacsonyabb értékű készülékre történő cserére sincs lehetőség. Részletfizetéssel történt vásárlás esetén a csereérték a készülék teljes vételára. A cseregarancia a yettel.hu-n keresztül vásárlásra jogosult lakossági és az üzleti előfizetőkre egyaránt érvényes.

Cserét készülékenként egyszer, valamint – egy előfizető nevén lévő több előfizetés esetén – előfizetőnként egy éven belül (és az aktiválástól számított 30 naptári napon belül) kizárólag egy alkalommal lehet kérni. Amennyiben például egy időben vagy 1 éven belül két készüléket vásárolsz, a cseregaranciát csak az egyik készülékre tudod érvényesíteni. A csere érvényesítésére akkor van lehetőség, amennyiben a terméket gyári csomagolásában, a rövid ideig tartó rendeltetésszerű használattal szükségszerűen együtt járó elhasználódás nyomait leszámítva sértetlenül (pl. mechanikai sérülés – karc, törés stb. – és beázás nyomai a készüléken nem találhatók meg), működőképes állapotban, az eredeti blokkal vagy számlával együtt átadod a kijelölt értékesítési pont munkatársának.

Amennyiben a készülék nem sértetlen állapotú, akkor a készülék cseréjét sajnos nem tudjuk teljesíteni. Ha cserélni kívánt készülék futár útján küldted be számunkra, úgy munkatársaink a sérülés észlelése után felveszik veled a kapcsolatot, és egyeztetik a termék visszaszállításának vagy díjköteles javításának feltételeit. A szavatossági, jótállási kötelezettség alá tartozó hiba javítására az általános szabályok szerint kerül sor. A sérült készülék cseréjére díjköteles javítást megrendelése esetén nincs lehetőség.

A 30 napos cseregarancia minden Yettel üzletben érvényesíthető. Találd meg könnyedén a hozzád legközelebb lévő Yettel üzletet!

A kiválasztott értékesítési ponton személyes ügyintézés során munkatársaink az előfizető jogosultságát, a készülék állapotát a helyszínen ellenőrzik, és amennyiben minden szükséges feltétel teljesül (és a személyes ügyintézés időpontjáig nem telt el a 30 napos határidő), a cseréről egyidejűleg intézkedik.
 

Visszavásárlási garancia

A Yettel bizonyos akcióiban visszavásárlási garanciát vállal – az erre utaló jelzés az akció leírásában megtalálható. A visszavásárlási garancia alapján a Yettel a szerződéskötéstől, átvételtől számított, akciós leírásban megadott időn belül (amelybe az átvétel napja beleszámít) vállalja a termék visszavételét és a kifizetett vételár visszatérítését Értékesítési Pontjain. A visszavásárlás feltétele, hogy az eszköz hiánytalanul (készülék, tartozékok, nyomtatványok), eredeti csomagolásában, ép állapotban (pl. mechanikai sérülés - karc, törés stb. – azon nem található) visszaszolgáltatásra kerüljön.

A visszavásárlási garancia érvényesítéséhez az értékesítést igazoló számlát vagy nyugtát, vagy az előfizetői szerződés előfizetői példányát szükséges bemutatni.

Az előfizetői szerződés megszüntetése kapcsán a Yettel és az Előfizető egymással elszámolnak. Ennek keretében az esetlegesen forgalmazott forgalmi díjakat az Előfizető választása szerint a helyszínen - hóközi számlában -, vagy a később kiállított számla alapján rendeznie kell.

Meghibásodásra vonatkozó szabályok (jótállás, szavatosság)

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalomba hozó (gyártó/importőr), mint jótállásra kötelezett, az új eszközökre az értékesítéstől (online megrendelés esetén az átvételtől) számított 1 évig, az újszerű eszközökre pedig az értékesítéstől (online megrendelés esetén az átvételtől) számítva a hirdetésben szereplő időre jótállást vállal - melynek teljesítése a forgalmazót terheli. A vásárlót a Ptk. 6:159-170. §-aiban meghatározott jogok és kötelezettségek is megilletik.

A jótállási jegyen a futárszolgálat képviselője tölti ki a jótállás kezdő időpontját, ami az átvétel napja (a többi adat a Yettel által kerül kitöltésre).

