Elektronikus számlázás

 • A számlákat elektronikus formában az interneten a Yettel internetes ügyfélszolgálati felületen érhetik el ügyfeleink.
 • A számlák a kiállításuk után azonnal az rendelkezésére állnak, valamint a számlák érkezéséről e-mailben értesítést küldünk.
 • Nem kell a postán a csekkel sorban állni.
 • A korábbi számlák könnyen visszakereshetők, hiszen rendezett formában visszamenőleg 8 évig elérhetővé tesszük az interneten.
 • A Yettel internetes ügyfélszolgálat használata egyszerű, alapszintű számítástechnikai tudásra van szükség hozzá.
 • Az elektronikus számlák esetében nem csak a tárolás, a megőrzés, a visszakeresés lesz egyszerűbb, de a kevesebb papírfelhasználással környezetünket is óvjuk.
 • Az elektronikus számla kinyomtatva hitelét veszti, azonban bármilyen adathordozóra mentve hivatalos ügyek intézésekor bemutatható.
 • Számlaküldési címenként eltérő számlázási módot kérhet.
 • Partneri kirendeltségen történt értékesítés esetében, az értékesítési számláit is elektronikus formában állítjuk ki:
 • amennyiben minden számlaküldési címére megrendelte az Elektronikus számla szolgáltatást,
 • a számla a Yettel nevében került kiállításra. (átutalásos fizetési móddal történt értékesítés és előleg befizetés esetén)
 • Netshopon, Futárszolgálaton keresztül történő vásárlásról nem állítunk ki elektronikus számlát.

Elektronikus számla:

 • Az aláírt és időbélyeggel ellátott PDF-et és az aláírt XML számla együttesét értjük elektronikus számlán.
 • A hiteles számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő időbélyeggel van ellátva, így a 2007/CXXVII számú törvény 175 paragrafus alapján hivatalos elektronikus számlának minősül, így a számla pusztán elektronikus formátuma miatt nem utasítható el. Az elektronikus számla kinyomtatva hitelét veszti, azonban bármilyen adathordozóra mentve hivatalos ügyek intézésekor bemutatható.
 • Az elektronikus számla kizárólag elektronikus formátumban hiteles.
 • Elektronikus számlával rendelkező ügyfeleinknek nem küldünk postai csekket, átutalási megbízást.
 • A szolgáltatás megrendelésével egy időben, számlafizetés módja automatikusan banki átutalásra változik.
 • A szolgáltatás lemondása esetén a számlafizetési mód a banki átutalás marad, ezt a Díjszabásban leírt feltételeknek megfelelően módosíthatja.

Az ügyfelek számlázási módjukat (elektronikusról papírra és fordítva) számlázási ciklusonként egyszer változtathatják. A számlázási mód módosítása díjmentes.

Az Elektronikus számla szolgáltatás megrendelése

 • Az Elektronikus számla igénybe vételéhez ügyfeleinknek a Yettel internetes felületen regisztrációval kell rendelkeznie. A Yettel regisztrációt elvégezheti a Yettel felületen, a telefonos ügyfélszolgálaton vagy személyes csatornán ügyintéző segítségével.
 • A szolgáltatást megrendelheti a Yettel internetes ügyfélszolgálaton, a Számlainformációk és Befizetés menüpontban, a telefonos ügyfélszolgálatunkon és értékesítési pontjainkon. Megrendeléskor meg kell adni egy e-mail címet, amelyre a számla elkészültekor az értesítést küldjük. El kell fogadni a szolgáltatásra vonatkozó, ÁSZF-ben foglalt feltételeket A sikeres megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk.
 • Számlaküldési címenként van lehetősége megrendelni a szolgáltatást, tehát számlaküldési címenként eltérő számlázási módot kérhet.
 • A megrendelés azonnali dátummal történik. A megrendelés utáni számlazáráskor telefonszámláit elektronikusan állítjuk ki.
 • A számlafizetési mód automatikusan banki átutalásra változik.
 • Az Elektronikus számla szolgáltatás lemondása:
  Yettel internetes ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges a „Számlainformációk és Befizetés” menüpont alatt.

