Számlázással kapcsolatos kérdések

 • Amennyiben a Yettel internetes ügyfélszolgálati oldalon, ATM-en, vagy Yettel üzletek egyikén fizeted be telefonszámládat, úgy az rendszereinkben azonnal látható lesz.
  Banki átutalás esetén azonban 1-2 banki munkanap, míg postai csekkel történő befizetésnél akár 5-8 nap is eltelhet, amíg befizetésed megérkezik, és erről tudomást szerzünk. A késedelmes befizetés elkerülése érdekében, figyelmedbe ajánljuk a Csoportos beszedési megbízás lehetőségét.
 • Elképzelhető, hogy elérted a magas forgalmi összeghatárt. Az összeghatár eléréséről tájékoztattunk, és amennyiben a megadott határidőig nem fizetted be a magas forgalmi előleget, a továbbiakban csak csökkentett szolgáltatásunkat veheted igénybe. Ilyenkor a teljes szolgáltatás további igénybevételére csak abban az esetben van lehetőséged, ha megfizeted az általunk meghatározott magas forgalmi előleget. A befizetendő előleg összegéről a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy személyesen érdeklődhetsz. Csökkentett szolgáltatás esetén a szolgáltatás teljes felfüggesztése helyett a kimenő forgalmat korlátozzuk; biztosítjuk, hogy téged hívhassanak (belföldön), segélykérő hívásokat kezdeményezhess, telefonos ügyfélszolgálatunkat és hibabejelentőnket elérhesd. Magas forgalmi összeghatár: A számlás előfizető, az előfizetői típustól, a fennálló jogviszony időtartamától függően, valamint a fogyasztói szokása alapján minden számlázási ciklusban meghatározott összeghatárig (magas forgalom összeghatára) használhatja a szolgáltatást anélkül, hogy tőle magas forgalmi előleg megfizetését követelhetnénk.
  További információt az ÁSZF-ben találhatsz.

Az emelt díjas szolgáltatás (EDSZ) az arra kijelölt hívószámokon elérhető értéknövelt szolgáltatás, mely különböző távközlési csatornákon nyújtható, például SMS-ben, MMS-ben és hanghívás alapon, valamint wapon. Az igénybevételéhez Számlás Előfizető esetén hitelkeret (Univerzális egyenleg), Kártyás és Új Generációs Kártyás előfizetés esetén pedig az előfizető által feltöltött Univerzális egyenleg szükséges.

Léteznek kérés-válasz alapú szolgáltatások, mint például egy-egy tartalom letöltése, vagy hanghívás alapon a távszavazás. A másik kategóriát pedig az előzetes regisztráción alapuló, fogadott emelt díjas szolgáltatások képezik. Ebben az esetben a tartalomszolgáltató bizonyos időközönként a meghatározott csatornán – pl. SMS-ben – tartalmat küld. Minden elküldött tartalom fizetendő, akkor is, ha az nem kerül megnyitásra.

A szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a szerződést szóban, írásban, illetve ráutaló magatartással is meg lehet kötni. A tartalomszolgáltató weboldalán történő regisztráció ez utóbbi formája a szerződéskötésnek: a hívószám használója ráutaló magatartással, a regisztráció tényével azt jelzi, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni, a tartalomszolgáltató pedig a regisztráció elfogadásával kötelezettséget vállal a teljesítésre; ezzel létrejön a szolgáltatási szerződés.

Az emelt díjas számokon keresztül elérhető szolgáltatásokat főleg külső tartalomszolgáltatók nyújtják a Yettel hálózatán keresztül, így a szolgáltatások nem tekinthetők a Yettel saját szolgáltatásának. A Yettel a tartalomszolgáltatások esetében csak a szolgáltatás használatával kapcsolatban tud felvilágosítást nyújtani; a tartalommal, a szolgáltatás részleteivel, a felmerült problémákkal és a jóváírási kérelemmel kapcsolatosan a tartalomszolgáltatótól kérhetsz információt, vagy náluk tehetsz panaszt.

A kérés-válasz alapú, illetve a regisztrációs alapú emeltdíjas szolgáltatások külön is tilthatók, valamint lehetőség van csak a felnőtt tartalmak tiltására is. Az emelt díjas szolgáltatások letiltása nem érinti a tartalomszolgáltatóval fennálló előfizetői jogviszonyt, vagyis amennyiben regisztráltál a szolgáltatás folyamatos igénybevételére és a tartalomszolgáltatóval nem rendezed az előfizetői jogviszonyt, a tiltás visszavonása után az emelt díjas tartalmak fogadása ismételten elkezdődhet. A tiltást ügyfélszolgálatunk segítségével rendelheted meg, vagy mondhatod le.