A vásárló a jótálláson kívül szavatossági igényként (kellék-, vagy termékszavatosság) is érvényesítheti jogait. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A Yettel

 • a jótállás terhére bejelentett, meghibásodott terméket javításra, bevizsgálásra csak az érvényes, a termékhez tartozó, és a Yettel általi forgalomba hozatalt igazoló jótállási jegy vagy az értékesítést igazoló számla;
 • a szavatosság terhére bejelentett, meghibásodott terméket javításra, bevizsgálásra csak az értékesítést igazoló számla egyidejű átadása mellett fogad el, és továbbít a jótállásra vagy szavatosságra kötelezett márkaszervizébe.

Az átvételt követően 3 munkanapon belül meghibásodott készülék cseréje bármely Yettel Értékesítési Ponton kérhető.

Kellékszavatosság

Kellékszavatossági igénnyel abban az esetben élhet az Előfizető, amennyiben a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek (hibás teljesítés). Az eszközzel kapcsolatos hibás teljesítés esetén az Előfizető a Yettellel mint forgalmazóval szemben – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényeket érvényesítheti: kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Yettel számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Yettel költségére az előfizető is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Emellett az Előfizető a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Előfizető viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Yettel adott okot.

Az Előfizető köteles az eszköz hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint annak felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől (eszköz Előfizetőnek történő átadása kiszállítás útján) számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt eszköz esetén ez a határidő a Yettel ajánlatában megtalálható, de legfeljebb 1 év.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Előfizető igazolja, hogy a terméket a Yettel nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már az Előfizető köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igény csak természetes személy tulajdonos által és abban az esetben érvényesíthető, ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó/forgalmazó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét kizárólag az eszköz gyártójával vagy a Yettellel mint forgalmazóval szemben gyakorolhatja. Termékszavatossági igényként az Előfizető kizárólag a hibás eszköz javítását vagy cseréjét kérheti.

Termékszavatossági igényét az Előfizető az eszköz megvásárlásától (átvételétől) számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Az eszköz hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Előfizetőnek kell bizonyítania. A gyártó vagy a Yettel kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az eszközt nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az eszköz hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak vagy a Yettelnek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt eszközre, illetve kijavított részre vonatkozóan érvényesíthető kellékszavatossági igény a Yettellel szemben.

Jótállás

Az eszközzel kapcsolatos hibás teljesítés esetén szerződés/jogszabály alapján a Yettel mint forgalmazó jótállásra köteles. Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont az Előfizetőt a jótállásból fakadó jogok a szavatosság kapcsán meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Az Előfizetőt az eszközhöz tartozó jótállási jegyen meghatározott jogok illetik meg – kérjük, tájékozódjon arról, hogy a megvásárolt eszközhöz a forgalmazó/gyártó vállalt-e a jogszabály alapján kötelező jótálláson túl egyéb jótállást (szerződés). Összefoglaló a jogokról és határidőkről:

 • Ha az eszköz vételára meghaladta a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor jogszabály alapján a Yettel jótállásra kötelezett és az Előfizető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül vele közölni. Az Előfizető az kellékszavatosságról szóló pontban foglalt igényeket érvényesítheti jótállás esetén. Az Előfizető jótállási igényét a termék átadásának napjától (üzembe helyezésre kötelezett termékek eseten a forgalmazó vagy annak megbízottja általi üzembe helyezés napjától) számított 1 éven belül érvényesítheti. Ha a Yettel a jótállási kötelezettségének az Előfizető felhívására, megfelelő határidőben nem tesz eleget, akkor a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapos jogvesztő határidőn belül a jótállási igény akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha az 1 éves jótállási idő már eltelt.
 • Ha az eszköz vételára nem érte el a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor arra a Yettel jótállást vállalhat (szerződés, forgalmazói jótállás). Ezt a Yettel által az eszköz dobozában elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy jelzi. Amennyiben a Yettel jótállást vállal, úgy az Előfizetőt megillető jogok és határidők az előző pont szerint alakulnak.
 • Bizonyos típusokra annak gyártója, illetve szerződéses partnere jótállást vállalhat (szerződés, gyártói jótállás). Ezt a Yettel által az eszköz dobozában elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy, valamint a gyártó által az eszköz dobozában elhelyezett nyilatkozat jelzi. A gyártói jótállás feltételeiről kérjük, tájékozódjon az eszköz csomagolásában elhelyezett gyártói nyilatkozatból, illetve az általa közzétett más tájékoztató anyagokból!

