Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, HATÁLY

1.1 A Szolgáltató

Az internetes oldalak, közösségi média felületek (továbbiakban együttesen: "Honlap") tulajdonosa és üzemeltetője a Yettel Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróságon Cg. 13-10-040409 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., a továbbiakban: "Szolgáltató" vagy "Yettel"). A Szolgáltatót a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-10-040409 cégjegyzékszámon tartja nyilván. Címe: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Adószáma: 11107792-2-44. 

A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

 • 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Nyitvatartási idő: H–P: 9:00–19:00

Telefonos elérhetőségek:

 • 1220 – a Telefonos Ügyfélszolgálat a Yettel rendszeréből díjmentesen, más belföldi szolgáltatók rendszeréből az adott szolgáltató által meghatározott díjért a nap 24 órájában hívható
 • +3620/200-0000 – az Információs Vonal belföldön az adott tarifacsomag hálózaton belülre irányuló hívások díjáért, míg külföldről az adott tarifacsomag szerinti, a Yettel hálózatába irányuló hívás díjáért a nap 24 órájában hívható

Online ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • fiok.yettel.hu díjmentes regisztrációt, belépést követően a nap 24 órájában használható 
 • yettel.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg – az itt található elektronikus űrlapok regisztráció és belépés nélküli elérést tesznek lehetővé a nap 24 órájában 

A Yettel egyéb Ügyfélszolgálati Pontjainak (és Értékesítési Partnereinek) elérhetőségei naprakészen megismerhetők a http://www.yettel.hu/elerhetoseg/uzletkereso/ címen.

Feltételezetten jogellenes tartalmakkal kapcsolatos bejelentési elérhetőségek:

 • a Honlapon közzétett tartalmakra vonatkozó jogi és etikai kifogásokat, feltételezett jogellenességre, vagy szellemi tulajdon feltételezett sérelmére vonatkozó bejelentéseket a  jogellenestartalom@yettel.hu e-mail címre várjuk.

1.2 A Felhasználó

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a Szolgáltató előfizetői (továbbiakban: "Előfizetők") – látogatók, böngészők, Előfizetők a továbbiakban együttesen: "Felhasználók") – elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Szolgáltatási Feltételekben") szabályozottakat.

A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3 A Honlap

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által, illetve a Szolgáltató javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Honlap, ideértve a Szolgáltató által üzemeltetett közöségi média felületet is.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Szolgáltató azonban a Honlap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatást nyújt az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

2. HONLAP HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a Honlapra, azaz a Szolgáltató oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
 • Tilos frame keretrendszer készítése a Honlap tartalma köré.
 • Tilos a Szolgáltatóval való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Honlappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Szolgáltató termékeiről vagy szolgáltatásairól. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A TARTALOM ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Szolgáltató Honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

A Szolgáltató azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Honlap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Szolgáltató a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

A Szolgáltató a saját maga vagy alvállalkozói által készített Tartalmat jelenít meg a Honlapon, a Felhasználó által készített tartalom megjelenítése csak kivételes jellegű, ideértve különösen, de nem kizárólag a közösségi média felületeken közzétett posztokhoz kapcsolódó kommenteket, vagy az alábbiakban leírt, Felhasználó által önkéntesen felkínált anyag megjelenítését.
Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Szolgáltatónak a Honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen, és így ezen művek a Szolgáltató saját belátása szerint kerüljenek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre) a Szolgáltató Honlapján az adott esetben alkalmazandó felhasználási feltételek szerint. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet Szolgáltató számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem végez algoritmikus döntéshozatalt a jogellenes tartalmak keresése érdekében. Amennyiben bejelentés érkezik a Yettelhez a Tartalmak feltételezett jogellenességére vonatkozóan, úgy annak megalapozottsága kifejezetten ilyen irányú szaktudással rendelkező személyzet által kivizsgálásra kerül, és a vizsgálat eredményétől függően kerül sor a döntés meghozatalára, ideértve akár a jogellenes tartalom eltávolítását is.

4. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épségének, aktualitásának pontosságának biztosítása érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Szolgáltató a saját Honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Honlap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5. A HONLAP BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

6.1 Általános rendelkezések

A személyes adatok kezelésére vonatkozó általános szabályokat a Yettel Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza. A Szolgáltatótól elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő Előfizetők személyes adatainak a kezelésére vonatkozóan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2. számú melléklete („Az előfizetők és felhasználók személyes adatainak kezelése a Yettel Magyarország Zrt.-nél [Adatkezelési tájékoztató]) nyújt részletes tájékoztatást.

6.1.1 Felhasználó tájékoztatása

Amennyiben a Honlap vagy aloldalának látogatása, vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit, valamint adatkezelési tájékoztatóit is, amelyek az adott szolgáltatás kapcsán a vonatkozó aloldalon találhatóak, amennyiben ez szükséges. A Felhasználó köteles:

a)    a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes és pontos információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan;
b)    a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani.

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Honlaphoz, vagy bármely szolgáltatáshoz.
Amennyiben regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevétele történik a Honlapon, és a Felhasználó személye az Előfizető személyétől eltér, úgy – ha az szükséges – az Előfizető felelőssége annak biztosítása, hogy a mindenkori felhasználótól beszerezze az előfizetéssel kapcsolatos adatok Szolgáltató általi kezelésre vonatkozó hozzájárulását. A Felhasználó köteles az általa megadott egyedi azonosítót és jelszót bizalmasan kezelni. Kiemelten javasolt, hogy a Felhasználó rendszeresen változtassa meg a jelszavát és azt harmadik személynek ne adja ki, illetve ne tárolja harmadik személyek által hozzáférhető helyen. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően, a Szolgáltatónak fel nem róhatóan a Felhasználó bármely személyes adata arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerül, úgy az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de a Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a jogosulatlan adatkezelést a lehetséges eszközeivel megszüntesse, illetve ezt elősegítse.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók egyes személyes adatait (például: számlaküldési, postázási, kiszállítási cím, kapcsolattartási adatok, pl. telefonszám, e-mail cím) a szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevételének biztosítása céljából harmadik személy adatfeldolgozók részére átadni. Az adatfeldolgozók kategóriáit, valamint az általuk végzett feladatok felsorolását a Yettel Magyarország Adatvédelmi nyilatkozatának 4.5-4.7 pontjai tartalmazzák (Adatfeldolgozó partnereink cím alatt).

6.1.2 A Felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, illetve az alábbi jogait gyakorolja:

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a ‎megjelölt elérhetőségekre lehet megküldeni, melyek a következők: e-mailben az adatvedelem@yettel.hu, vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjeszthető a kérelem telefonon, vagy személyesen a Yettel ügyfélszolgálati és értékesítési pontjain.
A Felhasználók jogaira, jogorvoslati lehetőségeire további információkat, részleteket a Yettel Magyarország Adatvédelmi nyilatkozat 8. pontja tartalmazza. 

6.2 Szolgáltató Honlapjáról, social média felületről elérhető egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések

6.2.1 Yettel fiók és Netshop szolgáltatások elérése regisztrációval

6.2.1.1 Regisztráció

Adatkezelés célja: regisztráció, kapcsolattartás a Felhasználóval.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre:

Regisztráció során kezelt adatok:

 • mobiltelefonszám vagy Yettel azonosító
 • kártyaszintű vagy ügyfélszintű jelszó
 • név*
 • felhasználónév*
 • jelszó1*
 • e-mail cím*

Facebook, illetve Google+ fiókkal történő regisztráció esetén kezelt adatok:

 • név*
 • e-mail cím*
 • Facebook vagy Google+ fiókkal használt fénykép
 • becenév

Facebook, illetve Google+ fiókkal történő regisztráció esetén semmilyen adatot nem továbbítunk a közösségi média oldalak felé.

Amennyiben a regisztrációra Yettel azonosító és jelszó megadásával vagy telefonszám és telefonszám szintű jelszóval kerül sor, a Felhasználó alábbi adatai is megjelenítésre kerülnek a Felhasználóhoz rendelt Yettel fiókban:

 • cím, 
 • alap titkosítási és adatvédelmi beállítások  

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező (akár rendelkezik a Felhasználó yetteles hívószámmal, akár nem) a regisztráció biztosítása céljából.

Az adatkezelés időtartama: A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a Yettel fiókhoz, illetve a Netshophoz az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik.

