Elektronikus számlával kapcsolatos tudnivalók, megrendelési feltételek
 

Az Előfizető rendelkezhet arról, hogy papír alapon vagy elektronikusan kéri havi számláit.

A Szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató által a Számlás és az Új generációs kártyás Előfizető részére egy olyan hiteles, elektronikus formában létező elektronikus számla kerül kiállításra, mely elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő időbélyegzővel van ellátva, és mindenben megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény, valamint az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII.29.) PM rendeletben foglaltaknak.

A Szolgáltatást az Előfizető számlázási címenként rendelheti meg és mondhatja le (egy számlázási címhez tartozó összes előfizetésre megrendelésre kerül a szolgáltatás):

  • a Yettel internetes ügyfélszolgálaton
  • telefonos ügyfélszolgálaton
  • a Yettel értékesítési pontokon

A szolgáltatás havidíjmentes. Amennyiben az Előfizető megrendeli a szolgáltatást, abban az esetben a tételes számlamellékletet is elektronikus formában, az elektronikus számlával együtt kapja meg. Amennyiben az Előfizető a Kártyás vagy Számlás hívásrészletezőt is elektronikus formában szeretné megkapni (vagy annak kapcsán visszaváltani papír alapúra), akkor arról külön szükséges rendelkeznie.

Az Elektronikus számla szolgáltatás megrendelésével az Előfizető a szolgáltatás megrendelése után elkészült számláit elektronikus formában érheti el.
Az Elektronikus számla szolgáltatás két típusa:

  • Egyszerűsített elérés: aktuális havi telefonszámla a havonta kiküldött SMS-ben és/vagy e-mail-ben lévő linken keresztül 1 évig közvetlenül érhető el, Yettel regisztráció és belépés (azaz jelszó megadása) nélkül. Az elektronikus számla az egyszerűsített elérés ideje után sem veszik el, hiszen regisztrációt/belépést követően a Yettel fiók felületen elérhető marad (sőt az egyszerűsített elérés ideje alatt a Yettel fiókban is elérhető). Kérjük, hogy fordítson figyelmet arra, hogy a linket tartalmazó értesítéshez ki férhet hozzá (pl. továbbküldés) - mivel a linkre kattintva belépés nélkül megtekinthető a számlája! Ha ezt a módot választja, akkor őrizze meg az értesítő üzenetekben található linkeket.
  • Elektronikus számla szolgáltatás Yettel belépéssel: a havi telefonszámlák a Yettel fiók felületen, belépést követően érhetőek el.

A fenti elérési módokhoz szükséges, hogy az Előfizető rendelkezzen az esedékes számla kiállításának megtörténtéről szóló értesítés fogadására alkalmas e-mail címmel, illetőleg belföldi mobiltelefonszámmal, az Elektronikus számla szolgáltatásra vonatkozó, ÁSZF-ben foglalt jelen feltételeket elfogadja, valamint a Szolgáltató visszaigazolása megérkezik az Előfizető e-mail címére/hívószámára arról, hogy a megrendelése sikeres volt.

A Szolgáltatás megrendelésével egyidőben az Előfizető regisztrált számlafizetési módja postai csekkről automatikusan banki átutalásra módosul. A szolgáltatás lemondása esetén a számlafizetési mód a banki átutalás marad, amely fizetési módot Előfizető a mindenkori Díjszabásban leírt feltételeknek megfelelően módosíthatja.

Az Előfizető a sikeres megrendelést követően kizárólag elektronikus úton kap számlát, vagyis a továbbiakban a Szolgáltató sem papíralapú számlát, sem postai csekket nem állít ki számára.

Az Előfizető számlázási módját számlázási ciklusonként egyszer módosíthatja.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla csak elektronikus formában hiteles.

A Szolgáltató a Yettel internetes felületen - egyszerűsített elektronikus számla-elérés esetén a Yettel felültelre mutató, belépést nem igénylő link útján - biztosítja az Előfizető számára a hiteles elektronikus számlák megtekintését és ezekhez kapcsolódó esetleges egyéb szolgáltatásokat. Az elektronikus számlák az értesítések (SMS/e-mail) kiküldésével egyidőben elérhetőek az abban szereplő linken (egyszerűsített elérés), valamint a Yettel internetes ügyfélszolgálaton, kézbesítettnek tekintendők, előfizető pedig kötelezetté válik a számlában foglalt díjfizetési kötelezettsége teljesítésére.

Az elektronikus számla szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg automatikusan e-mailben és/vagy SMS-ben értesítést küld az Előfizetőnek az elektronikus számla kiállításának megtörténtéről, valamint a fizetési határidő lejárta előtt 1 nappal is (Számlaértesítő szolgáltatás). A Számlaértesítő szolgáltatás díjmentes. 

Az Előfizető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni arról, ha az elektronikus számla szolgáltatáshoz kapcsolódó e-mail címe, vagy mobiltelefonszáma megváltozik, vagy a szolgáltatás céljára nem alkalmazható. A Szolgáltató ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.