A Yettel a jogszabályon alapuló vagy szerződésben vállalt jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Elállás, felmondás az online megrendelésre tekintettel

Az Előfizető a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül

 • elállni a szerződéstől – feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása még nem kezdődött meg.
 • felmondani a szerződést – ha a szolgáltatás nyújtása a beleegyezésével már megkezdődött.

Ha az Előfizető elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles közölni a Yettellel a következő módok valamelyikén:

 • telefonos ügyfélszolgálaton (1220, +3620/200-0000) az Előfizető beazonosítását követően - kizárólag egyéni (lakossági) Előfizető által igénybe vehető mód, mely munkanapokon 9-17 óra között érhető el;
 • Értékesítési Ponton személyesen, vagy meghatalmazott útján írásban;
 • ajánlott vagy tértivevényes levélben a Yettel jelen Tájékoztató fejlécében meghatározott címére elküldve;
 • legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben elküldve.

Az elállási/felmondási nyilatkozatnak, tartalmaznia kell:

 • az Előfizető nevét, címét, megszüntetni kívánt hívószámát (a szerződéssel egyezően);
 • a szerződéskötés (vagy átvétel) dátumát;
 • az Előfizető nyilatkozatát arról, hogy a visszatérítésre milyen módon tart igényt:
  • magyar bankszámlaszámra történő átutalással – bankszámlaszám megadása 8 számjegyenként, kötőjellel tagolva; vagy
  • belföldi postautalvány (rózsaszín csekk) útján – annak megküldésére szolgáló cím megadása.
 • írásbeli felmondás esetén az Előfizető aláírását.

Az Előfizető határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt a fentiek szerint közli elállási/felmondási nyilatkozatát.

Amennyiben a szerződéskötés eszköz adásvétellel járt, az Előfizető köteles az eszközt az elállást/felmondást követő 14 napon belül a Yettelnek visszaadni (elszámolás). Az elszámolásra kizárólag Yettel Értékesítési Ponton van lehetőség. Az Előfizető köteles megtéríteni a Yettelnek az eszköz jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításhoz szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését, valamint a nem rendeltetésszerű használatból fakadó kárt a Polgári Törvénykönyv alapján.

Az eszköz elszámolással kapcsolatos rendelkezések nem vonatkoznak az Expressz csomagokra. Ha az Előfizető eláll a szerződéstől, a Yettel legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől – és eszközvásárlás esetén a készülék visszaszolgáltatásától – számított 14 napon belül visszatéríti a szerződéskötéskor megfizetett díjakat, valamint az azt követően elvégzett esetleges egyenlegfeltöltések összegét – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Előfizető nem Yettel Értékesítési Ponton számolt el, illetőleg Expressz előfizetés esetén a csomagban található készülék árát, és az elállás közlésének költségét. A visszatérítés során a Yettel az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Előfizető elállási nyilatkozatában más fizetési módot jelölt meg; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Előfizetőt semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a fizetés bankkártyával történt, az Előfizetőnek elállási nyilatkozatában meg kell jelölnie bankszámlaszámát, mivel a Yettel bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatokat nem kezel.

A fenti szabályok a szerződéskötéstől számított 14 napon belüli felmondásra is irányadók azzal, hogy a Yettel a szerződéskötéskor megfizetett díjakból, feltöltött egyenlegből az igénybe vett szolgáltatás díjával (időarányos havidíj, valamint az azzal nem fedezett forgalmi, illetőleg eseti díjak) csökkentett összeget téríti vissza.

Az Előfizető nem gyakorolhatja elállási jogát, ha kifejezett és előzetes hozzájárulásával a szolgáltatás nyújtását a Yettel a szerződéskötést követő 14 napon belül megkezdte.