6.2.1.2 Szolgáltatások elérése regisztráció nélkül 

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kommunikációs csatorna biztosítása, a szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. 

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre:

Az egyszeri belépéshez kezelt adatok:

 • mobiltelefonszám
 • a Szolgáltató által az érintett mobiltelefonszámra SMS-ben megküldött egyszer használatos jelszó.

Adatkezelés időtartama: A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a Yettel fiók, illetve a NetShop szolgáltatásból a Felhasználó kilép vagy a böngésző ablakot bezárja.

6.2.1.3 Szolgáltatás igénybevétele, megrendelés

Adatkezelés célja: a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. Az alábbi adatok kezelésére azon ügyfelek esetén kerül sor, akik a regisztráció során (a 6.2.1.1 pont szerint) Yettel azonosítójukat is megadták, beazonosításra kerültek.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (adott esetben a szerződés megkötését megelőző lépések megtétele).

A kezelt személyes adatok köre:

Magánszemélyek esetén:

 • vezetéknév*
 • keresztnév*
 • születési idő*
 • születési hely*
 • anyja leánykori neve*
 • állandó lakcím, külföldi személy esetén tartózkodási hely*
 • postázási, kiszállítási cím, számlázási cím
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)*
 • megrendelés adatai

A *-gal jelöltek közül kettő adat megadása kötelező.

Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a Yettel fiók az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik. Amennyiben tranzakcióra kerül sor, úgy a Szolgáltató a személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig, vagy ha az adott termék, illetve szolgáltatás nem tartozik az Általános Szerződési Feltételek hatálya alá, úgy a Szolgáltató a tranzakció befejezését követő 5 évig kezeli az esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából, továbbá 8 évig kezeli a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében. Amennyiben a megrendelés teljesítése során eljáró átvevő személy a Felhasználótól eltérő személy, akkor a Felhasználó kötelezettsége e személy hozzájárulását beszerezni a személyes adatai Szolgáltató által történő kezeléséhez.

A személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról a további információkat, részleteket a Yettel Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

Amennyiben a megrendelés a Felhasználó által nem kerül befejezésre, úgy a megrendelés adatait a Szolgáltató a megrendelés befejezésének biztosítása céljából a megrendelés folyamatának félbehagyását követő 72 óráig még kezeli, és ennek keretében 72 óráig e-mailben tájékoztatást is küldhet a megrendelés félbemaradásáról.

6.2.2 Pályázói felület és alkalmazás (álláshirdetésre jelentkezés)

A Szolgáltató álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelésére vonatkozó tájékoztató, az úgynevezett Adatkezelési tájékoztató állásjelentkezők részére elnevezésű dokumentum ad részletes iránymutatást.

6.2.3 Hírlevél

A Szolgáltató elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési céllal) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. 

Adatkezelés célja: szolgáltatások, termékek hirdetése, aktuális információk nyújtása a Szolgáltatóról és tevékenységéről.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre:

 • e-mail cím
 • vezetéknév
 • keresztnév.

6.2.4 Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: a Felhasználó Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételének biztosítása, tájékoztatás adása, felmerült kérdések megválaszolása, visszahívások biztosítása, Szolgáltató rendezvényein való részvétel biztosítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 • kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám)
 • a Felhasználó által önként megadott egyéb adatok.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, kivéve Előfizetői panaszok esetén, amikor az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, visszahívás kérés esetén legfeljebb 7 napig, kivéve jogszabály eltérő rendelkezése esetén (pl. Előfizetői panaszok esetén az Adatkezelési tájékoztató I.7. pontja).

6.2.5    A Szolgáltató Honlapjáról, social media felületéről elérhető chat szolgáltatások

Adatkezelés céljai: 
a)    Felhasználói megkeresések, érdeklődések megválaszolása;
b)    az Előfizetők részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos kérések kezelése (például szolgáltatás módosítása vagy új szolgáltatás rögzítése);
c)    Előfizetői panaszok rögzítése. 

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, kivéve, ha az ügyintézés az Adatkezelési tájékoztató valamely meghatározott adatkezelési tevékenysége, amely esetben az ott meghatározott jogalap és egyéb ismérvek alkalmazandóak.

