Szüneteltetés

Az előfizetés ideiglenes szüneteltetésére legfeljebb 6 hónapig van lehetőség.

A szüneteltetésre a hűségvállalás időszaka alatt is lehetőség van, 1 alkalommal, maximum 6 hónapig. Hűségvállalás esetén az előfizetői szerződés időtartama a szünetelés idejével, de legfeljebb a szüneteltetés kérését megelőző határozott időtartamból hátralévő idővel meghosszabbodik. Amennyiben a hűségvállalás alatt az Előfizető már élt szüneteltetési jogával, köteles az előfizetéshez tartozó kötbérösszegek megfizetésére.


A szüneteltetés díja:

A szolgáltatás szüneteltetésének egyszeri díja van, majd havidíjmentes az első két hónapban. Havi díj fizetése a szüneteltetést követő harmadik hónaptól esedékes.

Egyszeri díj : 2 125 Ft
Havidíj a 3. hónaptól : 1 145 Ft

A szüneteltetés megszüntetése, azaz az előfizetés visszakapcsolása a szüneteltetés alatt bármikor díjmentesen kérhető a Yettel üzleteiben írásban, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálaton azonosítást követően. 

Amennyiben a szüneteltetés alatt az előfizetés díj nemfizetés miatt korlátozásra kerül, akkor visszakapcsolásra kizárólag a tartozás rendezését követően van lehetőség. A visszakapcsolásra legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1 munkanapon belül kerülhet sor.
Amennyiben a szünetelés időtartama eléri a 6 hónapot és visszakapcsolásra irányuló kérelem ezen időszak elteltéig nem érkezik a Yettelhez, a Yettel a szolgáltatást visszakapcsolja. A visszakapcsolást követően a díjfizetés a szüneteltetést megelőző tarifacsomag és megrendelt szolgáltatások alapján történik.

További részletek a szolgáltatással kapcsolatban az Egyedi Előfizetői Szerződésben és az ÁSZF-ben találhatóak.