A határozatlan idejű szerződés megszüntetésének feltételei

A határozatlan idejű előfizetői szerződést az Előfizető jogosult

 • indoklás nélkül az általa megjelölt 8-30 napos felmondási idővel felmondani (rendes felmondás);
 • a Yettellel ennél rövidebb – de maximum 7 napos – felmondási időben megállapodni (közös megegyezés);
 • az őt hátrányosan érintő egyoldalú szerződésmódosítás esetén az erről szóló értesítés közlésétől számított 15 napon belül felmondani (rendkívüli felmondás);
 • az általa bejelentett, de 15 napon belül el nem hárított mobil szolgáltatási hiba miatt felmondani (rendkívüli felmondás);
 • a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 alkalommal megtett olyan mobil szolgáltatásra vonatkozó hibabejelentést követően felmondással (rendkívüli felmondás) élni, ami kapcsán a Yettel valós hibaelhárítást végzett;
 • a műsorterjesztési szolgáltatás (YettelTV) keretében nyújtott csatornaszám csökkentésére vonatkozó rendelkezések Yettel általi, legalább 30 napos megszegése miatt felmondani (rendkívüli felmondás).

Rendkívüli felmondás esetén az EESZ a felmondás közlését követő napon, míg rendes felmondás és közös megegyezés esetén a felmondási idő leteltét követő napon szűnik meg. A felmondási módokat az „Elállás, felmondás az online megrendelésre tekintettel” pont tartalmazza. A hivatkozott pontban foglaltakon túl a felmondásban meg kell adni azt a napot, amikortól az Előfizető a mobil szolgáltatást nem kívánja igénybe venni (megszüntetés dátuma), továbbá a rendkívüli felmondás, illetve közös megegyezésre irányuló kérelem indokát.

Panaszkezelési módok, ügyfélszolgálat

Amennyiben az Előfizetőnek a szerződés teljesítésével (mobil szolgáltatás vagy eszköz) kapcsolatosan reklamációja van, a Yettel ügyfélszolgálatához kell fordulnia. Teheti ezt személyesen a Yettel Értékesítési Pontjain, a Telefonos Ügyfélszolgálat (Yettel hálózatból díjmentesen hívható: 1220, a Yettel hálózatába irányuló normál díjon hívható: +3620/200-0000) felhívásával, a Yettel fiók (fiok.yettel.hu), a yettel.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg oldalon található elektronikus űrlapok útján, valamint írásban az "Alapfogalmak / Szolgáltató" pontban meghatározott címén.

A Yettelre kötelező, peren kívüli panaszkezelési mód

Amennyiben az Előfizető a Yettel válaszát nem tartja kielégítőnek az alábbi szervek díjköteles eljárását veheti igénybe:

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, „NMHH” – cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23–25.; központi ügyfélfogadó iroda: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.; telefonszám: +361/468-0673; fax: +361/468-0680; www.nmhh.hu.
 • Fogyasztóvédelmi hatóságként a lakóhely szerint illetékes járási hivatal, vagy a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el – melyek elérhetőségeiről tájékoztatás a http://jarasinfo.gov.hu oldalon található.

Békéltető testületi eljárás

Amennyiben az Előfizető a Yettel válaszát nem tartja kielégítőnek, a Yettel székhelyére tekintettel az alábbi vitarendezési módot veheti igénybe:

Pest Megyei Békéltető Testület – cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240; tel./fax: +361/269-0703; e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu; honlap: panaszrendezes.hu, pestmegyeibekelteto.hu

Az eljárás megindítható az Előfizető lakhelye szerinti békéltető testületnél is, az egyéb békéltető testületek elérhetőségei az ÁSZF 6. mellékletében találhatók.

Online szerződéskötés esetén igénybe veheti az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformot is a http://ec.europa.eu/odr címen, ahol a Yettel elérhetőségeként a következő e-mail címet kell megadnia: online-bekeltetes@yettel.hu. Ezen az e-mail címen a Yettel kizárólag a platformról érkező megkereséseket fogadja!

A békéltető testületi eljárás díjmentes, az eljárásindítás alapfeltételei az ÁSZF 6.6. pontjában találhatók. Az eljárásban a Yettelt együttműködési kötelezettség terheli (ezt az alternatív vitarendezési módot a Yettel igénybe veszi).

Magatartási kódex

A Yettel nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint kialakított magatartási kódex hatálya alatt.

Szerződéskötés nyelve

Az online szerződéskötés magyar nyelven, a magyar jog szabályai szerint történik.

Adatkezelés

A megrendelés teljesítéséhez (az előfizetői jogviszonyhoz) kapcsolódó adatok kezeléséről részletes tájékoztatást a Yettel ÁSZF 2. számú melléklet I.2. pontja tartalmaz.