A kezelt személyes adatok köre:

 • a kommunikációhoz szükséges adatok 
 • a Felhasználó által önként megadott egyéb adatok
 • a social media profil adatai, a social media szolgáltató adatkezelési szabályzata, beállításai szerint.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználói megkeresések, érdeklődések megválaszolása esetén a megkereséstől számított 1 év, egyebekben az Adatkezelési tájékoztató vonatkozó tevékenységénél megadott határidő. 
 

7. A HONLAPON TALÁLHATÓ SÜTIK (COOKIEK) ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

7.1 Cookie-k (magyarul: sütik)

A Szolgáltató a honlapjain ún. cookie-kat (magyarul: sütiket), illetve hasonló technológiai megoldásokat használ. Ezekre az alábbiakban összefoglalóan, mint cookie-kra hivatkoztunk. 

A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el a Felhasználó eszközére a honlapok (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, Felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a Felhasználók érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a Honlapok látogatottsági adatainak elemzésére.

Amennyiben HTML-formátumú e-mail üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, akkor ezek tartalmazhatnak webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, mint pl. átlátszó GIF fájlok (clear GIF) vagy pixel tag-ek. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. Ezek visszajelzést nyújtnak arról, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e az üzenetet, és hogy adott esetben rákattintott-e az abban található linkre vagy más tartalomra. Ezek a technológiák általában egy szabad szemmel nem látható képet helyeznek el az adott honlapon, illetve e-mailben, és olyan információkat szolgáltatnak, mint például a megtekintésre használt számítógépnek az IP-címe, a honlap vagy e-mail URL-je (címe) vagy egyéb azonosítója, a megtekintés időpontja, az erre használt böngésző típusa, és az adott eszközön korábban elhelyezett sütik azonosítója. 

7.2 A cookie-k használatának szabályozása

Ön a böngészője beállításával bármikor tudja szabályozni a cookie-k használatát. Amennyiben az Ön böngészője úgy van beállítva, hogy engedélyezi a cookie-kat, akkor az az Ön részéről a cookie-k használatához és az ezzel járó személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.  

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját a linkre kattintva elérhető weboldalak ismertetik.

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a Honlapok vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válhatnak mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége nyílik a beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására, akár a hozzájárulása visszavonására.

Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban kerültek eltárolásra a számítógépén. 

A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ a következő linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen függetlenek a Yetteltől, így ennek elérhetőségével vagy az azokon található információkkal kapcsolatban a Yettel tájékoztatást adni nem tud és felelősséget sem vállal.

7.3 A Szolgáltató által használt cookie-k

A cookie-k egyfelől lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt Ön korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A cookie-k másfelől lehetnek „saját” vagy „harmadik fél” cookie-k. A saját cookie-kat a Yettel Honlapjai, míg a harmadik fél cookie-kat (lásd például a Google Analytics által használt cookie-kat) a Yettel használja, de tőle független szolgáltatók helyezik el, tárolják a Felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén.

A Szolgáltató által használt cookie-k a weboldal funkcióinak biztosításához, a Tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint a weboldal forgalmának elemzéséhez szükségesek. A cookie-k használata a Yettel weboldalán állítható be (https://www.yettel.hu/ oldalon a “cookie beállítások” pont alatt), a pipák megfelelő négyzetben történő feltüntetésével (amely hozzájárulást jelent), illetve törlésével (amely nemleges választ jelent a hozzájárulás tekintetében). Ezek a beállítások bármikor módosíthatóak, így a cookie-k tekintetében, azok használata vonatkozásában adott hozzájárulás bármikor vissza is vonható. Kivételt képez ezalól azon cookiek használata, amely nélkül a Honlap nem használható („elengedhetetlenül szükséges cookiek”). A weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges (essential) cookie-k használatához ugyanis nem szükséges külön hozzájárulás adása. Ön a weboldal használatával fogadja el ezeknek a cookie-knak a használatát, hiszen ezek nélkül a weboldal nem működtethető.

A weboldalon való böngészés folytatásával - a beállítások szerint - a cookie-k használatához való hozzájárulás megadottnak tekintendő.

A cookiek-ról részletes információ a linkre kattintva található.

A részletes listát a yettel.hu-n elhelyezett sütikről a Cookie lista oldalon találod.