Emelt díjas számok listája

A szolgáltatás keretein belül az ugyanazon ügyfélhez tartozó, aktív, Yettel számlás, valamint a Családi Csomaghoz csatlakozott aktív Praktikum, és Limit előfizetések belföldön, bármely időszakban 0 Ft-os percdíjjal hívhatják egymást.

Fentiek alapján akkor díjmentes az egymás közti beszélgetés, ha mindkét előfizetés aktív, azokon a Családi csomag szolgáltatás is aktív és a két szám egy családba tartozik. Amennyiben az egyik számon a Családi csomag megszüntetésre, vagy kártyás előfizetésnél felfüggesztésre került – nem volt elegendő egyenleg a szolgáltatás meghosszabbításához), úgy a hívás díjköteles.

1. Tarifacsomagok havidíjainak tekintetében mindig teljes havidíj kerül kiszámlázásra, kivéve a jelen pontban kivételként megfogalmazott eseteket. A tarifacsomagokban foglalt vonatkozó kedvezmény szintén teljes mértékben felhasználható.

Tarifacsomagok vonatkozásában a következő kivételt képez ez alól:

 • ha az Előfizetői Szerződés megkötésének napja nem egyezik meg a számlazárás napjával;
 • ha az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatás szüneteltetése nem a számlázási időszak utolsó napján történik;
 • ha az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatás szüneteltetés utáni visszakapcsolása nem a számlázási időszak első napján történik.

Ezekben az esetekben a teljes havi díjtétellel arányos tört havi díj kerül kiszámlázásra, arányos kedvezmény kerül érvényesítésre:

 • az Előfizetői Szerződés megkötésétől az első számlazárásig;
 • Számlázási ciklus változásakor a régi és az új ciklusra is csak időarányos havi díj kerül terhelésre a számlázási időszak első napjától a szüneteltetés időpontjáig;
 • Átírás/áttérés esetén a régi és az új ügyfélszámon amennyiben nem számlazárással történik a módosítás, akkor a tört hónapra a régi és az új ügyfélszámon időarányos havi díj kerül megállapításra adott előfizetés vonatkozásában a visszakapcsolástól a számlazárásig.
 • Azonnali, számlázási ciklus közbeni tarifacsomag-váltás esetén a régi és az új tarifára vonatkozólag is időarányos havi díj számlázódik.
 • Számlázási ciklus közbeni telefonszámcsere esetén a régi és az új telefonszámra is időarányos havi díj kerül terhelésre.

2. Szolgáltatások esetében mindig teljes havidíj kerül kiszámlázásra, és a szolgáltatás által biztosított teljes kedvezmény vehető igénybe.

További információt a Díjszabásunkban találsz.

Az adatforgalmadról egyszerűen tájékozódhatsz az alábbi módokon:

 • A havi kereted 80%-ának illetve 100%-ának elérésekor SMS-ben figyelmeztetünk (kérlek, vedd figyelembe, hogy az SMS-értesítő és a pillanatnyi adatforgalmad között eltérés előfordulhat),
 • Nyomon követheted az adatkártya/USB-modem felhasználói szoftverének ”Statisztika”/”Diagnosztika” menüpontjában (A GPRS-forgalom az átvitel során generálódott hívásadatokban szereplő letöltött és feltöltött adatmennyiség összege, mely a hasznos adatok mellett az információt vezérlő és ellenőrző, valamint annak védelmét szolgáló adatokat is tartalmaz. Ennek következtében a készülék GPRS-számlálójában mért adatmennyiség eltér a hívásadatokban szereplőtől.),
 • Az aktuális egyenleged megnézheted a Yettel fiók internetes ügyfélszolgálati oldalon
 • Egyenleged lekérdezheted a 1220-as (Yettel hálózatán belül ingyenesen hívható) telefonszámon is.

Az ilyen eredetű hívások már ismertek előttünk. Különböző internetes oldalakon is terjednek olyan hírek, miszerint bizonyos hívások fogadása során a hívott fél számláján kimagasló számlaforgalom jelentkezhet. A hívás esetleges fogadásával azonban számlaforgalom nem keletkezik. Az egyes esetek kapcsán felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy ha ismeretlen külföldi számról kapnak hívást, ne hívják vissza.

A Yettel hálózatából nemzetközi irányba indított hívások során a mindenkori díjszabásban rögzített, a célország szerinti nemzetközi hívás díját számlázza ki ügyfeleinek, tekintettel arra, hogy a Yettel nem rendelkezik információval arról, hogy az adott külföldi hívószám a honos országban emelt díjas vagy normál hívás díjas szolgáltatáshoz kapcsolt hívószám-e. Így nem fordulhat elő, hogy egy külföldi szám hívásakor az adott számhoz tartozó országba irányuló hívás előre meghatározott díjánál magasabb díjat számlázna ki a Yettel ügyfeleinek.