E-mail értesítés:

 • Számlaküldési címenként egy e-mail címet kérünk megadni, amelyre az elkészült számlákról küldjük az értesítést.
 • Az e-mail cím módosítása kizárólag a Yettel internetes ügyfélszolgálat felületén lehetséges.
 • Ameddig él az elektronikus számla szolgáltatása, addig nincs lehetősége az értesítő e-mail címet lemondani.

Elektronikus számlák megjelenítése

Elektronikus számlával rendelkező ügyfeleknek a számláit a Yettel internetes ügyfélszolgálaton a Számlainformációk és befizetések menüpont alatt tesszük letölthetővé. Az ügyfelek 6 hónapra visszamenőleg látják számláikat, a 6 hónapnál régebbi számlák időablakos kereséssel (max. 3 hónapos időszakokra lebontva) kereshetők vissza és tölthetők le a törvényben előírt 8 évre visszamenőleg. A már nem Yetteles ügyfelek is megtekinthetik Yetteles számláikat, mert a Yettel internetes ügyfélszolgálat regisztrációjukkal ugyanúgy beléphetnek a Yettel internetes ügyfélszolgálati oldalra és letölthetik régi számláikat.

Az ügyfél nem kérheti a sikeres szolgáltatás regisztráció időpontját megelőző időszakra vonatkozó számláit elektronikus formában. Az elkészült elektronikus számláról sem kérhető papír alapú változat.

Az elektronikus számlák Adobe Acrobat Reader programmal (7.0 vagy annál frissebb verziójú) tekinthetők meg.
Az elektronikus számlák a Yettel internetes ügyfélszolgálaton való megjelenítéssel egy időben kézbesítettnek tekintendők, az ügyfél pedig kötelezetté válik a számlában foglalt díjfizetési kötelezettsége teljesítésére.

Értékesítési számlák esetében 24 órán belül jelenítjük meg a Yettel internetes ügyfélszolgálaton az elektronikus számlákat, telefonszámlák esetében pedig általában számlazárástól számított 72 órán belül. Előfordulhat, hogy a telefonszámla elkészítése 72 óránál több időt vesz igénybe. Ilyen esetben, amikor a rendszereinkben látható az ügyfél elkészült havi telefonszámlája, azzal egy időben a Yettel internetes ügyfélszolgálat felületén is megjelenik az elektronikus számla.

Értesítések az elektronikus számlák megérkezéséről

Az esedékes számla Yettel internetes ügyfélszolgálaton való megjelenítésével egyidejűleg a Yettel automatikusan e-mailben értesítést küld az elektronikus számla kiállításának megtörténtéről, valamint a fizetési határidő előtt 5 nappal.

A Számlaértesítő SMS szolgáltatás megrendelésével lehetősége van SMS-értesítést kérni a számlával kapcsolatos történésekről (a számla kiállításának megtörténte, valamint a fizetési határidő előtt 5 nappal). A szolgáltatás díjmentes.

Milyen beállítások szükségesek az elektronikus számlák hiteles aláírásának ellenőrzéséhez?

Az Adobe Acrobat Reader menüjében az Edit majd a Peferences menüt választva a Security beállítások ablakban az Advanced Preferences gombra kattintva a Windows Integration fülön található minden beállítási lehetőséget be kell kapcsolni.
Amennyiben ezek után sem sikeres a tanúsítvány ellenőrzése, akkor telepítenie kell gépére aláírásunk tanúsítványát az alábbi módon:
A https://e-szigno.hu/hitelesites-szolgaltatas/tanusitvanyok/szolgaltatoi-tanusitvanyok.html címen a Microsec e-Szigno Root CA 2009-re kattintva, majd a Megnyitás lehetőséget kiválasztva az alábbi ablak jelenik meg:

e_szigno_20150521

Itt az Install Certificate/Tanúsítvány telepítése gombra kattintva, követve a megnyíló telepítési varázsló alapbeállításait a tanúsítvány telepítésre kerül.
Ezek után zárja be, majd nyissa ki újból a számlát.