8. HONLAPRÓL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

8.1 Yettel fiók

Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy a Előfizetői – előzetes regisztrációhoz szükséges adatok megadását (6.2.1.1 pont) követően, valamint regisztráció nélkül (6.2.1.2. pont), de az Előfizető azonosítása mellett - a Yettel fiók szolgáltatás segítségével olyan műveleteket hajtsanak végre az előfizetésükre vonatkozóan, amelyek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül is elvégezhetőek (tarifacsomag váltás, szolgáltatás megrendelés, lemondás, számlaküldési cím módosítás, stb.). Előfizető az általa feljogosított Felhasználó számára jogosultsági szintekhez hozzáférést biztosíthat az alábbiak szerint:

 • hívószám szintű hozzáférés: a Felhasználó az általa használt hívószám vonatkozásában ügyintézésre,
 • számla szintű hozzáférés: a Felhasználó az Előfizető által megjelölt számlázási címhez tartozó hívószámok vonatkozásában ügyintézésre,
 • ügyfél szintű hozzáférés: a Felhasználó az Előfizető valamennyi hívószáma vonatkozásában ügyintézésre.

Előfizető e jogokat a Felhasználóktól beszerzett adatkezelési hozzájárulás alapján gyakorolhatja, ennek megtörténtét a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni.

Az egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokban végzett változtatások (pl. szolgáltatás megrendelés) értelemszerűen az egyedi előfizetői szerződés módosítását jelentik.

A Szolgáltató Yettel applikációt is működtet, mely szolgáltatás leírása és adatkezelési tájékoztatója a linkre kattintva is elérhető.

8.2 Netshop

Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy Előfizetői, illetve más Felhasználók (előzetes regisztrációt követően és a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával (6.2.1.1 pont), vagy regisztráció nélkül (6.2.1.2. pont), de az Előfizető azonosítása mellett) a Netshop szolgáltatás segítségével új előfizetéseket, akciós és listaáras termékeket vásároljanak, illetve igénybe vegyék a Yettel Bónusz Programot.

A Szolgáltató a NetShop szolgáltatás keretében megrendelt termékeket Futárszolgálattal házhoz szállítja, amelynek feltételeit az Online megrendelés feltételei oldala tartalmazza.

8.3 Pályázói felület és alkalmazás

Szolgáltató a Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy az általa meghirdetett állásajánlatokra az érdeklődők benyújtsák pályázati anyagukat.  Tovább az állásajánlatokhoz

8.4 Hírlevél

A Szolgáltató hírlevéllel tájékoztatja az érdeklődő Felhasználókat az aktuális ajánlatairól, termékeiről.

8.5 Kapcsolatfelvétel

A Szolgáltató a Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználók a Szolgáltatóval kapcsolatot kezdeményezzenek, termékekről tájékoztatást kérjenek, vagy egyéb kérdéseiket feltegyék.

8.6 Honlapról, social media felületről elérhető chat szolgáltatások

A Felhasználók a Honlap böngészése alkalmával chat szolgáltatás keretében kérdéseket tehetnek fel, észrevételeiket, panaszaikat előadhatják. 

9. EGYÉB ALKALMAZANDÓ SZABÁLYZATOK, MÓDOSÍTÁS, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

Jelen közlemény mellett egyéb nyilatkozatok is alkalmazandók. A Yettel bármikor megváltoztathatja a Szolgáltatási feltételeket. Ebben az esetben a Yettel a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Yettel a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.    

A Honlapon közzétett tartalmakra vonatkozó jogi és etikai kifogások, feltételezett jogellenességre, vagy szellemi tulajdon feltételezett sérelmére vonatkozó bejelentések a jogellenestartalom@yettel.hu e-mail címre írt levéllel tehető meg.

Ön fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://magyarefk.hu/jogvitak-rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html#hol-erhetoek-el.

Az Európai Unióban tartózkodó polgárok számára az Európai Bizottság online vitarendezési platformot tart fenn, amely a következő weblapon keresztül érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1A jelszó kezelése egyirányú, azaz azt a Yettel un. hash kóddal látja el, aminek beazonosítása automatikus ugyan, de a jelszó tartalma a Yettel számára nem ismert.